Головна

Методичні вказівки до виконання другої частини контрольної роботи.

  1. A) дискретність допустимих для частки значень енергії, моменту імпульсу, проекцій магнітного і власного
  2. A) Коливання по відношенню до напрямку коливань частинок середовища діляться на: А) Поздовжні B) Поперечні С) крутильні
  3. A) Будь-які частинки
  4. A) повідомляє частці прискорення, здійснює роботу, змінює енергію частинки
  5. A) Співвідношення між похибками у визначенні координати і імпульсу частинки
  6. A) Частинки речовини поряд з корпускулярними мають і хвильові властивості
  7. I. Загальні вимоги до виконання реферату

Час, протягом якого робітник витрачає свою працю, незалежно від мети та результатів витрат - це час роботи. Вивчення та аналіз витрат робочого часу з метою розробки норм, визначення рівня виконання норм, виявлення причин, що викликають втрати робочого часу, вивчення передових методів (прийомів) праці проводиться з Розділенням його (робочого часу) за певними ознаками на однорідні групи. Угруповання витрат робочого часу за певною системою називається класифікацією витрат робочого часу.

Характеристика і склад витрат робочого часу:

1. Тсм - Тривалість зміни. Робочий час;

2. Тпз - Підготовчо-заключний час - витрати часу на підготовку до роботи і виконання дій, пов'язаних з її закінченням;

3. Топ - Оперативне час - витрати на виконання операцій з виробництва продукції;

3.1 То - Основне оперативне час - витрати часу на якісне або кількісне зміна предмета праці;

3.2 Тв - Допоміжне оперативне час - витрати часу на дії щодо забезпечення виконання основної роботи (завантаження сировини, заготовок, знімання готової продукції, контроль за ходом технологічного процесу і якістю продукції);

4. Тобс-час облуговування робочого місця - час, що витрачається робітником на догляд за обладнанням та підтримання робочого місця в нормальному стані;

4.1 Торг- Час організаційного обслуговування - витрати часу на забезпечення робочого місця всім необхідним і звільнення його від зайвих предметів (прибирання робочого місця, підвезення сировини і вивіз готової продукції),

4.2 Ттих - Час технічного обслуговування - витрати часу на підтримку устаткування в справному стані (мастило верстата, заміни частин);

5. Тср - Час випадкової роботи (роботи, не передбаченої виробничим завданням);

6. Тнр - Часом не продуктивної роботи - робота, яка не дає приросту продукції (виправлення браку);

7. Тп. регл - Перерви регламентовані (необхідні і плануються заздалегідь);

7.1 Тотл. - Час на відпочинок і особисті потреби працівника (необхідно для підтримки нормальної працездатності і для особистої гігієни. Тривалість перерв на відпочинок залежить від умов праці);

7.2 Тпіт. - Перерви, пов'язані з організацією і технологією виробництва - час перерв, об'єктивно обумовлених характером взаємодії робітників і устаткування (витрати часу на перехід від верстата до верстата);

8. Тп. нерегл - Перерви нерегламентовані - прямі втрати робочого часу;

8.1 ТПНТ - Перерви, пов'язані з порушенням нормального ходу технологічного процесу (відсутність сировини, енергетичних ресурсів, поломка обладнання, ремонт обладнання),

8.2 Тпнд - Перерви через порушення трудової дисципліни.

 Економіка і соціологія праці | Індивідуальна фотографія робочого часу: етапи проведення та обробки

Індивідуальний хронометраж трудової операції: етапи проведення та обробки | Спостережна лист хронометражу | Стаж роботи загальний 10 років |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати