Головна

1 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница

История

Настройки Значение
Тип Тест
Всего вопросов
Всего баллов
Проходной балл 80%
Показать вопросы Перемешивать вопросы из выбранных групп
Запрашивать информацию о пользователе Нет
Показать экран с результатами Если тест пройден Да
Показать экран с результатами Если тест не пройден Да
Вопрос 1. Алыптар бейнесін құрудағы қажетті қиял тәсіл қайсысы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) гипербола
( ) нақтылау
( ) біріктіру
( ) схематизация
( ) аглютинация
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 2. Жеке тұлға ретіндегі адамның тұрақты ерекшеліктерінің жиынтығы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) мінез
( ) сезім
( ) эмоция
( ) ерік
( ) ойлау
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 3. Тұлғааралық қарым - қатынас кезінде жетешіге сөзсіз бағыну стилін белгілеңіз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) авторитарлық
( ) либеральды
( ) демократиялық
( ) бағындыру
( ) қол астына алу
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 4. Дененің кеңістіктегі орнын және қимыл-қозғалысын түйсінуді атаңыз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) кинестезиялық түйсінулер
( ) органикалық түйсінулер
( ) статикалық түйсінулер
( ) сипай сезу түйсінулер
( ) дәм түйсінулер
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 5. Қабілеттілік деген не (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) тиімділікті қамтамасыз ететін қасиет жиынтығы
(+) қандайда бір әрекетті жасауға ептілік
( ) ортасында қалыптасқан қасиеттер жиынтығы
( ) жүре пайда болатын қасиеттер жиынтығы
( ) адамның өзгермелі қасиеттер жиынтығы
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 6. Идеологиялық философия (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) психика материядан туындаған екінші құбылыс
( ) жанды да, ақыл-ойды да ескермейді
( ) психикалық әрекеттің себеп принципін негізге алады
(+) абсолюттік жан мен елдікті қарастырады
( ) психика мен материя тең құқылы

 

Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 7. Таңдамалы екі жақты қабылдау заңын белгілеңіз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) преганттылық
( ) транспозиция
( ) константтылық
( ) галюцинация
( ) иллюзия
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 8. Материалдағы мағыналы байланыстарды есте қалдыруға бағытталған естің түрі қайсысы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) қозғалыстық
( ) механикалық
( ) аудиальды
(+) логикалық
( ) эмоционалдық
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 9. Төмендегілердің қайсысы ойлау түріне жатпайды (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) қозғалысты
(+) ұзақ мерзімді
( ) логикалық
( ) бейнелік
( ) шығармашылық
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 10. Заттар мен құбылыстардың белгілерін, қасиеттерін ойша бөліп алу (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) абстракция
( ) анализ
( ) жалпылау
( ) салыстыру
( ) нақтылау
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 11. Ой операцияларына қайсысы жатпайды (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) апперцепция
( ) синтез
( ) жалпылау
( ) салыстыру
( ) анализ
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 12. Бала ойлауындағы эгоцентристік көрінеді (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) туа бітті байқалатын қасиеттер жиынтығы
(+) әлемді өз көзқарасымен көруге қабілетсіздік
( ) қиыншылықты жеңуімен байланысты әрекет
( ) абсолюттік жан мен елдікті қарастырады
( ) психикалық себеп принципін негізге алады
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 13. Адам аралық қатынаста екі бірдей эмоцияның жек көрушілік пен құрметтің қосарлана жүруі қалай аталады (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) амбивалентті қатынастар
( ) альтуристтік қатынастар
( ) үйлесімсіздік қатынастар
( ) қарама қарсылықты қатынастар
( ) үйлесімді қатынастар
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 14. Материалды әлемдегі құбылыстар мен заттардың жеке сапаларын бейнелейтін қарапайым психикалық процесті атаңыз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) түйсік
( ) қабылдау
( ) ойлау
( ) эмоция
( ) мінез
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 15. Жеке адамның әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуының биологиялық негізін танытатын психологиялық қасиетті белгілеңіз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) темперамент
( ) мінез
( ) қабілет
( ) ерік
( ) сезім
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 16. Іс-әрекетте жаңа қарым-қатынаста көрінетін адамның даралық ерекшеліктерінің бірі не (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) мінез
( ) қабылдауы
( ) ойлау
( ) сезім
( ) ерік
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 17. Түйсіктің қасиетіне қайсысы жатпайды (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) бағыт-бағдар
( ) интенсивтілік
( ) табалдырық
( ) ұзақтылығы
( ) сапасы
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 18. Адамның бастан кешкен сезімдері сақталып қайта жаңғыратын ес түрін белгілеңіз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) бейнелік
( ) эйдетикалық
(+) эмоционалды
( ) логикалық
( ) феноменалды
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 19. Зейіннің қай түрі күш жұмсауды қажет етпейді (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) ырықсыз зейін
( ) үйреншікті зейін
( ) ырықты зейін
( ) зейіннің аумағы
( ) зейінінң аударылуы
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 20. Белгілі мақсатпен қойылған сұрақтарға жазбаша жауап алу қай әдіс (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) байқау
( ) эксперимент
( ) әңгімелесу
(+) сауалнама
( ) сұхбаттасу
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 21. Әлсіз немесе орташа күшімен және тұрақтылығымен сипатталынатын эмоционалды күй қалай аталынады (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) стресс
( ) құмарлық
( ) аффект
( ) сезім
(+) көңіл-күй
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 22. Қарым-қатынастың маңызды құралы не (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) ұстаған мүліктер
( ) сыртық бейнесі
(+) сөйлеу тілі
( ) таңбалар
( ) көңіл күйлер
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 23. Мақсатқа жету жолында кездесетін қиындықтар тудыратын адамның күйі қалай аталады (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) аффект
( ) қуану
( ) құмарлық
(+) фрустация
( ) эйфория
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 24. Психиканың пайда болуының физиологиялық негізі не (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) ми
( ) жүйке
( ) сана
( ) қиял
( ) ой
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 25. Психологиялық ықпалдар қарым-қатынас процесінде тәсіл бола алмайды (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) дәрежелеу
( ) көндіру
( ) сендіру
( ) жұғу
( ) манипуляция
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 26. Когнитивтік диссонанс теориясын ұсынған кім (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) Л. Фестингер
( ) А. Ухтомский
( ) У. Кеннон
( ) У. Джемс
( ) К. Ланге
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 27. Өткен тәжірибе арқылы келешекті бейнелеу, жаңа бейнені қалыптастыру процесін атаңыз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) қабылдау
(+) елестету
( ) түйсік
( ) ес
( ) ойлау
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 28. Қоршаған әлем жөніндегі ақпаратты еріксіз және ерікті түрде еске түсіру психикалық процестің қайсысы (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) түйсіну
( ) эмоция
(+) ес
( ) назар
( ) қиял
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 29. Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажет фактор (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) айтылу әдістері
(+) мазмұн айқындығы
( ) дыбыстың жеткізілуі
( ) мақсаттың нақтылығы
( ) форма өрнектілігі
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 30. Сурет, схемалар негізінде образды жасауда көрінетін елестің түрі (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) қайта құру
( ) шығармашылық
( ) ерікті
( ) галлюцинация
( ) еріксіз
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 31. А. Е. Личко бойынша мінездің акцентуациялық типі (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) демонстративті тип
( ) сенситивті тип
(+) конформды тип
( ) истерандті тип
( ) лабильді тип
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 32. Жинақтылық, ұқыптылық деген не (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) тұлғаның заттарға деген қатынасын сипатайды
( ) адамның өз-өзіне деген қатынасының жүйесі
( ) адамның қарым-қатынастағы көрініс
( ) белсенділік іс-әрекетке деген қатынас
( ) басқаларға деген қатынастың көрінісі
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 33. Зейін әрекетінің физиологиялық көрінісін түсінуде ғылыми дәлел келтірген ғалым кім (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) Выготский Л. С.
(+) Павлов И. П.
( ) Лурия А. Р.
( ) Шеррингтон Ч.
( ) Ухтомский А. А.
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 34. Адамның өз борышын орындауы неге тәуелді (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
(+) ерікке
( ) танымға
( ) сезімге
( ) мінезге
( ) қабілетке
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 35. Балалар ойлауынан өзгеше ерекшеліктерді атаңыз (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) инфантильділік.
(+) эгоцентризм
( ) аз өнімді
( ) аңқаулық
( ) қиялдау
Уведомить, если правильно: Правильно
Уведомить, если неправильно: Неправильно
Вопрос 36. Организм негізі генотопы арқылы танылуы мүмкін емес адам ерекшелігі (Тип: Одиночный выбор, Баллов: 10, Попыток: 1)
( ) жүрісін
( ) ойлауын
(+) мінез бітістері
( ) іс-әрекетін
( ) қабілетін


Политические итоги 5 страница | 2 страница

3 страница | 4 страница | 5 страница | 6 страница | 7 страница | 8 страница | 9 страница | 10 страница | 11 страница | 12 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати