Головна

IV. Рекомендовані джерела

  1. IV. Рекомендовані джерела
  2. V. Рекомендовані джерела
  3. V. Рекомендовані джерела
  4. Активи організації, джерела фінансування діяльності, зобов'язання.
  5. Безперебійні Джерела Харчування
  6. Бюджетний дефіцит, причини виникнення та джерела фінансування.

Нормативно-правові документи

1. Митний кодекс Митного союзу. Прийнято Рішенням Міждержавної Ради ЄврАзЕС на рівні глав держав від 27.11.2009 № 17.

2. Цивільний кодекс Російської Федерації від 30.11.1994 № 51-ФЗ.

3. Податковий кодекс Російської Федерації, частина 2, прийнято 5 серпня 2000 року №117-ФЗ

4.). Федеральний закон від 30.12.2008 № 307-ФЗ «Про аудиторську діяльність».

5. Федеральний закон Російської Федерації «Про бухгалтерський облік» від 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Основна література

1. Молчанова, О. В. Аудит зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / О. В. Молчанова, Е. В. Проніна. - М.: Фінанси і статистика; ИНФРА-М, 2011. - 508 с.

2. Облік, аналіз і аудит зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / під ред. В. І. Баріленко. 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 367 с.

додаткова література

1. Єрмошина Е. Л. Вартість договору - в у. е., оплата - в рублях і після відвантаження ... // Актуальні питання бухгалтерського обліку та оподаткування, 2011. - № 14. - Доступ з довідково-правової системи «КонсультантПлюс».

2. Лупікова Е. В. Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / Є. В. Лупікова, Н. К. Пашук. - М .: КНОРУС, 2010. - 1 електрон. опт. диск: зв., цв.

IV. Контрольні питання для самоперевірки

1. Які особливості аудиту обліку операцій з переробки експортних товарів?

2. Які основні напрямки аудиту обліку операцій з переробки імпортних товарів?

3. Які основні питання експертизи господарських договорів з іноземними постачальниками та покупцями при проведенні бартерних операцій?

4. Які напрямки експертизи господарських договорів з іноземними постачальниками та покупцями при проведенні операцій з переробки експортних і імпортних товарів?

ТЕМА 2.5. Аудит обліку грошових коштів та операцій

В іноземній валюті

I. Завдання для самостійної роботи

1. Вивчити і скласти питання аудиторської перевірки обліку розрахунків з підзвітними особами по закордонних відрядженнях та обліку грошових документів.

2. Скласти питання аудиту обліку грошових коштів в іноземній валюті, що знаходяться в акредитивах, чекових книжках та інших платіжних документах (крім векселів) і визначити основні напрямки перевірки здійснення форм безготівкових розрахунків у ЗЕД у вигляді стислого конспекту.

П. План практичного (виїзного) заняття

(В інтерактивній формі очна форма навчання - 4 години,

Заочна форма навчання 1 година)

Тема: «Аудит обліку валютних операцій»

1. Зібрати джерела інформації для перевірки обліку валютних операцій.

2. Провести аудит обліку касових операцій в іноземній валюті.

3. Провести аудит обліку операцій по рахунках в кредитній організації.

Скласти план і програма аудиторської перевірки грошових коштів та операцій в іноземній валюті.Підготовці до практичного заняття | Підготовці до практичного заняття

Підготовці до практичного заняття | Підготовці до групової дискусії | І підготовці до практичного заняття | І підготовці до практичного заняття | IV. Рекомендовані джерела | Підготовці до практичного заняття | ПРИМІРНА ТЕМАТИКА контрольних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати