Головна

Економіка і соціологія праці

  1. A) Продуктивність праці
  2. A) фондоозброєність праці
  3. G) Економікада?и ідеологія.
  4. IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ програм АГІСТРАТУРИ ПО НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ 38.04.01 ЕКОНОМІКА
  5. IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ програми бакалаврату ПО НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ 38.03.01 ЕКОНОМІКА
  6. V. Результати проведення спеціальної оцінки умов праці
  7. V1: Макроекономіка

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

ФГБОУ ВПО «Сибірський державний технологічний університет»

Економіка і соціологія праці

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

для студентів спеціальності 080505.65 Управління персоналом очної, очної скороченою, заочної форм навчання.

Красноярськ 2013


Економіка і соціологія праці: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 080505.65 Управління персоналом / Упоряд. Е. І. Вострова, В. П. Аминева - Красноярськ: СібГТУ, 2013.-34С.

Укладачі: Є. І. Вострова, В. П. Аминева

Затверджено на засіданні кафедри економіки та організації галузей хіміко-лісового комплексу 11.04.2013 р, протокол № 3.


Вступ

Перетворення всіх сторін життя суспільства вирішальною мірою залежить від людського фактора, більш ефективного використання трудового потенціалу суспільства, регіону, кожного підприємства. Тому, в умовах подальшого розвитку ринкових відносин в нашій країні, вивчення проблем економіки та соціології праці ставати особливо важливим.

Метою дисципліни "Економіка і соціологія праці" є формування у студентів комплексного підходу до вирішення проблем економічного і соціального аспектів трудової діяльності для підвищення ефективності використання живої робочої сили.

Завдання вивчення дисципліни.

На основі вимог кваліфікаційної характеристики спеціальності і для досягнення цілей вивчення курсу вирішуються наступні завдання:

· Вивчення основних понять і категорій науки про працю;

· Вивчення основних показників оцінки ефективності праці;

· Вивчення основних методів вимірювання ефективності праці;

· Вивчення структури резервів і методів вивчення робочого часу;

· Вивчення основ раціональної організації праці працівників;

· Вивчення організації нормування праці на виробництві;

· Вивчення соціальних основ соціально-трудової діяльності;

· Вивчення економічних основ соціально-трудової діяльності.

За навчальним планом передбачено виконання студентами контрольної роботи. Робота виконується за варіантами і складається з двох частин. Перша частина виконується у вигляді реферату по темі, відповідної варіанту (варіант визначається за сумою двох останніх цифр шифру залікової книжки студента - наприклад, останні цифри 17, тоді Ваша тема (1 + 7) - 8, або останні цифри 49, тоді Ваша тема ( 4 + 9) - 13). Варіант по другій частині контрольної роботи вибирається по одній останній цифрі залікової книжки, наприклад, останні цифри 17, тоді ваш варіант - 7. Друга частина контрольної роботи містить два розрахункових завдання.
ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ТА Технічні вимоги до оформлення роботи | Методичні вказівки до виконання другої частини контрольної роботи.

Індивідуальна фотографія робочого часу: етапи проведення та обробки | Індивідуальний хронометраж трудової операції: етапи проведення та обробки | Спостережна лист хронометражу | Стаж роботи загальний 10 років |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати