Головна

Джерела формую-я оборот. коштів.

  1. IV. Рекомендовані джерела
  2. IV. Рекомендовані джерела
  3. V. Рекомендовані джерела
  4. V. Рекомендовані джерела
  5. Активи організації, джерела фінансування діяльності, зобов'язання.
  6. Амортизація і знос основних засобів.
  7. Амортизація основних засобів.

Власної. оборот. кошти - кошти, кіт. постійно знаходяться в розпорядженні організації і формують-ся за рахунок власної. ресурсів, а саме внесків, прибутку, статутного фонду та ін.

Оборот. кошти залучені- Кошти замовника у вигляді авансу або передоплати.

Позикові оборот. засоби- Кошти, покриття в кіт. відбувається за рахунок кредиту банку. В даний час комерційні банки кредитують підпр. під заставу имущ-ва. Через високу інфляцію терміни надання кредиту не великі. Відсоток за користування кредитом вкл. себестоим-ть продукції.

Показники використання оборот. коштів:

Коеф. оборач-ти оборот. коштів- Хар-ет число обертів оборот. коштів в рік, квартал, місяць: Коп= Пр/ Прос

Пр-Обсяг реалізую. продукції рік, квартал, місяць; Прос-середній залишок оборот. коштів, річний, квартальний, місячний.

Получ. знач-е показ-ет яке число обертів за рік, квартал, місяць зробив кожн. рубль вкладений в оборот. засоби.

Тривалість обороту оборот. коштів: До= Дк/ Ко= (Дк• Прос) / Пр

Дк - К-ть календар. Днів в періоді, т. Е. 360,90,30; Доо - Оборачіваемлостьть оборот. коштів; Прос- Середній залишок оборот. коштів.

Прискорення обороту призводить до вивільнення або v потреб-ти в оборот. засобах у зв'язку з поліпшенням їх исп-я.

Величина, зворотна швидкості обороту, показує розмір оборотних коштів, авансованих на 1 руб. виручки від реалізації продукції. Це співвідношення характеризує ступінь завантаження коштів в обороті і називається коефіцієнтом завантаження оборотних коштів. Чим менше величина коефіцієнта завантаження оборотних коштів, тим ефективніше використовуються оборотні кошти.

ціноутворення

Ціноутворення явл-ся найважливішим напрямком економічної роботи на підприємстві. Від правильного встановлення цін на товари, послуги, роботи залежить обсяг реалізації, рентабельність і конкурентоспроможність підприємства.

Методи визначення кошторисної вартості:

Ресурсний метод опр-я кошторисів. стоїмо-ти.

Опр-е стоїмо-ти осущ-ся калькулированием поточних цін. Калькулювання ведеться на основі вираженої в натур. измерителях потреб-ти в мат-лах, виробах, конструкціях, даних про відстані, способах доставки на місце, часу експлуатації стор. машин, витрат праці робітників.

Ресурсно-індексний метод-поєднання ресурсного методу з системою індексів на ресурси.

базисно-індексний заснований на исп-і системи індексів до базисної ціни. Базисна ціна-ціна визначається за нормативами на якийсь момент часу, т. Е. Індекс цін показує у скільки разів изм-ся поточна ціна по відношенню до базисної.

Метод, заснований на даних про об'єкти-аналоги - Це використання вартісних і ресурсних показників по будівель, споруд, проектно-технологічним модулів, елементами витрат по об'єктах, аналогічним проектованого об'єкту по функціональному призначенню, конструктивної характеристиці і близьким по об'ємно-планувальних показників.

кошторисні нормативи- Узагальнена назва комплексів кошторисних норм, розцінок і цін, об'єднаних в окремі збірники.

кошторисна нормасукупність ресурсів встановлених на прийняті вимірювачі будівельно монтажних робіт (скільки чого потрібно для виконання робіт).

ресурси-витрати праці робітників будівельників, час експлуатац. будівель машин і матеріали, вироби, конструкції.

Класифікація кошторисних нормативів:

державні кошторисні нормативи - ДБН;

галузеві кошторисні нормативи - ОСН;

територіальні кошторисні нормативи - ТСН;

фірмові кошторисні нормативи - ФСП;

індивідуальні кошторисні нормативи - ІСН.

Елементи кошторисних нормативів:

+)ГЕСН-держав Кошторисні нормативи і розцінки.

+) ФЕР-федеральні одиничні розцінки. Фер-РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ У РІВНІ ЦІН ДЛЯ базої РЕГІОНУ країни (московської області) на 1 січня 2000 року на підставі ГЕСН.

+) Збірник кошторисних цін (ССЦ). ССЦ підрозділяється на федеральні, галузеві і територіальні.

Кошторисна вартість будівництва - Це сума грошових коштів необхідних для його здійснення відповідно до проектного матеріалами (С)

З = ПЗ + НР + СП

ПЗ-прямі витрати НР-накладні витрати СП-кошторисна прибуток Сс-кошторисна собівартість

Сс = ПЗ + НР

ПЗ-включає вартість оплати праці робітників, вартість матеріалів, деталей і конструкцій витрат по експлуатації стоімашін ПЗ- Це гроші витрачені на ресурси.

НР-сума грошових коштів необхідних для створення загальних умов будівельного виробництва його організації, управління і обслуговування.

НР поділяються на 4 частини:

1. адміністративно-господарські витрати (з / п ІТП, відрядження, оплата аудіторовскіх послуг)

2. витрати на обслуговування працівників будівництва (підготовка і перепідготовка кадрів, відрахування на медичне і соціальне страхування, охорона праці та безпека.

3Расходи на організацію роботи на будівельному майданчику (пожежно-сторожова охорона, утримання лабораторій, відрахування на проектування виробництв робіт ППР, сел.

4. інші накладні витрати (страхування майна організацій, платіж за кредитами банків. Расоди по рекламі

кошторисна прибутокнормативна прибуток підрядної організації в складі кошторисної вартості необхідної для покриття витрат будівельної організації на розвиток виробництва, соціал сфери і матеріал стимулювання працівників.

!!! Накладні витрати і кошторисний прибуток вважаються від фонду оплати праці

податки

Податками називаються обов'язкові платежі, що стягуються державою (в особі центральних і місцевих органів влади) з населення, підприємств і організацій, що зараховуються в доходи федерального, республіканського або місцевих бюджетів.

податки є однією з форм фінансових відносин, які забезпечують розподіл та перерозподіл доходів відповідно до завдань економічного і соціального розвитку суспільства.

ЗБОРИ - різноманітні види податків, платежів, вилучень, які в обов'язковому порядку вносяться підприємствами, організаціями, громадянами в порядку оплати послуг, що надаються їм державними органами.

Податки діляться на різноманітні групи за багатьма ознаками. Вони класифікуються:

· за характером податкового вилучення (Прямі і непрямі);

· за рівнями управління (Федеральні, регіональні, місцеві, муніципальні) (ПДВ на додану вартість, збір за використання федеральної символіки);

Відповідно до Закону «Про основи податкової системи в Російській Федерації» вся сукупність податків, що стягуються в країні, розділена на федеральні, які стягуються на всій території РФ і йдуть до державного бюджету (податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизи, прибутковий податок з фізичних осіб, митні збори та ін.), республіканські податки - стягуються органами управління національно-територіальних і адміністративних утворень і направляються в республіканський бюджет (податок на майно підприємств, лісовий дохід, платежі за користування природними ресурсами та ін.) і місцеві податки, що стягуються місцевими органами влади і направляються до місцевого бюджету (податок на майно фізичних осіб, земельний податок, реєстраційний податок з фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, і ряд інших податків).

· прямі - Це стягнуті безпосередньо з платників податків податки на доходи, майно, ресурси;

· непрямі податки пов'язані з господарськими операціями і виступають у вигляді спеціальних надбавок на користь державного бюджету (акцизи, податки на споживання і обіг товарів, по даруванню, вступу в спадок і ін.)

Основними методами при прямому оподаткуванні є:

1) Кадастровий, сутність цього методу полягає в тому, що складається докладний перелік (кадастр) однотипних об'єктів оподаткування із зазначенням тих чи інших ознак об'єктів, які мають значення для розміру одержуваних від них доходів. Недоліком даного методу є те, що фактична прибутковість об'єктів оподаткування, як правило, відхиляється від середньої і, як правило, не на користь платника податків.

2) За місцем отримання доходу до його отримання. Даний метод застосовується в основному при оподаткуванні фізичних осіб мають доходи від роботи за наймом. При цьому методі розрахунок податку здійснюється зазвичай економічними службами підприємств. Відрахування сум податку з заробітних доходів здійснюються до отримання ними заробітної плати.

3) Деклараційний метод. Найчастіше цей метод в сукупності з другим методом, т. К. Поряд з зарплатою є й інші види доходів за якими можуть бути визначені пільги, коли фізична особа подає декларацію, податкові служби перевіряють правильність її заповнення та правильність обчислення податків з сукупного річного доходу фізичної особи.

основними функціями податків є:

1) фіскальна (бюджетна) функція. Її головне завдання - формування дохідної частини державного бюджету на основі централізованого стягування податків. За допомогою фіскальної функції реалізується головне суспільне призначення податків -формирование фінансових результатів держави, акумульованих у бюджетній системі та позабюджетних фондах і необхідних для здійснення власних функцій держави (оборонної, соціальної, природоохоронної);

2) контрольна функція. Ця функція дає можливість кількісного відображення податкових надходжень і їхнього зіставлення з потребами держави у фінансових витратах і внесення необхідних змін в податкову систему і бюджетну політику;

3) розподільна функція. Ця функція має регулюючий характер, спрямований на вдосконалення відтворювального процесу суспільного виробництва. Податкове регулювання включає дві подфункции: стимулюючу и відтворювальну. Стимулююча підфункції реалізується через систему податкових пільг. Подфункция відтворювального призначення включає в себе плату за воду, що забирається з водогосподарських систем, платежі за користування природними ресурсами та інші ресурсні податки.

Податкова ставка (норма податкового обкладання) - Величина податкових нарахувань на одиницю виміру податкової бази.

Податковий період - Період часу стосовно до окремих податках, по закінченні якого визначається податкова база і обчислюється сума податку, що підлягає сплаті. Податковий період може становити календарний місяць, квартал, календарний рік або інший період часу. Податковий період може складатися з одного або декількох звітних періодів, після закінчення яких сплачуються авансові платежі.

Податкова база (оподатковуваний база) - Вартісна, фізична або інша характеристика об'єкта оподаткування.

 Оцінка виробництв. фондів | Питання. предмет метод і завдання курсу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати