На головну

А) Формація як соціальна система

  1. II. Соціальна свобода.
  2. IV. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.
  3. IV. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.
  4. IV. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.
  5. IV. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.
  6. IV. фінансова система
  7. IX. Система органів сечовиділення

В якості соціальної системи формація являє собою єдність двох елементів - базису и надбудови.

У ролі базису (грец. Basis - основа, фундамент) виступає спосіб виробництва матеріальних благ (нім. Produktionsweise). Саме він створює якісну визначеність формації, визначає її специфіку. При цьому потрібно враховувати, що Маркс включає в матеріальне виробництво не тільки виробництво у вузькому сенсі, але також розподіл, обмін і споживання, тобто весь цикл руху матеріальних благ.

У свою чергу базис (= спосіб виробництва) включає два елемента - продуктивні сили и виробничі відносини. Продуктивні сили (нім. Produktivkrafte) - це ресурси і кошти, щоб забезпечити виробничий процес (людські та природні ресурси, техніка і технології). Виробничі відносини (нім. Produktionsverhaltnisse) - відносини, які складаються між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ; організаційні основи економіки. Серед виробничих відносин вирішальну роль відіграють відносини власності на засоби виробництва.

Другий елемент інформаційної системи - надбудова - являє собою сферу духовного виробництва, що включає в себе різні форми суспільної свідомості, а також випливають з них суспільні інститути (держава, право, церква і т.д.).

Базис і надбудова знаходяться у відносинах взаємовпливу і взаємозалежності. З одного боку, марксизм, який чи першість матеріальних чинників, проголошує, що особливості надбудови задаються специфікою базису. «Не свідомість людей визначає їх буття, а, навпаки, їх суспільне буття визначає їх свідомість» [35, с. 536]. Тому, щоб зрозуміти логіку політичної або культурної трансформації, необхідно проаналізувати її глибинні економічні передумови.

З іншого боку, першість базису означає повної пасивності надбудови: вона має відносну самостійність і навіть може надавати зворотний вплив на базис. Економіка дає початковий імпульс громадської динаміці, визначає загальні тенденції, але її конкретні форми можуть залежати від політичних, правових, філософських, релігійних та інших переконань людей.

У сфері духовного виробництва діють свої специфічні закономірності. Так, різні елементи надбудови в різному ступені залежать від соціально-економічного укладу. Ця залежність тим менше, чим більше вони абстрагуються від матеріального світу, ніж «вище парять в повітрі» (Ф. Енгельс). У цьому плані релігія, наука, філософія, мистецтво мають набагато більшу самостійність, ніж політика і право.

Зміст суспільної свідомості даного історичного періоду не може бути безпосередньо виведено з відповідних економічних обставин, так як в значній мірі визначається «розумовим матеріалом», що дістався від попередників. Наприклад, забобони і наукові помилки Нового часу не можна повністю пояснити буржуазним економічним укладом, зате вони цілком можуть бути пояснені свідомістю попередньої епохи.

Одним з проявів відносної самостійності надбудови щодо базису є відсутність жорсткого відповідності рівнів економічного і духовного розвитку. Так, економічним лідером Європи в XVIII столітті була Англія, проте лідерство в області філософії і літератури належало Франції та Німеччини.Антропологічні підстави історичного матеріалізму. теорія відчуження | Теорія суспільного розвитку. Соціальна революція

Пояснювальна записка | ідейні передумови | Г) Досягнення суспільних наук | Безпосередні попередники соціології | Біографічні дані | Позитивістський проект. Соціологія як позитивна наука | А) Соціальна статика | Ідея еволюції і принцип органицизма | Соціал-дарвінізм | Біографічні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати