На головну

КОНТРОЛЬ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

  1. A) у всіх взаємодіях електричний заряд ізольованої системи не змінюється
  2. A) Продуктивність праці
  3. A) фондоозброєність праці
  4. b) Визначення модуля Юнга для алюмінію по періоду коливань системи
  5. C) & контроль ділянки Шовкового шляху по Сирдар'ї
  6. C.) Явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань при наближенні частоти змушує сили до частоти власних коливань системи
  7. D) відсутність розвиненої системи страхування фінансових операцій.

6.1. Контроль з питань охорони праці в Товаристві здійснюється відповідно до наведеного нижче порядком.

6.2. Постійний контроль за станом охорони праці на робочих місцях є одним із засобів щодо попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, отруєнь, і здійснюється шляхом оперативного виявлення відхилень від вимог правил і норм охорони праці з прийняттям необхідних заходів щодо їх усунення.

6.3. Проведення регулярних перевірок передбачає:

- Двоступеневий контроль;

- Оперативний контроль;

- Цільові перевірки;

- Позапланові перевірки;

- Комплексні перевірки.

6.4. Контроль за станом охорони праці здійснює:

- I рівень контролю - начальник виробництва Товариства;

- II рівня контролю - директор Товариства, заступники директора Товариства, фахівець з охорони праці.

6.5. Оперативний контроль проводиться щодня начальником виробництва.

6.6. Цільові перевірки проводяться генеральним директором (заступниками директора) Товариства і фахівцем з охорони праці за участю уповноваженого з охорони праці від трудового колективу. Перевірки проводяться відповідно до затвердженого графіка. Результати перевірок оформляються в плану мироприятий

6.7. Позапланові перевірки проводяться поза графіком цільових і комплексних перевірок. Результати позапланових перевірок оформляються при необхідності відповідними актами.

6.8. У разі виявлення грубих порушень фахівець з охорони праці готує проект наказу про результати проведеної перевірки з визначенням ступеня вини порушників і розробкою заходів по виявленим зауважень, визначенням відповідальних за виконання виявлених недоліків у встановлені терміни.

6.9. Керівництво та персонал Товариства зобов'язані звертати увагу на ведення робіт у відповідності до вимог правил і норм охорони праці.

6.10. За результатами проведеної роботи з контролю системи управління охороною праці фахівцем з охорони праці 1 раз в півріччя оформляється і видається директору Товариства довідка про стан охорони праці в Товаристві.

6.11. Всі види перевірок та обстежень повинні проводитися з одночасним наданням практичної допомоги в організації робіт зі створення безпечних умов праці.

В кінці року проводиться загальні збори трудового колективу за результатами роботи за рік, де підводяться підсумки, дається оцінка проведеної роботи з охорони праці, інформуються працівники про умови та охорону праці на робочих місцях.

Розробив фахівець з охорони праці Охранотрудов І. В. 25.05.2015г.


 профілактичні заходи | Визначається як співвідношення площі носа на швидкість обертання пальця

Політика в галузі охорони праці | Організація системи управління охороною праці | Організація робіт по забезпеченню охорони праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати