На головну

B) Төлемсіз алынған материалдардың құны.

  1. A) Бірінші сатып алынған материалдардың өзіндік құны.
  2. B) бір циклде атқарылған жұмыстың алынған жылу мөлшеріне қатынасы
  3. C) Өнім өндірісіне нормативтік шығындар - нақты пайдаланылған материалдар саны * материалдардың нормативтік бағасы.
  4. C) Газдың бір циклде жасалынған жұмысының қыздырғыштан алынған жылуға қатынасы.
  5. C) Табиғи норма шегінен тыс болған материалдардың жетіспеушілігі жауапты тұлғаға апарылғанда.
  6. F) Табыс алу үшін жұмсалынған шығындар.

C) Басқа ұйымдардан төлемсіз алынған материалдардың құны.

Дт 7010 Кт 1320- бухгалтерлік жазудың мазмұны:

A) Сатылған өнімнің өзіндік құны есептен шығарылғанданда.

B) Сатылған өнімнің нақты өзіндік құны есептен шығарылғанданда.

C) Дайын өнімді сатудан кейін, оның өзіндік құнын есептен шығарғанданда.

Дт 1340 Кт 8110 - бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз:

A) Есепті мерзімнің соңында аяқталмаған өндіріс шығындарын аяқтамаған өндіріске апарғанда.

B) Аяқталмаған өндіріс шығындарын аяқтамаған өндіріске апарғанда.

C) Толықтай аяқталмаған өндіріс шығындарын аяқтамаған өндіріс құнына апарғанда.

Дт 8110 Кт 1340 - бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз:

A) Есепті мерзім басында аяқталмған өндіріс құнын негізгі өндіріс шығындарына апарғанда.

B) Аяқталмған өндіріс құнын негізгі өндіріс шығындарына апарғанда.

C) Есепті мерзім басында негізгі өндіріс шығындарына аяқталмған өндіріс құнын апарғанда.

Дт 7010 Кт 1330 - бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз:

A) Сатылған тауарлардың өзіндік құны есептен шығарылғанда.

B) Сату бойынша тауарлардың өзіндік құны есептен шығарғанда.

C) Ұйымда сатылған тауарлардың өзіндік құны есептен шығару.

Дт 7210 Кт 3350 - бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз:

A) Әкімшілік-басқару қызметкерлеріне еңбек ақы есептелді.

F) Ұйымның бас бухгалтеріне есептелген еңбек ақы сомасы.

G) Ұйымның бас менеджеріне есептелген еңбек ақы сомасы.

Дт 7470 Кт 1320 - бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз:

A) Төтенше жағдайлардан дайын өнім есептен шығарылды.

B) Кәсіпорында орын алған төтенше жағдайлардан дайын өнім есептен шығарылды.

C) Өрт салдарынан қоймадағы дайын өнім есептен шығарылды.

Дт 7210 Кт 2740 - бухгалтерлік жазудың мазмұнын анықтаңыз:

A) Әкімшілік мақсаттағы материалдық емес активтерге амортизация есептелінді.

B) Әкімшілік мақсаттағы бағдармаламалық қамсыздандыруларға амортизация есептелінді.

C) Ұйымның менеджері пайдаланатын бағдармаламалық қамсыздандыру амортизация есептелінді.

Дт 3350 Кт 3120 - бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз.

A) Өндіріс жұмысшыларының еңбек ақысынан жеке табыс салығы ұсталынды.

B) Басқару қызметкерлерінің еңбек ақысынан жеке табыс салығы ұсталынды.

C) Сатушылардың еңбек ақысынан жеке табыс салығы ұсталынды.

Дт 3350 Кт 3220 - бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз.

A) Өндіріс жұмысшыларының еңбек ақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды.

B) Басқару қызметкерлерінің еңбек ақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды.

C) Сатушылардың еңбек ақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды.

Дт 7110 Кт 3360 - бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз:

A) Сату мақсатындағы негізгі құралдарды жалдау шығындары.

B) Өнімдерді өткізуге байланысты негізгі құралдарды жалға алуға байланысты есептелген жалдау ақылары.

C) Өнімдерді өткізу мақсаты үшін негізгі құралдарды жалға алуға байланысты жалдау ақыларының есептелуі.

Дт 5610 Кт 7010 - бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз:E) Өзіндік құны тек қана айнымалы (өзгермелі) шығындар бөлімінде есепке алынады және жоспарланады. | A) Сатылған өнімнің өзіндік құны қорытынды пайдаға апарылды.

A) Әкімшілік мақсаттағы ғимараттарды жөндеу шығындары. | F) Бас бухгалтердің еңбек ақысы және одан аударымдар. | F) Басқару есебін ешқандай стандарт реттемейді. | A) Ұйым қызметін басқаруға байланысты емес шығындар. | A) Негізгі өндіріс шығындарына. | C) Табиғи норма шегінен тыс болған материалдардың жетіспеушілігі жауапты тұлғаға апарылғанда. | C) Қайта бағалау арқылы жылжымайтын мүліктегі инвестициялардың әділ құнын төмендеткен жағдайда. | A) Есепті кезең соңында анықталған аяқталмаған өндіріс шығындары аяқталмаған өндіріске апарылғанда. | B) 8410 «Үстеме шығыстар» шотының дебеті бойынша. | H) Өзгертуге болатын. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати