Головна

Контроль в області природокористування. і пріродоохр. деят.

  1. C) & контроль ділянки Шовкового шляху по Сирдар'ї
  2. II. Виконання контрольних завдань і оформлення контрольної роботи
  3. II. Контрольні точки.
  4. II. Методика написання та оформлення контрольної роботи
  5. III. Терміни здачі та реєстрація контрольних робіт
  6. IV. ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  7. V. Науково-технічний прогрес в області засобів зв'язку та інформатики

Система заходів по контролю і нагляду за станом окруж. природного пор. отримала назву екологічного контролю. Основні завдання екологічного контролю, відповідно до Закону Республіки Білорусь "Про охорону навколишнього середовища" (1992), полягають у забезпеченні дотримання юридич. особами та громадянами вимог законодавства країни в галузі охорони окруж. середовища

Екологічний контроль підрозділяється: На державний; - відомчий; - виробничий; - громадський.

Державний контроль має своїм завданням забезпечити додержання затверджених в установленому порядку стандартів (правил, норм) і ефективність проведення робіт з вивчення, раціонального використання і охорони усіма користувачами природних ресурсів. Його функції покладено (в межах їх компетенції) на місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі органи, органи державного управління з природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Відомчий контроль здійснюється республіканськими органами державного управління і об'єднаннями з метою забезпечення виконання підвідомчими підприємствами і організаціями планів і заходів з охорони навколишнього середовища. Виробничий контроль проводить екологічна служба підприємств, організацій та інших суб'єктів господарювання. Громадський контроль має право здійснювати громадські об'єднання, трудові колективи з метою перевірки виконання вимог Закону "Про охорону навколишнього середовища".

38. економічне стимулювання природоохоронної діяльності та раціонального природокористування. Економічний механізм природокористування. ЕМП - Сов-ть екон методів управл-я, що створюють матер-ю зацікавленість природокористування-лей в оптимізації їх взаємодій вія з прир. середовищем. Екон механізм охоплює всі види екон. стимулир-я рац. природокористування-я методами позитивної і негативної мотивації, інвестування пріродоохр. заходів, ціноутворення в пріродоохр. деят-ти, фінансове та податкове регулир-е і т. п.

Оцінка деят-ти підприємства здійснюється з урахуванням витрат на охорону окр середовища. Підприємства, які проводять ефект. екол. політику, виявляються з гіршими екон показниками.

Увімкнути-т в дію екон важелі стимул-ня; 2 форми мотивації: 1. заходи зацікавленості (позитивної марнотрат-ції) 2. міри відповідальності (негативної марнотрат-ції)

При переході предпр-й на госпрозрахунок і самофін-е були вдосконалені дійств форми екон рег-ня і запропоновані нові. Ці форми стим-ня підрозділ-т на 3 групи: 1. заохочувальні: - пільгове оподаткування платник екол чистих видів пр-ції; - Пільгове кредитування і субсидуються-е екол чистих проектів; - Дотації на придбання пріродохр об-ня; -Прискорений терміни амортизації приро-доохр обор-я; - Преміювання за рез-там пріродоохр деят-ти; 2. примусові: - платежі за прир. рес-си; - Платежі за викиди і скиди забруднюючих вещ-в; - Платежі за розміщення відходів; - Штрафи за порушення пріродоохр законодавчих-в; - Скорочення субсидує-я приро водоємних і нееколог. вироб-в; -підвищення налогооб-ження неекол пр-ції; 3. компенсаційна: - відшкодування завданих збитків; - Створення пріродоохр фондів; екол страхування.

Прогнозування і планую. пріродоохр. деят і рац. ісп. прир. ресурсів.

Національна стратегія сталого соціально-економічного розвитку розробляється на 15-річний період. На її основі складаються Основні напрямки соціально-економічного розвитку на 10-річний період. Програма соціально-економічного розвитку на середньострокову перспективу формується на 5-річний термін. Прогноз соціально-економічного розвитку на короткостроковий період розробляється щороку. Найбільш детальні показники містить річний прогноз.

Цілі і завдання сталого розвитку конкретизуються насамперед в Національному плані дій щодо раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь (НПД)

Вирішення екологічних проблем вимагає проведення глибоких і всебічних комплексних наукових досліджень. Цим продиктована розробка Державної науково-технічної програми "Природокористування та охорона навколишнього середовища" (ДНТП «Природокористування»). Головною метою програми є обгрунтування наукових і технічних рішень, що забезпечують підвищення рівня самозабезпечення країни власними природними ресурсами, впровадження екологобезпечних та ресурсозберігаючих технологій, спрямованих на ефективний захист навколишнього середовища і зменшення антропогенного впливу на природні екологічні системи.

Прогнозування і планування раціонального використання окремих видів природних ресурсів і охорони природних середовищ проводиться за допомогою діючих методів (балансовий, нормативний, програмно-цільовий, експертних оцінок і т. Д.) І будується на основі врахування особливостей і значущості, змін обсягу і якості кожного з них. Оцінюється також забезпеченість природними ресурсами, намічаються заходи щодо їх охорони та раціонального використання. За окремим природним середах і природним компонентам плануються наступні показники:

-По Охорони атмосферного повітря - ліміт, т. Е. Відносне обмеження забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення

-використання І охорона водних ресурсів - обсяг використовуваної води; обсяг оборотної і послідовно використовуваної води;

-Охорона Земельних ресурсів представлена ??показниками "рекультивація земель" і "капітальні вкладення на охорону і раціональне використання земельних ресурсів", а також будівництво комплексів і полігонів по переробці відходів.

-Охорона Лісових ресурсів

-Реабілітація Територій, які постраждали в результаті катастрофи на ЧАЕС,

40,41. особливості формування системи платного природокористування в Білорусі Чинним зак-вом в РБ встановлена ??с-ма платності за осн прир р-си: мінеральні, воду, землю та ін. Прийнято і дійств-т закони «Про платежі за землю», «Про податок за корис-ня прир р-самі ». В з-ні «Про екол податок» встановлено платники податків (об'єднання, підпр-я, орг-ції, предста-вит-ва, відокремлені підрозділи та фіз особи, к-які користуються прир р-самі або забруднюють окр середу). Податком обкладаються: 1. всі обсяги видобутих р-сов; 2. викиди і скиди загрязн вещ-в; 3. платежі за переробку нафти; 4. платежі за переміщення нафти і нафтопродуктів; 5. платежі за геологорозвідувальні роботи.

Пільги по податку: 1. за воду госп-питного та протипожежного приз-я 2. за воду рибгоспу і ставковому рибальства 3. за підземні води, попутно видобувається з корисними копалин-мимі 4. за воду, що поставляється для пр-ва пр-ції растеневод-ва і тваринник-ва 5. за пісок і піщано-гравійну суміш для дорожнього строит-ва

Закон «Про платежі за землю». Визна-ни 5 функц видів земель, к-які підлягають оподаткуванню: - с / г признач-я, - населених пунктів усіх типів, - землі промисло, транспорту і оборо-ни, - лісового фонду, - водного фонду. Чи не платять податок: 1. землі, забруднений радіонуклідами, 2. заповідей-ники, заказники, ботанич сади і нац парки; 3. установи к-ри і обр-ня, здравоохр, спорт комплекси; 4. землі запасу; 5 кладбі-ща; 6. землі загального корис-я (площі, парки і т. Д.)

Звільнили від податку пенсіонерів та інв-в 1,2 гр, учасників війни, род-лей і родств-в загиблих у війні, члени багатодітних сімей.

З березня 2007 р. прийнято рішення перераховувати податок за землю до бюджету сільських рад, до цього перераховували їх в бюджет районних рад.

 Управління природоохоронною діяльністю та раціональним природокористуванням на підприємстві. | Удосконалення виробничих показників з урахуванням екологічних вимог

Ф-ції та завдання ЕП, теор основи і методи еколого-екон досліджень. | Основні джерела, види і наслідки забруднення повітряного басейну. | Земля як засіб виробництва і просторовий базис розвитку суспільства | Основні напрямки охорони і відновлення земель. | Лісові ресурси РБ. особливості лісокористування і лісовідновлення. | Основні напрямки рац. использ. і охорони мінер. ресурсів. | Формир. рин. інститутів еколого-економ. регулир. | Поняття, утримуючі. і види шкоди від забруднення і виснаження ОС. | Сутність і основні показателіЕкономіч еффектівностіПріродоохранних витрат. | Міжнародне співробітництво в природоохоронній діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати