На головну

Аналіз результатів податкового контролю за діяльністю платників - організацій державної форми власності

  1. A) Інтенсивність поляризованого світла, що пройшло через аналізатор, прямо пропорційна квадрату кута між дозволеними напрямками поляризатора і аналізатора
  2. A) Надійне і своєчасне досягнення цілей інвестора на основі результатів діяльності, що інвестується виробництва
  3. HОВИЕ ФОРМИ ОБСЛУЖІВАHІЯ
  4. I. Види і принципи державної служби
  5. I. Законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації;
  6. I. До визначення категорії «культурна політика»: концептуальний аналіз
  7. I. Колективний аналіз і цілепокладання виховної роботи із залученням батьків, учнів, вчителів класу.

Податкові органи Республіки Білорусь здійснюють регулярний контроль за надходженням коштів до бюджету. Податкова служба країни забезпечує надходження близько 70% дохідної частини консолідованого бюджету, що в свою чергу є основою стабільності фінансування і підвищення добробуту громадян Республіки Білорусь.

Так, в 2008 р до консолідованого бюджету Республіки Білорусь надійшло 50,9 трл [SZ57] н руб. За доходами, що контролюються податковими органами, надходження склали 34,6 трлн руб., Що становить 68% доходів консолідованого бюджету [10] ........................

........................... Регіональна структура надходжень до консолідованого бюджету Республіки Білорусь, що контролюються податковими органами, за 12 місяців 2008 року представлена ??на малюнку 2.1:

 Малюнок 2.1 - Регіональна структура надходжень до консолідованого бюджету Республіки Білорусь, контрольованих налоговиміорганамі, за 2008 рік
 [SZ58] [SZ59] [SZ60]

Примітка - Джерело: [29, с. 5].

У регіональному аспекті переважна частина надходжень, що контролюються податковими органами забезпечено платниками р Мінська - 37% ................................ ........................

............................................ Проведено 358 перевірок суб'єктів підприємництва, здійснюють реалізацію товарів через інтернет. Встановлено 352 порушення, арештовано майна на суму 347 млн ??рублів, стягнуто адміністративних штрафів на суму 170,8 млн рублів.

За порушення порядку маркування контрольними знаками заарештовано товарно-матеріальних цінностей на суму 2,7 млрд рублів, звернене в дохід держави на суму 2,5 млрд рублів.

Звернемося до даних, що відображає діяльність інспекції Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь по місту Жодино по здійсненню контролю за дотриманням податкового законодавства.

Склад і структура платників податків, які перебувають на обліку в інспекції представлена ??у вигляді таблиці в додатку А [SZ61].

Виходячи з даних додатка А, станом на 01.01.2009 року на обліку в інспекції полягають 1 589 індивідуальних підприємців і 722 організації, в т. Ч. Діючих організацій державного сектора 80 суб'єктів господарювання, недержавного - 642 суб'єкта господарювання (з них банки складають - 3, страхові організації - 1, комерційні організації з іноземними інвестиціями - 203, іноземні юридичні особи - 96, інші комерційні і некомерційні організації - 339).

У 2008 році кількість організацій збільшилася в зв'язку з переходом індивідуальних підприємців в юридичні особи на 84 суб'єкта господарювання і зменшилася на 25 індивідуальних підприємців.

За 12 місяців 2008 року було передано в реєструючі органи 5 подань на ліквідацію організацій державної форми власності. Прийнято 2 стверджувальних рішення по організаціям державної форми власності.

Більш наочно, динаміка кількості податкових перевірок державного сектора економіки, що проводяться інспекцією МНС м Жодино представлена ??на малюнку 2.3:

 [SZ62]

Малюнок 2.3 - Податкові перевірки платників - організацій державної форми власності

Примітка - Джерело: власна розробка

Кількість перевірок державних організацій за 2008 рік у порівнянні з аналогічним періодом 2006 р знизилося на 25%, а в порівнянні з 2007 роком знизилося на 32%, при збереженні достатнього високого відсотка перевірок в результаті яких були виявлені порушення ....... .......
Організація податкового контролю за діяльністю платників - організацій державної форми власності | Основні напрямки вдосконалення податкового контролю за діяльністю платників - організацій державної форми власності

Організацій [u3] державної форми власності (на | Список використаних джерел | Розрахунок показників моделі при апроксимації параболічної залежністю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати