Головна

I. Вивчення особливостей мовного розвитку учнів

  1. I Цілі і критерії соціально-економічного розвитку регіону
  2. I. Колективний аналіз і цілепокладання виховної роботи із залученням батьків, учнів, вчителів класу.
  3. I. Лінгвістичні, психологічні та психолінгвістичні засади розвитку мовлення дітей
  4. I.) Історія виникнення і розвитку комп'ютерних вірусів.
  5. II Основні завдання регіонального розвитку
  6. III. Основні вимоги до форми і зовнішнім виглядом учнів

Аналіз особливостей усного монологічного мовлення учнів II-III класів (на матеріалі оповідання і переказу).

Особливості словника учнів (рівень оволодіння лексичним і граматичним значенням слів).

Аналіз динаміки словникового запасу учнів молодших класів (вживання в самостійних письмових творах слів, що відносяться до різних частин мови).

Порівняльний аналіз словникового запасу учнів різних років навчання.

Недорозвинення граматичної сторони мовлення учнів і його типові прояви, причини і шляхи подолання.

Формування граматичних навичок (оволодіння засобами вираження синтаксичних відносин).

24. Форми роботи над словосполученням на уроках розвитку (мови.

25. Робота над пропозицією і словосполученням в зв'язку з проведенням підготовки до написання творів і викладів.

26. Практичні вправи в словотворенні і розвиток навичок вживання похідних слів у мові.

27. Практичне вивчення суфіксів і приставок в зв'язку з роботою по формуванню лексичного запасу і граматичної будови мови.

28. Методика проведення самостійних (безпосередньо непідготовлених) письмових робіт (творів, викладів і т. П.).

29. Граматична та орфографічна підготовка до виконання учнями творчих письмових робіт (твори, викладу та ін.).

30. Навчання учнів порівняльному опису предметів і явищ.

31. Навчання письма викладів.

32. Навчання письма творів по картині і серії картин.

33. Навчання письма творів на задану тему.

34. Навчання письма творів у цій початку.

35. Словникова робота як складова частина занять з підготовки до написання творів і викладів.

36. Методична розробка однієї програмної теми з розвитку мовлення.

37. Бесіда, її види та місце на уроках розвитку мовлення.

38. Робота з загадками, прислів'ями, приказками на уроках розвитку мовлення, читання і в позакласний час;

39. Навчання учнів молодших класів ведення календаря природи і праці людей.

Розвиток розмовної мови учнів молодших класів в процесі виконання режимних моментів в школі-інтернаті.

Розвиток розмовної мови учнів в зв'язку з організацією та проведенням навчально-пізнавальної діяльності на уроці.

Підготовка, проведення екскурсій, спостережень і обробка їх матеріалів (у зв'язку з тематикою програмного раз справи «Розвиток мови»).

Розвиток мовлення учнів у процесі ознайомлення їх з природою.

Робота з розвитку мовлення і мислення учнів в процесі ознайомлення їх з явищами суспільного життя.

Види домашніх завдань в зв'язку з уроками розвитку мовлення.

Керівництво вихователем підготовкою домашніх (вечірніх) завдань з розвитку мовлення (в умовах школи-інтернату).

Бесіди вихователя з учнями молодших класів на освітньо-виховні теми, вимоги до них, методика проведення.

Взаємозв'язок в роботі вчителя і вихователя - один з принципів роботи по формуванню мови як засобу спілкування в школі для дітей з важкими мовними порушеннями.

Методика читання

Типи уроків читання, особливості їх структури та методики проведення.

Особливості методики проведення уроків читання в залежності від жанрів досліджуваних текстів (розповідь, байка, вірш, казка, науково-популярна стаття).

Види бесід на уроках читання і методика їх проведення.

Самостійна робота учнів з книгою на уроках читання.

Навчання виразного читання учнів II-V класів.

Основні напрямки і форми роботи з розвитку
 усного та писемного мовлення учнів на матеріалі текстів, опрацьованих на уроках читання.

Навчання учнів молодших класів розуміння і вживання образних засобів мови.

Навчання складання характеристики героя літературного твору на уроках читання (V клас).

Малювання і інша предметно-практична діяльність учнів в зв'язку з уроками читання.

Методична розробка програмної теми з читання (II-V класи).

Форми роботи з розвитку мовлення в зв'язку з організацією та проведенням позакласного читання.Навчання зв'язного монологічного мовлення | V. Методика граматики і орфографії

Мета і завдання роботи по формуванню мови і вивчення мови як предмета | Принципи побудови роботи з навчання мови | Методи і принципи побудови роботи з розвитку розмовної мови | Навчання розмовній мові в связіс різними видами діяльності | Розвиток розмовної мови в зв'язку з навчально-пізнавальною діяльністю. | Навчання розмовній мові в ігровій діяльності. | Навчання окремим видам висловлювань за допомогою тренувальних вправ | Навчання веденню діалогу і бесіди | Організаційно-методичні вимоги до роботи з розвитку монологічного мовлення | Навчання складання оповідних пропозицій на уроках розвитку мовлення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати