На головну

Розрахунково-технологічний розділ.

  1. I розділ. Розрахунок обсягу робіт
  2. III Розділ. Матеріали для семінарів.
  3. III розділ. Розрахунок чисельності виробничого штату.
  4. IV Розділ. КОРОТКИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
  5. IV розділ. Розрахунок витрат на виробництво.
  6. V розділ. Визначення показників економічної ефективності.
  7. V розділ. Регулювання відносин сторін у системі медичного страхування.

Курсова робота

На тему:

«Організація робіт УМР на АТП (Зіл 4333)»

Виконав студент СПО-36: Ахтямов І. І.

Викладач: Кузнєцов С. Н.

Єкатеринбург, 2015

зміст:

Зміст ................................................. ..................... 2

1. Завдання на курсову роботу ............................................ ...... 3

2. Введення ............................................... ........................... 4

3. Розрахунково-Технологічний розділ .......................................... 5

4. організацінно розділ .............................................. ........... 10

5. Техніка безпеки .............................................. ............ 19

6. Охорона праці .............................................. ....................... 23

7. Висновок ............................................... ........................... 24

8. Список літератури .............................................. ................. 25

завдання

1. Розробити проект на тему «Організація роботи УМР на АТП (Зіл 4333)»

Початкові дані

1) Модель (марка) автомобіля Зіл 4333

2) Кількісний та якісний склад

 Пробіг з початку експлуатації частках від Lкр  кількість автомобілів
 менш 0,5 А1= 90
 0,5-0,75 А2= 30
 0,75-1,0 А3= 50
 більше 1,0 А4= 150
 всього  А = 320

3) Кількість автомобілів пройшли КР - А5 70

4) Середньодобовий пробіг 200 (Lcc) км

5) Категорія умов експлуатації 3

6) Кількість робочих днів у році 305 дні

7) Середня тривалість роботи автомобілів на лінії 10,5ч.

8) Час початку і кінця виходу автомобілів на лінію 600 - 800

9) Характеристика клімату Помірно-холодний


ведення

Автомобільний транспорт в Росії має велике значення, так як обслуговує всі галузі народного господарства промисловості, сільське господарство, торгівля і так далі. Щорічно збільшуються перевезення пасажирів автобусами і легковими автомобілями на міських, приміських, міжміських та міжнародних маршрутах. Безперервно зростає дальність перевезень вантажів і пасажирів, завдяки підвищенню експлуатаційних якостей автомобілів, поліпшення доріг побудови нових.

Автотранспортні підприємства (АТП) призначені виконувати перевізний процес і мають в своєму складі рухомий склад, одночасно вони виконують певні роботи по підтриманню автомобілів в технічному стані. Підприємства які здійснюють перевезення вантажів і пасажирів, а також виконують технічні роботи з автомобілем, відносяться до підприємств комплексного типу.

До виробничих функцій комплексного АТП, крім здійснення перевізного процесу, відносять: зберігання автомобілів, проведення профілактичних робіт і поточного ремонту рухомого складу і забезпечення автомобілів необхідними автоексплуатаціоннимі матеріалами.

Технічне обслуговування (ТО) і ремонт рухомого складу слід розглядати як один з головних напрямків технічного процесу при створенні підприємств автомобільного транспорту. Механізація робіт при ТО і ремонті служить матеріальною основою умов праці, підвищення його безпеки, а найголовніше, сприяє вирішенню завдання підвищення продуктивності праці.


Розрахунково-технологічний розділ.Вказівки щодо виконання завдання 9 | Вибір методу організації виробництва технічного обслуговування і поточного ремонту на АТП

Вибір методу організації технологічного процесу на об'єкті проектування. | Розрахунок кількості постів в зоні ТО (ТР) і постів діагностики | Техніка безпеки | Пожежна безпека. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати