На головну

Б) Це доцільна діяльність людини.

  1. I. Вища освіта навчальна діяльність студентів
  2. III. Діяльність.
  3. Авторитарна особистість приймає рішення не разом з людиною, а замість людини.
  4. Аналіз результатів податкового контролю за діяльністю платників - організацій державної форми власності
  5. Аналізаторная і синтезує діяльність кори головного мозку
  6. Атмосферне повітря, його фізичні властивості і їх дію на здоров'я людини. Гігієнічна оцінка фізичних властивостей атмосферного повітря

A) Підприємство - це самостійний господарський суб'єкт, що виробляє продукцію, товари і послуги, що займається різними видами економічної діяльності.

Б) Одна з форм організації людей.

B) Організація, що займається реалізацією товарів.

Г) Організація заснована на державній власності

2. Фондоозброєність праці - це

A) Сума оборотних фондів у розрахунку на 1-го робітника. Б) Сума фондів обігу в розрахунку на 1-го робітника.

B) Відношення вартості основних засобів підприємства до середньої річної облікової чисельності робітників.

Г) Сума основних і оборотних фондів на 1-го робітника.

3. Які ціни найбільш поширені в ринкових умовах?

A) Закупівельні.

Б) Порівнянні.

B) договірні.

Г) Міжнародні.

4. Основні засоби - це

A) Всі кошти підприємства, які беруть участь у виробництві
 продукції.

Б) Які, переносять свою вартість на новостворену продукцію повністю.

B)Які, беруть участь у виробництві кілька циклів і переносять
 свою вартість на новостворену продукцію частинами
.

Г) Засоби, які беруть участь в процесі реалізації продукції.

5. Рівень механізації окремих видів робіт на підприємстві
 визначається:

A) Обсяг робіт, виконаних за допомогою електродвигунів.

Б) Обсяг робіт, виконаних за допомогою механічних двигунів.

B) Ставленням робіт, виконаних механізованим способом до
 всьому об'єму робіт.

Г) Обсягом робіт, виконаних кваліфікованими робітниками

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 проводиться:

A) не рідше ніж 3 рази на 6 років Б) не рідше 1 разу на 5 років

B) не рідше 1 разу на 6 років Г) 1 раз в 10 років.

7. Фондовіддача

А). Це скільки доводиться основних виробничих фондів на 1 -го працівника.

Б) Скільки доводиться вартості валової продукції на 1 руб. основних виробничих фондів.

В) Скільки доводиться фондів на 1 руб. заробітної плати. Г) Це відношення основних фондів до оборотних.

8. Собівартість продукції

A) Це сума живої і суспільної праці на виробництво продукції.

Б) Це технологічна собівартість плюс загальновиробничі витрати за нормативами.

B) Це виробничі витрати на продукцію.

Г) Це прямі виробничі витрати на продукцію.

9. Прибуток

А). Це грошова виручка від реалізації продукції.

Б) Це частина реалізованого чистого доходу.

В) Це реалізований весь чистий дохід підприємства.

Г) Це грошова виручка від реалізації продукції за мінусом загальногосподарських витрат.

10. Праця

А). Це виконання окремим працівником певної трудової операції.

Б) Це доцільна діяльність людини.

В). Це виконання трудової операції колективом.

Г) Це виконання якихось трудових операцій за допомогою машин.

11 Продуктивність праці

А). Це відношення валової продукції до товарної.| Б) Це здатність конкретного праці виробляти певну кількість

Г) Це надання у тимчасове користування майна відповідно до договору за певну плату. | Б) Система заходів щодо забезпечення кожного робочого місця персоналом | Г) Готова до реалізації продукції і грошові кошти підприємства. | В). Ціна реалізації 1 ц продукції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати