Головна

II. Завдання, принципи та напрямки роботи з розвитку мовлення

  1. A) Інтенсивність поляризованого світла, що пройшло через аналізатор, прямо пропорційна квадрату кута між дозволеними напрямками поляризатора і аналізатора
  2. Hpавственно-етичні принципи взаємин між клієнтом і фахівцем із соціальної роботи.
  3. I. Види і принципи державної служби
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Колективний аналіз і цілепокладання виховної роботи із залученням батьків, учнів, вчителів класу.
  6. I. Мета та завдання НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
  7. I. ЦІЛІ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Тема 4. Мета і завдання розвитку мовлення дітей

зміст теми

Мета і завдання корекційної роботи з розвитку мовлення. Основна мета спеціального дошкільного закладу в розвитку мови і навчання рідної мови - формування усного мовлення та навичок мовного спілкування з оточуючими на основі оволодіння літературною мовою свого народу з урахуванням не тільки віку, індивідуальності, а й особливостей психофізичного розвитку дітей, обумовленого порушеннями.

Загальні завдання розвитку мови. Специфічні завдання розвитку мовлення дітей. Реалізація завдань в процесі корекційної роботи.

Тема 5. Методичні засади розвитку мовлення дітей

зміст теми

Поняття «принцип». Система общепедагогических принципів, їх характеристика Специфічні принципи розвитку мовлення вихованців, їх характеристика. Основні методичні принципи розвитку мовлення дошкільнят: принцип взаємозв'язку сенсорного і розумового розвитку, принцип комунікативно-діяльнісного підходу до розвитку мовлення, принцип розвитку мовного чуття, принцип формування елементарного усвідомлення явищ мови, принцип взаємозв'язку роботи над різними сторонами мови, принцип збагачення мотивації мовленнєвої діяльності, принцип забезпечення активної мовної практики.

Тема 6. Напрями, методи, прийоми і засоби розвитку мовлення дітей

зміст теми

Напрямки розвитку мовлення дітей. Поняття «метод». Общепедагогические методи, їх характеристика. Специфічні методи розвитку мовлення, їх характеристика. Класифікація методів навчання за основними джерелами сприйняття і передачі інформації. Наочні, словесні і практичні методи. Характеристика і значення наочних, словесних і практичних методів розвитку мовлення дітей. Безпосередні та опосередковані наочні методи.

Методи розвитку мови, що виділяються на основі характеру мовної діяльності дітей. Характеристика і значення репродуктивних і продуктивних методів розвитку мовлення дошкільнят.

Методичні прийоми розвитку мовлення: словесні, наочні і ігрові. Характеристика основних методичних прийомів, використовуваних при організації роботи з розвитку мовлення дітей. Прийоми розвитку мовлення вихованців.

Поняття: «засіб», «засіб виховання». Основні засоби розвитку мови, їх характеристика.

Характеристика спілкування, значення потреби в спілкуванні для розвитку мовлення дітей. Вплив характеру спілкування на рівень мовного розвитку дітей.

Гра як засіб розвитку мовлення дітей. Вплив характеру гри на рівень розвитку мовних функцій, зміст і засоби спілкування. Значення різних видів ігор для розвитку мови.

Характеристика культурної мовної середовища як засобу розвитку мовлення дітей. Вимоги до мови дорослого. Використання невербальних засобів у процесі спілкування з дітьми.

Навчання - один з основних засобів розвитку мовлення дошкільнят. Спеціальні заняття як одна з форм навчання мови. Види занять з рідної мови, що використовуються в практиці дошкільних освітніх установ. Вимоги до організації занять з розвитку мовлення.

 Тема 3. Методика профілактики і корекції дискалькулии | III. . Формування пасивного і активного лексикону, словотворчих навичок у дітей

Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни | Форма навчання очна | Форма навчання заочна | Розділ 1. Методика викладання російської мови (спеціальна) | VI. Уроки граматики в молодших класах | VIII. Збагачення словникового запасу учнів старших класів | X. Особливості роботи над текстом | II. Розділи і етапи літературної освіти | VI. Методичні особливості роботи над літературними | VIII. Наочність і технічні засоби навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати