Найпростіші, губки, кишковопорожнинні тварини | Перелік питань для підсумкового контролю | Загальна характеристика найпростіших | Клас смокчуть інфузорії | Риси екології деяких протозоев | Особливості організації та класифікація губок | Будова і особливості кишковопорожнинних | Класифікація і риси екології кишковопорожнинних | Загальні риси організації черв'яків | Тип Плоскі черви |

загрузка...
загрузка...
На головну

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З ЛІТЕРАТУРОЮ

  1. D) Роботі прикладених до точки сил
  2. Hpавственно-етичні принципи взаємин між клієнтом і фахівцем із соціальної роботи.
  3. II. Методичні рекомендації
  4. II. Методичні рекомендації ДЛЯ СТУДЕНТІВ
  5. III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці
  6. IV. Висновки по роботі
  7. IV. Висновки по роботі

Кафедра мистецтва та екології,

Ердаков Л. Н.

Природничі науки (зоологія)

Навчально-методичний комплекс

за фахом 031200 Педагогіка і методика початкової освіти

Новосибірськ

Видається відповідно до плану навчально-методичної роботи МДПУ

Ердаков Л. Н. «Природознавство (зоологія)»: Навчально-методичний комплекс. - Новосибірськ: МДПУ, 2007.

Навчально-методичний комплекс являє собою навчально-методичне забезпечення дисципліни «Природознавство (зоологія)» і призначений для студентів очної та заочної форм навчання. Навчальний посібник розкриває основні положення курсу зоології, забезпечено ілюстраціями, методичним керівництвом для виконання лабораторних робіт і формами звітів про ці роботи. У ньому містяться питання і завдання по курсу, а також тести для оцінки засвоєння матеріалу. Воно може надати допомогу у вивченні зоології самостійно і (або) для кращого знайомства з предметом при денному навчанні.

ЗМІСТ

Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 3

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 4

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 9

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ З ДИСЦИПЛІНИ 13

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 209

Програма проведення польової практики з зоології 219

Теоретичний матеріал для польової практики 222

ГЛОСАРІЙ 294

ЗМІСТ І СТРУКТУРА тестових МАТЕРІАЛІВ 302

Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ УМК

- УМК призначений для самостійного вивчення зоології студентом;

- До складу УМК включені наступні елементи:

- Курс лекцій з теорії зоологи;

- Тексти завдань для лабораторних робіт;

- Керівництво для виконання лабораторних робіт;

- Питання і завдання по темах;

- Тести для самоперевірки студентів

ПОЖЕЛАНИЯ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ

Особливу увагу студентам ФНК потрібно звернути на різноманітність тварин у кожній таксономической категорії і на аборигенні їх види. Саме матеріали про цих тварин найбільше знадобляться для майбутньої роботи вчителя. Важливо знати і червонокнижних тварин своєї зони.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З ЛІТЕРАТУРОЮ

Слід звернути увагу на літературні джерела, в яких, не знижуючи коректності викладу зоологічного матеріалу, автори намагаються уникнути надлишку наукової термінології. Основний упор при розкритті матеріалу вони роблять на видове різноманіття тварин і особливості їхнього життя. Слід надавати перевагу також джерела, найбільш багато забезпечені ілюстративним матеріалом.

Слід надавати перевагу джерела, що концентрують увагу студентів на тварин місцевої фауни, але необхідні і матеріали по екзотичним тваринам, правда, їх частка повинна помітно поступатися в порівнянні з аборигенними.Форми поточного контролю | РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО РОБОТИ З тестової системи КУРСУ
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати