Головна

I. Колективний аналіз і цілепокладання виховної роботи із залученням батьків, учнів, вчителів класу.

  1. A) Інтенсивність поляризованого світла, що пройшло через аналізатор, прямо пропорційна квадрату кута між дозволеними напрямками поляризатора і аналізатора
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. До визначення категорії «культурна політика»: концептуальний аналіз
  4. I. Мета та завдання НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
  5. I. Перелік намічених ігр та лексичних вправ відповідно етапам роботи.
  6. II. Аналіз діяльності вчителя

Колективний аналіз можна проводити в дві стадії. перша - Обговорення життя класу в цілому. Наприклад, учасники розбиваються на групи і по черзі виробляють думку, а потім виносять його на обговорення з таких питань:

Чим відрізняється наш клас від інших? Ким і чим наш клас може пишатися? Який найяскравіший (важливе) подія цього року? Що в житті класу особливо радує (особливо дорого)? Що зробив корисного наш клас, учні нашого класу для школи, інших людей?

Які позитивні зміни відбулися в цьому році? У чому вони виявилися? Як закріпити ці досягнення в майбутньому?

Що в житті класу вас засмучує, не влаштовує, турбує? У чому ми здали свої позиції в порівнянні з минулим роком? чому?

З вирішення яких проблем необхідно почати наступний рік? Які недоліки в організації життя класу необхідно подолати в першу чергу?

Кого і за що подякувати, відзначити за підсумками роботи за рік?

друга стадія включає обговорення окремих проблем, напрямків роботи в класі. З цією метою створюються тимчасові проблемні групи, предметом обговорення яких, наприклад, може стати:

¦ організація чергування в класі;

¦ участь в загальношкільних справах;

¦ розвиток учнівського самоврядування і т. П.

Напрямки роботи, які обговорюються в період аналізу роботи за навчальний рік, визначаються класним керівником, дітьми і батьками з урахуванням поставлених на початку року завдань. Обговорення в проблемних групах може проходити з наступних питань:

Які досягнення (успіхи) з'явилися в роботі з даної проблеми? У чому просунулися вперед? за рахунок чого?

Що могли зробити краще, але не зробили? чому?

Над вирішенням яких питань необхідно працювати в наступному році?

Можливо і доцільне використання і більш творчих, непрямих прийомів збору інформації, що характеризують підсумки роботи класного керівника, педагогів, колективу дітей і батьків. Так, дітям може бути запропоновано виконання творчих завдань:

а) уявити в творчій формі (за допомогою реклами) досягнення цього року, якими ми можемо пишатися;

б) за допомогою імітації різних телепередач показати те, «що нам заважає жити і що з тріском треба видалити»;

в) підготувати мальований фільм про головні події року і т. д .;

г) продовжити фразу: «Якщо б я був класним керівником, то ...».

На батьківських зборах можна обговорити питання: що нового і цікавого з'явилося в класі в цьому році? над якими проблемами працювали педагоги, учні та батьки? Чи є результат, в чому він проявився? На що слід звернути увагу в наступному році? Що вдалося класному керівнику в роботі з батьками? Як доцільно організувати роботу з ними в наступному році? Як залучити батьків до виховної роботи в класі?

Необхідно продумати збір і обробку інформації в ході колективного аналізу. Можна вести протокол обговорення або створити спеціальний прес-центр, який буде фіксувати і наочно представляти основні ідеї і результати колективної розумової діяльності. До обробці матеріалів можна залучити актив учнів та батьків.

На детальний аналіз роботи в класі не потрібно жаліти часу: як показує досвід, це завжди окупається позитивною зміною відносини дорослих і дітей до подальшого життя і отриманням найбільш об'єктивної інформації, що характеризує стан виховного процесу. Розуміють це класні керівники відводять підведенню підсумків роботи, аналізу організації життя класу майже всю останню чверть навчального року. Форми колективного аналізу життя класу в цьому випадку можуть бути різноманітними. Іноді корисно використовувати ігрові та змагальні елементи, які стимулюють активність і розвивають творчість дітей.

Перед проведенням колективного аналізу слід запропонувати самим учням визначити зміст і форму підведення підсумків в кінці навчального року. У виховних цілях було б корисно проводити аналіз як колективна творча справа, яке створюється усіма його учасниками.

Природно, що методика роботи педагога по організації аналітичної діяльності в колективі залежить від багатьох умов, і перш за все досвіду і віку учасників роботи.

II. Оформлення підсумків аналізу класним керівником, моделювання системи завдань на наступний рік. Доцільно завершити аналіз письмовим резюме, щоб осмислити всі матеріали, виділити, зафіксувати головні моменти, висновки, визначити перспективи роботи. З цим текстом важливо ознайомити педагогів, які працюють в колективі, спертися на нього при цілепокладання і планування.

III. Складання попереднього варіанту плану роботи класного керівника з урахуванням виховних і організаційно-педагогічних завдань.

IV. Колективне планування роботи в учнівському та батьківському колективах із залученням вчителів, організоване класним керівником.

1. Знайомство учнів з передбачуваними подіями в країні в черговому році, з можливими формами участі в них дітей, огляд подій шкільного життя.

2. Збір пропозицій до плану роботи:

¦ пошук творчими групами корисних справ (справи для нас самих, для згуртування колективу; справи для молодших, у співпраці з молодшими; справи на користь оточуючим людям, для школи; спільні з батьками справи);

¦ конкурс на кращу пропозицію справи на користь і радість оточуючим за результатами «розвідки»;

¦ анкетування (які справи минулого року особливо сподобалися і чому, які справи згуртують, сдружат наш колектив, і кому і як може принести користь, радість наш колектив);

¦ пропозиції відповідальних за конкретні ділянки роботи колективу.

3. Визначення або уточнення тематики класних виховних годин, запропонованих класним керівником (анкета, колективне обговорення).

4. Гра «Інтерес». Етапи гри:

¦ пропонується написати на листочках перелік своїх захоплень, улюблених занять;

¦ діти по черзі виходять до дошки і фіксують свої захоплення; складається список улюблених занять учнів класу;

¦ учні добровільно об'єднуються в групи з урахуванням цих захоплень і готують подання групи (реклама свого улюбленого заняття);

¦ кожна група складає план роботи, дій з метою пропаганди свого заняття і залучення до нього однокласників, учнів інших класів і молодших школярів;

¦ групи захищають свої проекти, плани, йде обговорення пропозицій і відбір ідей в план роботи класного колективу.

5. Обговорення змісту, форм роботи з батьками і дітьми на батьківських зборах.

6. Обробка пропозицій дітей і батьків класним керівником, активом школярів і батьків.

7. Обговорення виховних завдань, складання проекту плану на зборі активу батьків і учнів.

8. Знайомство з проектом плану всього колективу, вчителів класу.

9. Збір-старт з планування роботи колективу:

¦ повідомлення про виконану роботу зі збору пропозицій для плану, про участь школярів у пошуку справ, відборі цих справ активом класу;

¦ колективне обговорення завдань на новий рік (актив обґрунтовує свій варіант завдань колективу, йде обговорення цього варіанта по групам і виробляється рішення);

¦ обговорення проекту плану на чверть (півріччя): заслуховуються думки груп про доцільність плану в цілому, про головних справах колективу, уточнюється відповідність їх завданням колективу, обговорюється участь в загальношкільних справах, виробляється рішення;

¦ вибір відповідальних за проведення справ;

¦ вибори ради справи для підготовки найближчого колективного справи.

Рекомендації по колективному планування представлені в узагальненому варіанті. Дотримання етапів, постановка воцросов, сфери пошуку, методичні прийоми істотно залежать від віку і досвіду учнів, а також педагогічної майстерності вчителя.

V. Складання плану класного керівника, конкретизація його попереднього варіанту, внесення корективів з урахуванням матеріалів колективного планування.
Класний виховна година |

| | | | | Варіативність класного керівництва | Функції класного керівника | Напрямків діяльності класного керівника | Взаємодія класного керуєте »і сім'ї учня | Класний керівник і педагогічний колектив |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати