На головну

Геоекологічні умови і наслідки створення штучних водойм.

  1. I. Умови конкурсу
  2. II. Прикладні аспекти оцінки ефективності і ризику реальних інвестицій, проблеми порівняння і вибору інвестиційних проектів в умовах обмеженого бюджету фінансових ресурсів.
  3. II. Умови видачі табельної бойової ручної стрілецької зброї, боєприпасів і спеціальних засобів на постійне зберігання і носіння
  4. III. Умови та порядок проведення конференції
  5. IV. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА УМОВИ ЇХ ДОПУСКУ
  6. IЕкономіческіе наслідки безробіття
  7. V1: Сучасні способи і техніка створення документів

Водосховища і ставки відіграють велику роль в регулюванні водного режиму, тому що існує необхідність затримання, накопичення, раціонального розміщення та ефективного використання водних ресурсів. Також до цілей створення водосховищ відносять: зменшення паводків і повеней; можливість отримання більш високих врожаїв з земель, зрошуваних водами водосховищ.

Успішне вирішення завдань будівництва водосховищ можливо на основі комплексного підходу, що базується з одного боку на обліку природних умов створення та функціонування водойм, а з іншого боку - враховує ландшафтні особливості безпосередньо самих водосховищ і ставків. При цьому особлива увага повинна приділятися, перш за все, аналізу взаємодії штучних водойм з ландшафтами суміжних територій і спільно з ними утворюють своєрідні обводнітельние ландшафтно-меліоративні системи.

Одним з основних фізико-географічних умов споруди штучних водойм виступає її геологічна будова. Аналіз гідрогеологічних умов багатьох долин річок і балок, до яких приурочені, в основному, більшість водойм, свідчать про їх досить складному гідрогеологічному будові. На одних ділянках цих форм рельєфу є сприятливі умови, інших - мало придатні або непридатні для спорудження ставків і водосховищ.

Підземні води є собою досить мобільний потік речовини і енергії, здатний істотно впливати на рівень мінералізації і трансформацію хімічного складу вод штучних водойм.

Рельєф в одних випадках сприяє створенню водосховищ і ставків, в інших ускладнює або робить будівництво абсолютно неможливим. Сприяє будівництва наявність добре розвиненої долинно-балочної мережі. При проектуванні водойм особливу значимість набуває необхідність врахування густоти і глибини балок.

Створення і функціонування водойм в значній мірі обумовлено кліматичними і гідрологічними умовами. Саме від цих чинників залежить заповнення водою ставків і водосховищ, величина втрат їх води на випаровування, збереження гідротехнічних споруд від хвильової діяльності і впливу льодових мас.

Залежно від механічного складу ґрунтів і підстилаючих гірських порід ложа залежить інтенсивність фільтрації споруджуються водойм. При проектуванні ставків необхідно враховувати також особливості грунтового покриву водозборів, тому що з грунтами, змитими з водозборів, в водойми надходять різні поживні речовини.

Таким чином, географічні особливості розміщення грунтів, їх мінералогічний і хімічний склад, фізико-хімічні властивості, материнські породи, а також агротехнічні прийоми обробки ґрунтів здатні безпосередньо (в рамках ложа водойми) або побічно (в межах площі водозбору водойми) надавати помітний вплив на екологічне стан і функціонування водойм, зумовлюючи їх передчасні виходи з ладу.

Великий вплив на режим та екологічний стан водоймищ і ставків надають рослинність і тваринний світ.

Негативні наслідки створення водосховищ: затоплення великої площі земель в результаті затоплення чаші водосховища; підтоплення і засолення земель в прибережній зоні; абразія і обвалення берегів; осушення заплави з високопродуктивними травостоями.

 Геоекологічні аспекти створення та функціонування природно-технічних систем. | Геоекологічні аспекти функціонування міст.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати