Головна

II. Прикладні аспекти оцінки ефективності і ризику реальних інвестицій, проблеми порівняння і вибору інвестиційних проектів в умовах обмеженого бюджету фінансових ресурсів.

  1. Склад і структура доходів федерального бюджету Росії
  2. Cтепени порівняння прикметників
  3. Cущность невизначеності і ризику
  4. D) відсутність розвиненої системи страхування фінансових операцій.
  5. I. Складання проекту бюджету.
  6. II. Спеціальні бюджетні фонди, витрати яких відокремлені у видатковій частині бюджету і які фінансуються за рахунок загальної маси доходів бюджету.

I. Прикладні аспекти оцінки ризику та прибутковості фінансових активів і проблеми управління фінансовим інвестиційним портфелем.

Міні-ситуація 4

Фінансова компанія припускає розробку і просування на ринок інвестиційного продукту, заснованого на застосуванні опціонних контрактів, зокрема, компанія збирається запропонувати інвесторам скористатися торговельною стратегією put-call-паритет, тому керівник компанії доручає Вам, як фінансовому аналітику, використовуючи наявні дані (табл. 1 ):

1. Оцінити внутрішню вартість call-опціону і put-опціону на акцію.

2. Оцінити витрати на створення торговельної стратегії put-call-паритет, майбутню вартість портфеля (складеного на її основі), а також дохід і прибутковість по портфелю.

3. Уявити результати п.п. 1, 2 у вигляді таблиці.

4. Обгрунтувати рекомендації про доцільність здійснення торговельної стратегії put-call-паритет, а також пояснити, яких властивостей портфеля можна домогтися за її допомогою.

Таблиця 1

Початкові дані

 варіант  Ціна акції, руб.  Очікувана прибутковість по державної облігації  Число років дії опціону
 ринкова  максимальна очікувана  мінімальна очікувана  при виконанні опціону
 0,03

Внутрішня вартість call-опціону обчислюється на основі формули (1), put-опціону - на основі формули (2):

 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (8)
 де Pj,call - Внутрішня вартість call-опціону на акцію j; Pj,put - Внутрішня вартість put-опціону на акцію j; Hj,call - Хедж call-опціону на акцію j; Hj,put - Хедж put-опціону на акцію j; FVj,call - Майбутня вартість умовного портфеля, що складається з частини акції j і потенційно зафіксованої держателем call-опціону максимально можливої ??премії;FVj,put - Майбутня вартість умовного портфеля, що складається з частини акції j і потенційно зафіксованої держателем put-опціону максимально можливої ??премії;Pj,min - Мінімальна очікувана ціна акції j; Pj,max - Максимальна очікувана ціна акції j; t - Число років дії опціонів;PRMj,call - Максимально можлива премія при виконанні call-опціону на акцію j; PRMj,put - Максимально можлива премія при виконанні put-опціону на акцію j; Pj,exe - Ціна виконання опціонів на акцію j.  

Для здійснення торговельної стратегії put-call-паритет необхідно виконати наступні дії:

· Придбати акцію за існуючим ринковим курсом;

· Продати call-опціон і купити put-опціон на цю акцію з однаковою ціною виконання і однаковим числом років дії опціонів;

· При закінченні опціонів необхідно продати акцію за ринковим курсом;

· Вимагати виконання put-опціону, якщо ціна виконання опціону більше ринкового курсу акції;

· Виконати call-опціон, якщо ринковий курс акції більша за ціну виконання опціону.

Витрати на створення торговельної стратегії put-call-паритет обчислюються на основі формули (9), майбутня вартість портфеля - на основі формули (10), дохід - на основі формули (11), прибутковість - на основі формули (12):

 (9)
 (10)
 (11)
 (12)
 де Pj,prt - Витрати на створення торговельної стратегії put-call-паритет на акцію j; FVj,prt - Майбутня вартість портфеля, складеного на основі торгової стратегії put-call-паритет на акцію j; Gj,prt - Дохід від здійснення торговельної стратегії put-call-паритет на акцію j; Rj,prt - Прибутковість торгової стратегії put-call-паритет на акцію j.  

За допомогою формул (7), (8) визначаємо максимально можливі премії при виконанні обох опціонів на акцію і заносимо результати в табл. 2:

За допомогою формул (5), (6) визначаємо хеджі по обом опціонах на акцію:

За допомогою формули (3) визначаємо майбутню вартість умовного портфеля, що складається з частини акції і потенційно зафіксованої держателем call-опціону максимально можливої ??премії, за допомогою формули (4) визначаємо майбутню вартість умовного портфеля, що складається з частини акції і потенційно зафіксованої держателем put-опціону максимально можливої ??премії:

За допомогою формул (1), (2) оцінюємо внутрішню вартість обох опціонів і заносимо результати в табл. 2:

За допомогою формули (9) визначаємо витрати на створення торговельної стратегії put-call-паритет:

За допомогою формули (10) визначаємо майбутню вартість портфеля, складеного на основі торгової стратегії put-call-паритет, і заносимо результат в табл. 2:

За допомогою формули (11) визначаємо дохід по портфелю, складеним на основі торгової стратегії put-call-паритет, і заносимо результат в табл. 2:

За допомогою формули (12) визначаємо прибутковість по портфелю, складеним на основі торгової стратегії put-call-паритет, і заносимо результат в табл. 9:

Таблиця 2

Кількісні характеристики опціонів

 показник  значення
 Внутрішня вартість call-опціону на акцію j, Руб.  6,115
 Внутрішня вартість put-опціону на акцію j, Руб.  16,097
 Максимально можлива премія при виконанні put-опціону на акцію j, Руб.
 Максимально можлива премія при виконанні call-опціону на акцію j, Руб.
 Майбутня вартість портфеля, складеного на основі торгової стратегії put-call-паритет на акцію j, Руб.  35,018
 Дохід по портфелю, складеним на основі торгової стратегії put-call-паритет на акцію j, Руб.  5,018
 Прибутковість торгової стратегії put-call-паритет на акцію j  0,029

Висновок: По-перше, чим більше величина доходу від здійснення торговельної стратегії put-call-паритет, тим вище її прибутковість. Навпаки, чим більше витрати на створення торговельної стратегії put-call-паритет (  ), Тим нижче її прибутковість. По-друге, майбутня вартість створюваного портфеля, його дохід і прибутковість заздалегідь відомі, причому незмінні і абсолютно гарантовані, тобто позначені відповідних установок залежать від майбутньої ринкової ціни фінансового активу, на основі якого складено портфель. Таким чином, торгова стратегія putcall-паритет дозволяє скласти позбавлений фінансового інвестиційного ризику портфель, однак тільки до моменту закінчення опціонів. Ось в чому і полягає унікальність стратегії. Крім того, торгова стратегія put-call-паритет приваблива, так як дохід від її здійснення має позитивне значення, більш того, прибутковість стратегії перевищує ставку нормализованной прибутковості b-активи, яку може забезпечити вкладення капіталу в державні облігації.

Причому згадана ставка в разі вкладення капіталу в облігації буде гарантована за умови, якщо облігації після їх покупки не будуть продані до моменту закінчення, крім того, якщо є можливість реінвестування виплачується по облігаціях купонного доходу під дану ставку, або коли облігації є бескупоннимі. Однак це тільки при Rb> 0. Інша справа, коли Rb <0. В останньому випадку позитивна прибутковість на рівні |Rb| може бути отримана, якщо є інший спосіб інвестування під позначену ставку з ризиком на рівні ?b чи менше. Як варіант може бути розглянутий депозит у комерційному банку на термін t, Крім того, якщо сам банк є інвестором, то він може надати позику на міжбанківському ринку, нагадаємо, ринку кредитних ресурсів, правда, ризик може бути і більшим зазначеного рівня. Загалом, це все сумнівні альтернативи. Якщо при ризику ?b і очікуваної прибутковості Rb> 0, Є хоч якийсь умоглядний альтернативний варіант інвестування (нагадаємо, в державні облігації) під позначену ставку, то при цьому ж ризик і очікуваної прибутковості Rb <0 немає нічого розумніше торгової стратегії put-call-паритет, яка дозволить гарантовано отримати позитивну прибутковість на рівні |Rb|.


Міні-ситуація 5

Фінансова компанія припускає розробку і просування на ринок інвестиційного продукту, заснованого на застосуванні опціонних контрактів, зокрема, опціонних стреддл, тому керівник компанії доручає Вам, як фінансовому аналітику, використовуючи дані про ціну виконання, очікуваної прибутковості державних облігацій і числі років дії опціонів (табл . 1), а також дані про можливі ринкові ціни на акцію (табл. 2), нарешті, отримані при розгляді міні-ситуації 4 дані про внутрішню вартості і максимально можливої ??премії по кожному опціону:

1. Визначити внутрішню і компаундують вартості опціонного стреддл, порівняти їх з максимально можливою премією по опціонах.

2. Скласти таблицю платежів по «довгому» і «короткому» опціонним стреддл.

3. Уявити результати п. 1 у вигляді таблиці, а також для наочності розробити графічне рішення п. 2.

4. Пояснити доцільність створення «довгого» і «короткого» опціонних стреддл, а також сутність і призначення компаундують вартості опціонного стреддл.

Таблиця 3

Можливі ринкові ціни на акцію, руб.

 3-й варіант
 0,58
 22,79
 67,21
 89,42

Внутрішня вартість опціонного стреддл обчислюється на основі формули (13), а компаундують вартість опціонного стреддл - на основі формули (14):

 (13)
 (14)
 де PVj, str - внутрішня вартість опціонного стреддл на акцію j; FVj, str - компаундують вартість опціонного стреддл на акцію j.  

За допомогою формули (13), а також на основі даних табл. 2 визначаємо внутрішню вартість опціонного стреддл і заносимо результат в табл. 4:

Відповідно до даних табл. 2 максимально можлива премія при виконанні будь-якого з опціонів складе 25 руб., Тобто внутрішньої вартості опціонного стреддл (22,21 руб.) Може не вистачити на виплату максимально можливої ??премії. Таким чином, грошові кошти, отримані емітентом опціонного стреддл від його продажу, слід інвестувати на період часу, рівний числу років дії опціонів, як мінімум, під ставку нормализованной очікуваної прибутковості по державних облігаціях.

За допомогою формули (14), а також на основі даних табл. 1 про очікуваної прибутковості державних облігацій, крім того, числі років дії опціонів визначаємо компаундують вартість опціонного стреддл і заносимо результат в табл. 4:

Таблиця 4

Кількісні характеристики опціонного стреддл

 показник  значення
 Внутрішня вартість опціонного стреддл на акцію j, руб.  22,21
 Максимально можлива премія при виконанні put-опціону на акцію j, руб.
 Максимально можлива премія при виконанні call-опціону на акцію j, руб.
 Компаундують вартість опціонного стреддл на акцію j, руб.

Компаундують вартості опціонного стреддл після його звернення до кошти досить для виплати максимально можливої ??премії при виконанні будь-якого з опціонів.

Скористаємося вихідними даними табл. 4, а також даними табл. 1 про ціну виконання опціонів і складемо графіки руху грошових коштів по опціонним стреддл.

Таблиця 5

Платежі по опціонним стреддл

 Можливі ринкові ціни на акцію, руб.  Платежі по довгому опціонного стреддл (графік власника), руб.  Платежі за коротким опціонного стреддл (графік емітента), руб.
 0,58 -22,21+ (45-0,58) = 22,21 22,21- (45-0,58) = - 22,21
 22,79 -22,21+ (45-22,79) = 0 22,21- (45-22,79) = 0
22,21 22,21
 67,21 -22,21+ (67,21-45) = 0 22,21- (67,21-45) = 0
 89,42 -22,21+ (89,42-45) = 22,21 22,21- (89,42-45) = - 22,21

Перенесемо дані табл. 5 на рис. 1 і отримаємо графічне представлення про рух грошових коштів по опціонним стреддл.

висновок:

Короткий опціонний стреддл, який передбачає одночасний продаж call-опціону і put-опціону на один і той же фінансовий актив з єдиною ціною виконання і єдиним періодом часу до закінчення. Опціонний стреддл повинен бути проданий, якщо його потенційний емітент впевнений, що майбутня ринкова ціна обумовленого фінансового активу сформується в межах очікуваного цінового мінімуму і максимуму (Pj, min = 20р ... Pj, max = 70р.). Якщо потенційний емітент опціонного стреддл виявиться прав, тобто очікування реалізуються, то його емітент отримає обмежену величину прибутку, що означає для потенційного власника опціонного стреддл отримання відповідного обмеженого за величиною збитку.

Довгий опціонний стреддл, який передбачає одночасну покупку call-опціону і put-опціону на один і той же фінансовий актив з єдиною ціною виконання і єдиним періодом часу до закінчення. Опціонний стреддл повинен бути куплений, якщо його потенційний власник впевнений, що майбутня ринкова ціна обумовленого фінансового активу сформується за ймовірними (назвемо їх внутрішніми) межами (Pj, exe = 45р. ± PVj, str = 22,21р.). Якщо потенційний власник опціонного стреддл виявиться прав, тобто очікування реалізуються, то його власник може отримати обмежену величину прибутку, за умови, що майбутня ринкова ціна обумовленого фінансового активу виявиться менше очікуваного цінового мінімуму. Однак існує можливість для отримання потенційно необмеженого прибутку, звичайно, за умови, якщо майбутня ринкова ціна обумовленого фінансового активу виявиться більше очікуваного цінового максимуму. Для потенційного емітента опціонного стреддл це означає отримання відповідного збитку.


II. Прикладні аспекти оцінки ефективності і ризику реальних інвестицій, проблеми порівняння і вибору інвестиційних проектів в умовах обмеженого бюджету фінансових ресурсів.Тема: Етикет: його історія, сутність та види. | Міні-ситуація 21

Міні-ситуація 34 | Міні-ситуація 35 | Міні-ситуація 38 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати