Головна

Принципи побудови програми курсу

  1. Hpавственно-етичні принципи взаємин між клієнтом і фахівцем із соціальної роботи.
  2. I. Види і принципи державної служби
  3. I. ТЕМИ І РОЗДІЛИ КУРСУ
  4. I. Умови конкурсу
  5. I. ЦІЛІ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
  6. II. Завдання, принципи та напрямки роботи з розвитку мовлення
  7. III. Для філософії необхідна наука, яка визначає можливість, принципи і обсяг всіх апріорних знань

Програма побудована на основі наступних принципів:

1. компетентнісний підхід побудови програми;

2. застосування сучасних освітніх технологій у вигляді електронних освітніх ресурсів, інтерактивне і дистанційне навчання;

3. можливість виконання комплексних (наскрізних) навчальних завдань, що вимагають практичного застосування знань і умінь, отриманих в ході вивчення елементів програми;

4.формування індивідуальної траєкторії навчання для студентів, які навчаються в Юридичній клініці, в формі персоніфікованих завдань.

Освітні технології,

Використовувані при освоєнні дисципліни

В рамках викладання дисципліни «Трудове право» використовуються наступні освітні технології:

2. лекції;

3. семінарські заняття;

4. самостійна робота студентів з написання рефератів (тема визначається за вибором студента);

5. тестування;

6. використання інтерактивних методів навчання в формі ділових ігор, дискусій, робота в групах;

7. виконання індивідуальних проектів (завдань);

8.участь в підготовці матеріалів юридичних справ.

Тематичний план курсу

(Розподіл годин за видами навчального навантаження)

Денне відділення

 Тема №  Найменування теми заняття  Всього зач. од. / годин  Аудиторні заняття (зач. Од. / Год.)  Самостійна робота (зач. Од. / Год.)  Форми поточного контролю успішності та проміжної атестації
 в тому числі
 лекції  семінари
2
 Поняття трудового права  0,3 / 12  0,05 / 2  0,1 / 4  0,3 / 6  Контрольна робота
 Принципи трудового права  0,3 / 12  0,025 / 1  0,05 / 2  0,3 / 6
 Правовий механізм забезпечення трудових прав і обов'язків  0,2 / 8  0,025 / 1  0,05 / 2  0,2 / 4
 Джерела (форма) трудового права  0,4 / 14  0,05 / 2  0,1 / 4  0,2 / 4
 Суб'єкти трудового права  0,4 / 14  0,05 / 2  0,1 / 4  0,3 / 6  Контрольна робота
 Юридичні факти у трудовому праві  0,2 / 6  0,05 / 2  с / р  0,2 / 4
 Колективне трудове право  0,4 / 14  0,05 / 2  0,2 / 6  0,3 / 8
 Висновок і зміна трудового договору  0,5 / 14  0,05 / 2  0,2 / 6  0,3 / 8
 Робочий час і час відпочинку  0,4 / 14  0,05 / 2  0,2 / 6  0,3 / 8
 За 1-й семестр:  3/108  0,5 / 16  1/38  1,5 / 56  залік
 Заробітня плата. Гарантійні виплати і компенсації  0,6 / 20  0,1 / 4  0,2 / 8  0,3 / 10  Контрольна робота
 Професійна підготовка та підвищення кваліфікації. учнівський договір  0,3 / 6  с / р  с / р  0,2 / 6
 дисципліна праці  0,3 / 12  0,05 / 2  0,1 / 4  0,2 / 6
 Охорона праці  0,3 / 14  0,05 / 2  0,1 / 4  0,2 / 8
 Матеріальна відповідальність  0,4 / 18  0,05 / 2  0,2 / 6  0,2 / 8  Контрольна робота
 Припинення трудових правовідносин  0,4 / 16  0,1 / 4  0,2 / 6  0,2 / 8
 Індивідуальні трудові спори  0,4 / 16  0,05 / 2  0,2 / 6  0,2 / 6
 Особливості правового регулювання праці окремих категорій працівників  0,2 / 6  с / р  с / р  0,1 / 4
 За 2-й семестр:  3/108  0,5 / 16  1/38  1,5 / 56  іспит
 Всього за навчальний рік:  6/216  1/32  2/76  3/112  


Цілі і завдання курсу | Компетентнісний характеристика того, хто навчається

РОБОЧА ПРОГРАМА | Розділ 1. Загальна частина трудового права | Підрозділ 2. Індивідуальне трудове право | До семінарських занять | Нормативний і допоміжний матеріал | Нормативний і допоміжний матеріал | Нормативний і допоміжний матеріал | Нормативний і допоміжний матеріал | Нормативний і допоміжний матеріал | ВИДИ І СПОСОБИ КОНТРОЛЮ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати