На головну

II. Технологія формування розуміння предмета дослідження (проблеми)

  1. II. Специфічні ознаки фінансово-правової норми обумовлені в кінцевому підсумку особливостями предмета фінансово-правового регулювання.
  2. JAR-файли. Технологія цифрового підпису
  3. SmartTrack GNSS технологіяси
  4. V Технологія обробки металів різанням
  5. VI. Методика формування просторових уявлень і практичних орієнтувань у дітей дошкільного віку
  6. А. Н. ЛеонтьевТеорія організації чуттєвого пізнання людини на основі формування образу світу

АЛГОРИТМ СТАРТА ДОСЛІДЖЕННЯ

I. Осмислення предмета дослідження:

1. Яка мета дослідження?

Цілі можуть включати в себе вибір одного з варіантів рішення, вироблення рішення за відсутності варіантів; узагальнення інформації; оцінку надійності аргументів; оцінку ймовірного розвитку подій; перевірку достовірності джерела інформації: кількісну оцінку невизначеності.

2. Що відомо про предмет дослідження, проблеми дослідження?

Це провокує спрямованого або критичного мислення. Цей етап також включає в себе знаходження відсутньої інформації.

3. Що і як робити? Які методи дослідження дозволяють досягти поставленої мети?

Знання того, як дістатися від початкової до кінцевої точки маршруту, - рушійна сила критичного мислення. Тут якраз і передбачається використання сформованих раніше інтелектуальних умінь. Методи можуть бути: порівняння, спостереження, експерименту, інтерв'ю, соціологічного опитування, анкетування, контент-аналізу, аналізу, дедукції, індукції, абстрагування і т.д.

4. досягнута поставлена ??мета дослідження? Точність при виконанні завдань є вирішальним фактором успіху. Чи збігаються мета дослідження і результат, Завдання дослідження і висновки, з яких складаються смислові частини дослідження (статті).

5. Чи має сенс отримане рішення, вироблені пропозиції та рекомендації? Для чого (практична, теоретична, методична цінність)?

II. Технологія формування розуміння предмета дослідження (проблеми)

· Виділити головну, істотну інформацію відповідно до початкової метою пізнання, виконуваного завдання;

· Визначити головні думки в прочитаних по темі дослідження текстах, розкрити підтекст;

· Провести перетворення матеріалу: «переклад» з однієї мови (складного, навантаженого науковими чи професійними термінами) на інший (тобто на «свій»);

· Зробити своїми словами виклад матеріалу в короткій або менш узагальненої формі;

· Дати варіанти бачення одного і того ж об'єкта, процесу або одних і тих же властивостей в їх різних зв'язках і відносинах;

· Показати здатність до впізнавання будь-якого загального принципу, закону, тенденції в різних формулюваннях, ситуаціях;

· Обґрунтувати абстрактну теорію або тезу, пояснити отримане рішення своїми словами, самостійно навести приклади;

· Пояснити значення деяких термінів, понять, позначень, пропозицій, які ви плануєте використовувати;

· Здійснити підбір і інтерпретувати схеми, діаграми, таблиці, графіки;

· Вміти самостійно складати схеми, діаграми, графіки, інтелект-карти за результатами власних спостережень, експериментів, апробації технології, методики .;

· Систематизувати матеріал, провести класифікацію, угруповання об'єктів (це дозволить скоротити обсяг тексту);

· Вміти озаглавити текст, скласти його план, схему-конспект, тези (3-5), що представляють смислове угруповання змісту тексту в певній послідовності;

· Самостійно скласти питання (5-10) за змістом матеріалу, відповісти на питання по тексту, задані в різній формі.

 Б) мають наголос на суфіксі. | НАЧАЛЬНИКА ВІЙСЬКОВОГО Інституту
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати