Головна

IV. Рекомендовані джерела

  1. IV. Рекомендовані джерела
  2. V. Рекомендовані джерела
  3. V. Рекомендовані джерела
  4. Активи організації, джерела фінансування діяльності, зобов'язання.
  5. Безперебійні Джерела Харчування
  6. Бюджетний дефіцит, причини виникнення та джерела фінансування.

Нормативно-правові документи

1. Податковий кодекс Російської Федерації, частина 2, прийнято 5 серпня 2000 року №117-ФЗ.

2. Угода між Урядом РФ, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Казахстан «Про визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон Митного союзу» від 25.01.2008.

3. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів «Інкотермс 2010» (публікація Міжнародної торгової палати № 715).

Основна література

1. Молчанова, О. В. Аудит зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / О. В. Молчанова, Е. В. Проніна. - М.: Фінанси і статистика; ИНФРА-М, 2011. - 508 с.

2. Облік, аналіз і аудит зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / під ред. В. І. Баріленко. 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 367 с.

3. Шарощенко І. В. Бухгалтерський облік і аудит в митній справі: підручник / І. В. Шарощенко, Т. В. Кім, Г. Б. Резніков. - СПб. : Інтермедія, 2013. - 716 с.

додаткова література

1. Невський І. А. Імпорт МПЗ: облік та оподаткування // Бухгалтерський облік, 2011. - № 2. - Доступ з довідково-правової системи «КонсультантПлюс».

2. Шалашова Н. Імпорт основних засобів та матеріально-виробничих запасів // Фінансова газета, 2011. - №№ 22, 23. - Доступ з довідково-правової системи «КонсультантПлюс».

V. Контрольні питання для самоперевірки

1. Які основні питання аудиту обліку фактичних витрат з придбання імпортних товарів?

2. Які основні питання аудиту обліку розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками?

3. Які основні питання аудиту обліку податків і зборів, які сплачуються при імпортних операціях?

4. Які основні питання аудиту обліку експертизи господарських договорів з іноземними постачальниками та підрядниками на відповідність законодавству?

5. Які основні питання аудиту обліку експертизи облікової політики економічного суб'єкта в частині обліку імпортних операцій?

6. Які типові помилки і порушення в обліку імпортних операцій?

ТЕМА 2.3. Аудит обліку експортних та імпортних операцій

За участю посередників

I. Завдання для самостійної роботи

1. Вивчити основні законодавчі та нормативні документи.

2. Скласти питання для проведення аудиту обліку операцій з експорту товарів за участю російського посередника.

3. Скласти питання для проведення аудиту обліку операцій з імпорту товарів за участю російського посередника.

4. Вивчити основні напрямки аудиту обліку операцій з імпорту та експорту товарів на умовах консигнації і скласти короткий конспект.

II. План практичного заняття

(В інтерактивній формі очна форма навчання - 2 години,

заочна форма навчання - 1 ч)

Тема: «Програма аудиту експортних і імпортних операцій

за участю посередників »

1. Скласти план аудиторської перевірки експортних і імпортних операцій за участю посередників.

2. Розробити програму аудиторської перевірки експортних і імпортних операцій за участю посередників.

3. Провести експертизу облікової політики економічного суб'єкта в частині обліку експортних та імпортних операцій за участю російського посередника і скласти аудиторський висновок.І підготовці до практичного заняття | Підготовці до практичного заняття

Підготовці до практичного заняття | Підготовці до групової дискусії | І підготовці до практичного заняття | Підготовці до практичного заняття | IV. Рекомендовані джерела | Підготовці до практичного заняття | ПРИМІРНА ТЕМАТИКА контрольних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати