На головну

Розрахунок плати за збиток від забруднення земель хімічними речовинами

  1. I розділ. Розрахунок обсягу робіт
  2. III розділ. Розрахунок чисельності виробничого штату.
  3. IV розділ. Розрахунок витрат на виробництво.
  4. IV (1). Організація автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП)
  5. А) визначення мікробного забруднення продуктів
  6. А) Розрахунок потоків розсіювання і індуктивності котушки без урахування опору стали. 1 сторінка
  7. А) Розрахунок потоків розсіювання і індуктивності котушки без урахування опору стали. 2 сторінка

Розміри збитків від забруднення земель визначаються виходячи з витрат на проведення повного обсягу робіт з очищення забруднених земель. У разі неможливості оцінити зазначені витрати розміри збитку від забруднення земель розраховуються за такою формулою:

П = S (Нс х S (i) х Кв х Ка (i) х Ке (i) х Кг); (1)

де:

o П - розмір плати за збиток від забруднення земель одним або декількома (від 1 до n) хімічними речовинами (тис. руб.);

Нс - норматив вартості сільськогосподарських земель (тис. Руб. / Га). Вартість земель міст і населених пунктів визначається органами Роскомзема і затверджується відповідними органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації (Нормативи вартості сільськогосподарських земель (Нс) прирівнюються до "Нормативів вартості освоєння нових земель замість вилучених сільськогосподарських угідь для несільськогосподарських потреб", затвердженим постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 28 січня 1993 № 77. Зазначені нормативи, визначені станом на 1 листопада 1992 року, уточнюються Роскомземом з використанням даних державної статистики про поквартальною індексації цін і змінюються з моменту затвердження Радою Міністрів - Урядом Російської Федерації нових нормативів вартості земель);

o Кв - коефіцієнт перерахунку в залежності від періоду часу по відновленню забруднених сільськогосподарських земель;

o Si - площа земель, забруднених хімічною речовиною i-го виду (га);

o Ка (i) - коефіцієнт перерахунку в залежності від ступеня забруднення земель хімічною речовиною i-го виду;

o Ке (i) - коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості території i-го економічного району;

o Кг - коефіцієнт перерахунку в залежності від глибини забруднення земель.

Ступінь забруднення земель характеризується п'ятьма рівнями: допустимим (1 рівень), слабким (2), середнім (3), сильним (4) і дуже сильним (5). Під допустимим рівнем забруднення розуміється вміст в грунті хімічних речовин, що не перевищує їх гранично допустимих концентрацій (ГДК) або орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) (табл. 1, 2, 3). При допустимому рівні забруднення коефіцієнт Ка у формулі 1 прирівнюється до 0, тоді П - 0, отже, плата не стягується. Зміст в грунті хімічних речовин, відповідне різних рівнів забруднення, наведено в табл. 4.

У разі відсутності в табл. 4 хімічних речовин, забруднили землі, збиток від забруднення розраховується також за формулою (1), проте, при цьому коефіцієнт Ка (i) знаходиться на підставі даних таблиць 8, 9 і формули (2).

Zc = C (i) факт / C (i) фон; (2)

· Де:

o C (i) факт - фактичний зміст i-го токсиканта в грунті;

o C (i) фон - значення регіонально-фонового вмісту в грунті i-го токсиканта.

Під регіонально-фоновим вмістом хімічних речовин розуміється їх зміст в грунтах територій, що не випробовують техногенного навантаження.

При відсутності в табл. 11 даних по фоновому вмісту в грунтах неорганічних хімічних речовин фон береться як среднерегиональной для незабрудненій території і затверджується Мінприроди Росії; для органічних сполук їх фонове зміст в грунтах прирівнюється до 0,1 ГДК.

 моніторинг земель | Розрахунок плати за збиток від забруднення земель звалищами відходів

Кафедра землекористування і земельного кадастру | Список економічних районів і суб'єктів РФ | Значення коеефіціента перерахунку (кв) нормативів вартості сільськогосподарських земель (нс) у формулі (1) в залежності від періоду часу по їх відновленню |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати