Головна

VIII. Наочність і технічні засоби навчання

  1. I. Загальні поняття про процес навчання
  2. I. Мета та завдання НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НІМЕЦЬКА МОВА У СФЕРІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ» СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  3. IV. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ.
  4. VIII. Read about extreme sport.
  5. VIII. СТРАВИ З СИРУ
  6. VIII. ДОПОМІЖНІ СЛУЖБИ
  7. VIII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

На уроках літератури

зміст теми

Взаємозв'язок наочності і слова в процесі навчання літературі. Види наочності. Словесно-графічна наочність в процесі аналізу художнього твору (робота з ілюстраціями, використання репродукцій і т.д.) Особливості використання звукової, слуховий, статичної, динамічної наочності для активізації словника учнів.

Використання ТСО при вивченні епічних творів (відтворення вигляду епохи, історико-побутовий коментар, заочна літературна екскурсія), при вивченні ліричних творів (емоційно-естетичний вплив читання майстра художнього слова при прослуховуванні драматичного твору). Значення засобів наочності і ТСО для розвитку асоціативно-образного мислення учнів з ОНР.)

Розділ 3. Методика викладання математики (спеціальна)

I. Теоретичні основи методики математики

Тема 1 Предмет, завдання, принципи початкового навчання

Математики в школі для дітей з важкими порушеннями мови

зміст теми

Предмет початкового навчання математики. Освітні, виховні, корекційно-розвиваючі і практичні завдання математичного розвитку дітей з порушеннями мови. Принципи початкового навчання математики.

Тема 2. Форми навчання математики

зміст теми

Урок та інші форми організації навчання математики.

Урок математики, його структура. Види уроків. Уроки вивчення нового матеріалу. Уроки узагальнення. Уроки закріплення і повторення пройденого. Контрольні або облікові уроки.

Позаурочні заняття. Домашня робота. Екскурсії.

Тема 3. Методи і засоби навчання математики

зміст теми

Методи навчання математики (види, характеристика). Засоби навчання математики (види, характеристика).

Тема 4. Зміст навчання математики в школі

Для дітей з важкими порушеннями мови. Організація навчальної діяльності

зміст теми

Програма з навчання математики як документ, що визначає завдання, зміст математичного розвитку дітей. Структура програми. Принципи її побудови.

Характеристика програм навчання математики: структура, зміст, принципи побудови.

II. . Порушення рахунки і рахункових операцій у дітей з мовною патологією

Тема 1. Психологічні та психолого-лінгвістичні

передумови оволодіння рахунковими операціями

зміст теми

Психологічна структура процесу засвоєння елементарних математичних понять і дій. Когнітивні і мовні передумови успішного оволодіння рахунковими операціями.

Тема 2. Клініко-психологічна характеристика акалькулия і дискалькулии дитячого віку

зміст теми

Дискалькулія. Етіологія Дискалькулія. Симптоматика дискалькулии. Механізми дискалькулии. Класифікація дісакалькулій.

 VI. Методичні особливості роботи над літературними | Тема 3. Методика профілактики і корекції дискалькулии

Цілі і завдання вивчення дисципліни | Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни | Форма навчання очна | Форма навчання заочна | Розділ 1. Методика викладання російської мови (спеціальна) | VI. Уроки граматики в молодших класах | VIII. Збагачення словникового запасу учнів старших класів | X. Особливості роботи над текстом | II. Розділи і етапи літературної освіти | II. Завдання, принципи та напрямки роботи з розвитку мовлення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати