На головну

Розробка програм екологічного моніторингу. характеристика етапів

  1. BP.exe программаси орналас?ан каталогти актівтендіріп, барли?ин белгілеп ж?не Enter пернесін басу керек.
  2. C.) Термодинамічна характеристика, яка вимірюється у відсотках
  3. I. Навчальна програма дисципліни
  4. I. Характеристика і цільова установка
  5. I.II. ЗА ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
  6. III. Навчальна програма дисципліни
  7. IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ програм АГІСТРАТУРИ ПО НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ 38.04.01 ЕКОНОМІКА

Моніторинг навколишнього середовища здійснюється відповідно до Програми. Програма повинна включати в себе спільні цілі організації, конкретні стратегії його проведення і механізми реалізації.

Ключовими елементами Програм моніторингу навколишнього середовища є:

-Перелік об'єктів, що знаходяться під контролем з їх суворої територіальної прив'язкою;

-Перелік показників контролю і допустимих областей їх зміни;

-тимчасові масштаби - періодичність відбору проб, частота і час представлення даних

Крім того, в додатку в Програмі моніторингу повинні бути присутніми схеми, карти, таблиці із зазначенням місця, дати та методу відбору проб та подання даних.
Етапи організації систем комплексного екологічного моніторингу

Організація систем комплексного екологічного моніторингу повинна починатися задовго до початку функціонування об'єкта.

На предпроектном етапі, т. Е. На етапі обґрунтування інвестицій будівництва об'єкта, проводиться оцінка екологічного стану ОПС і здоров'я населення, проживши-його в районі проектованого об'єкта, осущ-ся перші цикли спостережень і виконується проектування мережі моніторингу, розробляються методики і нормативи визначення специфічних ЗВ в різних природних середовищах. За даними оцінки екологічного стану та матеріалами документації, виконується оцінка впливу об'єкта на навколишнє середовище (ОВНС). Матеріали ОВНС є підставою для проходження проектом державної екологічної експертизи.

На інвестиційному (проектному) етапі будівництва об'єкта Розробляється програма комплексного екологічного моніторингу, що включає виробничий контроль і об'єктовий моніторинг, екологічний моніторинг навколишнього природного середовища та моніторинг здоров'я. На інвестиційному етапі важлива роль відводиться обладнанню постів; забезпечення функціонування систем комплексного екологічного моніторингу у взаємодії з відомчими системами моніторингу. На даному етапі організовуються та обладнуються центри систем комплексного екологічного моніторингу, тривають спостереження, розпочаті на передпроектної стадії, проводиться аналіз їх результатів, розробляються математичні імітаційні моделі і на їх основі робляться прогнозні оцінки можливих змін природного середовища в зоні впливу об'єкта в ході його будівництва і експлуатації .Класифікація екологічного моніторингу | Організація моніторингу атмосферного повітря. Пріоритетні контрольовані параметри повітря.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати