Головна

Оцінка виробництв. фондів

  1. A) Фондоозброєність праці
  2. E) оборотних фондів і фондів обігу
  3. Oslash; фондів соціальної підтримки населення.
  4. V2: Оцінка результатів господарської діяльності
  5. Аналіз і оцінка ризиків
  6. Аналіз і оцінка ефективності системи оцінки персоналу
  7. Аналіз результатів рішення і оцінка конкурентоспроможності обраного судна.

Основні виробничі фонди в буд-ві. Оцінка основних фондів.

Основні фонди поділяються на: виробництв., Невиробництво.

До виробництв. відносять: 1. раб. машини, обладнання (Екскаватори, бульдозери, крани)

2. силові машини і обладнання (Компресори, обладнання-е трансформат. Підстанцій, генератори)

3.транспорт. засоби (Автомобільний, ж / д, транспорт предназнач. Для перевезення людей, мат-лов)

4.інструмент і виробництв. інвентар (Стор. Інструмент, конторське обладнання-е, меблі, комп'ютери)

5.виробництв. зд-я і соор-я (Контори, склади, лабораторії, телефон. Станції, пожежні вишки, гаражі, соор-я: мости, естакади, шосейні дороги, бункера для сипучих мат-лов)

До невиробництво. відносять: Житлові будинки, об'єкти комунального госп-ва, об'єкти культурного призначення, об'єкти охорони здоров'я і освіти, підсобні госп-ва, дитячі дошкільні установи.

Джерелом формування імущих-ва підприємств, т. Е. Осн. фондів може бути: грошова. і матеріально. внески засновників, доходи від реаліз-і СМР, доходи від цінних паперів, кредити, датаціі з бюджету, капитальн. влож-я. Осн. фонди беруть участь безпосередньо в процесі створення стр. продукції або створюють ум-я для його осущ-я. Все невиробництво. осн. фонди не беруть участь в процесі пр-ва, не переносять своєї стоїмо-ти на стор. продукцію. На них не нарахування-ся амортизаційних. нарахування і містяться ці об'єкти за рахунок платежів працівників і за рахунок коштів самої організаціїї. Наявність невиробництво. фондів позполяет орг-ям поліпшити соц. полож-е і обслуг-е працівників, залучати і закріплювати висококваліфіцір. кадри, що особливо важливо для ^ ефективність-ти і конкурентоспроможності.

Оцінка виробництв. фондів

Для оцінки осн. фондів в вартісному вираженні-і використовуються первісна, відновить., залишкова, ліквідаційна та середньорічна стоїмо-ти осн. фондів.

первісна стоїмо-ть відображає фактич. витрати організації на придбання машин, обладнання-я, звівши-я зд-й (з урахуванням доставки і монтажу обладнання-я), в цінах діючих в рік придбання і опр-ся: Фп= Фф+ Зтр

Фп - Первонач. стоїмо-ть: Фф- Фактич. витрати на придбавши-е фондів або кошторисна варто ть зд-я: Зтр - Транспорт. витрати і стоїмо-ть монтаж. обладнання-я

За первонач. стоїмо-ти осн. фонди числяться на балансі стор. організації. «-» Оцінки осн. фондів по первонач. стоїмо-ти явл-ся те, що придбане в різний час засіб праці числиться на балансі підпр. в цінах різних років, що ускладнює опр-ть зм-я в динаміці осн. виробництв. фондів, врахувати потреб-ти предпр. в грошова. засобах для заміни засобів праці в кінці терміну їх експлуатації. Цей «-» усувається шляхом оцінки осн. виробництв. фондів по відновить. стоїмо-ти.

відновлювальна стом-ть-стом-ть осн. виробництв. фондів приведена до ум-ям і цінами року воспроизв-ва осн. фондів.

Застосування даного виду оцінки фондів проводитися за допомогою периодич. переоцінок стом-ти фондів, що явл. тривалим і трудомістким процесом. За первонач. і відновить. стоїмо-ти стом-ть може бути визначена на по їх остаточ. стоїмо-ти.

залишкова стоїмо-ть висловлює стоїмо-ть осн. фондів, ще не перенесену на стоїмо-ть виробленої продукції (роботи) і дозволяє встановити яка частина осн. виробництв. фондів зношена і врахована в собівартості-ти робіт, опр-ся: Фоп= Фп - І

І-знос. Вартісна форма оцінки осн. фондів необхідна для обліку планують-а програвання ва, визначення я ступеня зносу та розміру амортизаційних. відрахувань.

ліквідаційна стоїмо-ть - стоїмо-ть деталей, вузлів, агрегатів металобрухту і ел-тів одержуваних при розбиранні або ліквідації осн. виробниц. фондів.

середньорічна стоїмо-ть осн. фондів Фсг. Цей показник необхідний для оцінки фонду озброєності стор. Організаціїї та опр-ся: Фсг= Фнг+ (Фв• Т1л• Т2) / 12

Фнг - Стоїмо-ть осн. фондів на початок року; Фв - Стоїмо-ть нововведених в теч-е роки осн. фондів; Фл - Стоїмо-ть вибулих в теч-е роки осн. фондів; Т1- Термін дії осн. коштів з моменту введення (в місяцях); Т2- Термін в теч-е кіт. Осн. кошти не були использ. в зв'язку з ліквідацією (в місяцях).

Осн. виробництв. фонди в процесі їх використання зношуються. Виділяють 3 види зносу:

- Физич., Моральний, вартісної.

фізичний знос представл. собою прояв впливу на осн. фонди природно-кліматичних. (Атмосфер. Опади, сонце, мороз) і техніч. (Змінність, експлуатаційними. Нагр.) Ум-й.

Величина физич. зносу залежить від чинників: кач-ва виготовлен-я, техніч. хар-к, св-в мат-лов. Физич. знос пов'язаний з кваліфікацією обслуговуючого персоналу, кач-ва обслуг-я, ремонту. Физич. знос характеризується 2 показниками: ступенем зносу, в% і стоїмо-ма в руб. ступінь зносу опр-ся коеф. физич. зносу: Ки= (І / Фп) • 100%

Ки - Коеф. физич. зносу; І- сума зносу осн. фондів, в 1000 руб .; Фп - Первонач. (Балансова) стоїмо-ть осн. фондів, в 1000 руб.

моральний знос закл-ся в тому, що ще придатні за своїм матеріально. (Физич.) Сост-ю осн. фонди стають економічно невигідними в порівнянні з новими з більш ефек. осн. фондами того ж приз-я. Морального зносу в більшій мірі схильна до актив. частина осн. виробництв. фондів. У усл-ях розвитку науково-технічна. прогресу стор. машини і обладнання-е застарівають раніше їх фактич. физич. зносу. Втрачають корисні св-ва засобів праці і вимагають заміни. Одним з джерел грошова. засобів для возмещ-я вибувають осн. фондів явл-ся їх амортизація.

Амортиз-я осн. фондів - Поступове перенесення стоїмо-ти засобів праці у міру їх физич. і моральн. зносу на стоїмо-ть виробленої продукції з метою накопичення грошових. засобів для подальшого возмещ-я зношених осн. фондів. Повна сума амортизації за весь період експлуатації опр-ся: А = Фп, Л - ліквідаційна. стоїмо-ть осн. фондів, 1000 руб. Річна сума амортизації:

Арік= (Фп-Л) / Тсл, Тсл - Термін служби осн. фондів, прийнятий для розрахунку амортизаційних. відрахувань. Величина амортизаційних. відрахувань опр-ся за нормами амортизації в% від начальн. стоїмо-ти осн. фондів: На= (Аг/ Фп) • 100%, На - Норма амортизації-й. Норма амортизації. відрахувань затверджується урядом. В даний час діють «Єдині норми амортизації. відрахувань на повне восстановл-е машин і обладнання-я »

Фондотдача - Це показник який відображає ефективність використання осн. произв. Фондів і харктерізуется кількість продукції припадає на 1 крб. стоїмо-ти основ. Фондів. Визначається за формулою Фотд = СБМР/ Ф п, Ссмр - річний обсяг БМР в кошторисних цінах, тис. Руб. Фп - среднегодвая вартість основ. Вироб. Фондів, тис. Руб.

Фондомісткість: зворотний показник фондовіддачі. Фё= Ф / Т = 1 / Фопоказує яка частина вартості основ. Вироб. Фондів приходиться на 1 руб. виконаного обсягу робіт.

Фондоозброєність має великий вплив на величини фондовіддачі і фондомісткості.

Фондоозброєність застосовується для характеристики ступінь оснащеності праці працюючих.

Фондоозброєність і фондовіддача пов'язані між собою через показник продуктивності праці(Продуктивність праці = Випуск продукції / Середньооблікова чисельність працівників).

Таким чином, фондовіддача = продуктивність праці / фондоозброєність.

Механовооруженность - показує рівень оснащеності будує. організацій основ. Виробничими фондами. Мтр = Фа / Ч, де Фа - среднеговая вартість активної частини основних виробництв. Фондів, тис. Руб., Ч - середньооблікова чисельність робітників у найбільш завантажену зміну, чол.

2. Лізинг: поняття, класифікація, переваги.

лізинг - Спосіб инвестир-я, заснований на довгостроковій оренді будь-якого имущ-ва, в т. Ч. Осн. виробництв. фондів (машини, обладнання-е, транспорт. засоби, інструменти, інвентар, виробництв. зд-я і соор-я) при збереженні права власника за орендодавцем. Лізинг представл. собою форму фінансово-кредит. отнош-й складається в здачі в оренду імущих-ва на основі тристоронньої угоди: лізинг. фірми, виробника (власника імущих-ва) і орендаря.

лізингодавець - Суб'єкт представляє на ум-ях лізинг. соглаш-я надати у володіння або користування імущих-ва придбаного у власність. В його особі може виступати:специализир. лізинг . компанія - , Кіт. обеспеч-ет угоди по ряду послуг фінанс. і нефінанс. хар-ра; фінанс. лізинг . компанія - створювана спец-но для лізинг. операцій, кіт. обеспеч-ет фінансую-е в придбанні имущ-ва; банки, інвестиційні. і страх. компанії , Т. Е. Суб'єкти здатні мобілізувати необхідний. грошова. кошти, для кіт. лізингу не профілюючий, але і не заборонений вид деят-ти.

лізингоодержувач - Суб'єкт лізинг. угоди, кіт. Явл-ся користувачем імущих-ва.

Продавець лізинг. імущих-ва - Суб'єкт лізинг. отнош-й, кіт. Може бути заводоізготовітель машин і обладнання-я або ін. Юридич. або физич. особа, кіт. продає імущих-во. Іноді стор. Організація може виступати в кач-ве продавця при реаліз-і машин і обладнання-я були у вжитку. Классиф-я лізингу.

- За терміном дії договору та ступеня окупності:

Фінанс. лізинг, Кіт. прим-ся коли лізинг. компанія фінансую-ет придбавши-е необхід. обладнання-я при цьому лізингоотримувач несе всі витрати по техніч. обслуг-ю і ремонту орендованого імущих-ва. Після закінчення фінанс. лізингу лізингоодержувач може продовжити або укласти новий договір лізингу або повернути імущих-во.

оперативний лізинг може бути розірваний в люб. момент. Він не передбачає необхідний-ти повної амартіз-і осн. вироб. фондів за час оренди. Лізингодавець бере на себе обов'язки по техніч. обслуг-ю і ремонту об'єкта і несе повну відповідальність. Тому з лізингоодержувача стягується більш висока% ставка. Після закінчення терміну дії контракту орендоване імущих-во возвращ-ся лізингодавцю, кіт. Може далі здавати його в оренду або продавати.

- За обсягом обслуг-я:

чистий лізинг, При кіт. всі витрати по техніч. і кап. ремонту несе лізингоодержувач. Ці витрати не вкл-ся в заг. суму лізинг. платежів.

мокрий лізинг, При кіт. витрати по ремонту, обслуг-ю і страхування несе лізингодавець за свій рахунок.

Лізинг з повним обслуговуванням, При кіт. лізингодавець надає ряд доповнить. послуг.

- Поза класифікації:

зворотний лізинг, При кіт. виробники осн. коштів продають їх лізинг. компанії з ум-ем надалі орендувати їх вивільняючи інвестиції для сплати термінових боргів.

компенсаційний лізинг, При кіт. оренд. плата вноситься товарами.

револьверний лізинг, При кіт. лизингополучателям за технологією пр-ва робіт потрібно различ. обладнання-е, тому по ум-ям договору він набуває право обміняти імущих-во, взяте в лізинг на інше.

3. Оборотні кошти будівельної компанії: поняття, джерела формування. Нормування оборотних коштів

Оборот. засоби поділяються на: оборот. фонди і фонди обращ-я.

Оборот. произв. фонди: Вироб. запаси - Предмети праці (стор. Мат-ли, вироби і конструкції, осн. І допоміжні. Мат-ли, паливо, п / фабрикатів, тара, запчастини, малоцінні або зношуються предмети); Незавершена. пр-во- Незавершена стор. Продукція; Витрати майбутніх періодів-витрати, кіт. зроблені в дан. періоді, але б / погашені в майбутніх періодах.

Фонди обращ-я: Готова продукція на складі - Продукція призначена до реаліз-і.

Продукція відвантажена - Товароотгруженние і знаходяться в дорозі кошти за документами на виконані роботи. Грошова. засоби -засоби в касі організації та на рахунках в банках. Кошти під час розрахунків - Кошти розрахунку зі споживачами.

Оборот. засоби (оборот. капітал) ця частина капіталу організації вкладена в його поточні активи. Оборот. кошти забезпечують безперервність процесу пр-ва. Оборот. кошти нах-ся в русі в процесі кіт. проходять 3 стадії:

- Заготівельна (складська), де відбувається превращ-е грошова. коштів в форму произв. запасів.

- Виробнича, на цій стадії до розміру вартості використаних произв. запасів додаються витрати на з / п і амортизацію осн. коштів або витрати на утримання машин і мех-мов.

- Збутова (товарна) відбувається перетворення створеної готової продукції в грошових. форму.

Схема кругообігу оборот. коштів:

Вироб. запаси > незавершена. пр-во v

^ Денеж. кошти < Готова продукція

Основні і оборотні фонди істотно відрізняються один від одного не тільки по складу включаються в них коштів. Основні фонди переносять свою вартість на продукцію, що виготовляється протягом декількох виробничих циклів, оборотні фонди - протягом одного виробничого циклу.споживча вартість | Джерела формую-я оборот. коштів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати