На головну

Лісові ресурси РБ. особливості лісокористування і лісовідновлення.

  1. III. Інтернет ресурси
  2. Internet-ресурси
  3. V2: Потреби і ресурси
  4. Бази даних, інформаційно-довідкові та пошукові системи (Інтернет-ресурси)
  5. Бази даних, інформаційно-довідкові та пошукові системи (Інтернет-ресурси)
  6. Блага. Потреби. економічні ресурси
  7. В) програмне забезпечення та Інтернет-ресурси

Осн. функції лив в РБ виконує лісове госп-во-галузь нар. госп-ва, к-раю забезпечивши-т потреби країни в деревині та ін. продуктах Л, збереження і рац. использ-е за все різноманіття рес-сов лісового фонду і посилення еколог. функцій лісів. лесопольз-е, як один з важн. видів природокористування-я, закл-ся в заготівлі деревини, після видалення з Л ср-в для отримання техніч-го і лікарської сировини, харчових продуктів, хутра, дичини, а також в його использ-і в захисних, водоохоронних, рекреаційних та ін. спец. цілях. Лісові рес-си це не тільки деревина, але і разнообр. рес-си не рости., деревного і живий. происхожд-я.

У завис-ти від призначення насаджень все лісу поділяються на 3 гр .: 1) -Л, мають водоохрн., Сан-гігіє., Оздоровчі. Знач-е. (Заповідники). в РБ-37% 2) -занім. тер-рію густозасе-ленних, малолісних зон. в РБ-63% 3) -охрание, експлуатаційні, резервні землі.

Поділ лісів на гр. дозволяє вуст. в них разл. режими лесопольз-я. для правильного ведення лісового госп-ва потрібно знати займаючи. лісом площу, запаси деревини на ній, породний віковий склад і з урахуванням цих хар-к лісу 3 групи мають разл. народнохоз-е знач-е. Ці хар-ки дають також уявлення про лісовому фонді країни. Лісовий фонд-це все лісу і площі, призн. для лісорозведення. Він ділиться на ¦ лісова площа-РБ-92% ¦ Нелісові РБ-8%

Нелісові площа вкл .: Водойми, паст-ща, дороги яри і т. Д. Лісова площа-це не тільки площа, зайнята лісом, але і площа рубок, гару, пустирів, лісових ріллі-близько 10%.

24. особливо охорон. природні територі. і об'єкти, їх роль у збереженні Біологічний. різноманітності Бел. Відповідно до закону РБ «Про особливо охоронюваних прир. тер-риях і об'єктах »(1994), до таких належать: держ. заповідники, нац. парки, заказники, пам'ятки природи, а також тварини і рослини, що відносяться до видів, занесених до Червоної книги РБ. Заповідники явл. виключить-но пріродоохр-ми науково-дослідними установами держ. знач-я, в завдання яких брало входить: ? збереження в натур. стані прир. комплексу, що входить до складу заповідника; ? проведення наукових досліджень; ? організація моніторингу окр. середовища; ? сприяння в підготовці наукових кадрів і фахівців у сфері охорони навколишнього середовища; ? популяризація пріродоохр-х поглядів і справи охорони природи.

У наст. час функціонує Березинський біосферний і Поліський радіаційно-еколог. заповідники. Нац. парки - комплексні природоохоронно-госп-е і науково-исследоват-е установи, завданнями яких брало явл.: •сохраненіе еталонних та унікальних прир. комплексів і об'єктів природи; •організація екол-го освіти і виховання населення; •провед. наукових досл-й; •організ. рекреаційної деят-ти; •веденіе комплексного госп-ва.

На тер-рии РБ 4 нац. парку: Біловезька пуща, Прип'ятський, Нарочанський і Бориславська озера. Заказники-тер-рії, виділені з метою збереження і восстановл-я 1-го або кі-х видів прир. рес-сов і підтримки загального екол. балансу. Госп. деят-ть в заказниках осуществл-ся формі, к-раю не завдає шкоди об'єкту, що охороняється.

25. роль мінеральних ресурсів у відтворювальному процесі. Загальна характеристика і класифікація корисних копалин. Основою розвитку суч. індустрії і ряду напрямків НТП виступають мин.-сировинні рес-си (далі МСР або МР), або рес-си земних надр. МСР - прир. вещ-ва хв. походження, использ-е для отримання енергії, сировини і матеріалів.

МСР як предмет праці использ-ся в сфері вироб-ва товарів, і р о. в промисло-ти, явл-ся матер. основою і активним елементом зростання вироб-ва. З досягненням науки і досконалості третьому ср-в праці збільшивши. роль МСР як важн-го фактора розвитку і розміщення виробляє. сил, спеціалізації та концентрації вироб-ва. Мінер. паливо (вугілля, нафта, прир. газ) - основне джерело енергії в світ. госп-ві і найважливіше промислове й. сировину. Переробка мінер. палива - база формується-я багатьох промисло. комплексів, в т. ч. нефтехим-х, газохім, углех. і т. п. Велика роль мінер. сировини в хім промиленності (кухонна і калійна солі, сірка та ін.). Деякі мінерали і продукти їх хім. переробки примен-ся у вигляді ліків і радиоакт-х в-в для лікувальних цілей і т. д. МР виступають матер. основою розвитку будує-го комплексу (вироб-ва цементу, цегли, вапна, керамічних зделій).

Класифікація:

А - промисло-е запаси (розвідані і вивчені з детальністю, що дозволяє наиб. Повно з'ясувати ум-я залягання, форму, склад, кач-во, технолог. З-ва. Ці запаси можуть использ-ся наиб. Зручними соврем. Ек ми, доступними способами.) у - розвідані запаси (вивчені і розвідані зі ступенем, що дозволяє оцінити в загальних рисах осн. хар-ки). С1 - прогнозні запаси (розвідані і вивчені зі ступенем, що дозволяє з'ясувати в загальних рисах ум-я їх залягання і ін. Хар-ки).

26. оцінка мінеральних ресурсів Білорусі.У наст. час в надрах РБ виявлено і розвідано майже 5 тис. родовищ, представл-щих близько 30відов мінер сировини. Важн-ми кор. ископ., видобуток кіт. наиб. сущ-но впливає на ек-ку країни, явл. калійні і кам'яні солі, нафта, торф, будує перші матеріали і сировина для їх пр-ва, підземні прісні та хв. води.

Паливні хв. рес. РБ вкл. нафту, нафтові гази, торф, буре вугілля і горючі сланці. Всього 58 родовищ нафти, 30 з них експлуат-ся, а решта відносять-ся до категорії розвідувати або законсервованих. Торф'яні рес. еначіт-но виснажені внаслідок інтенсив-ного использ-я на попередніх етапах ек-го розвитку РБ. Буре вугілля, виявлені на тер-рії РБ наиб. вивчені три родов-я - Житковичский, Бріневское і Тонежское. У перспективі буре вугілля м. Б. реал. джерелом енергетичних-го і місцевого побутового палива, а також застосовуватися в кач-ве сировини для отд. хім. вироб-в. Поклади горючих сланців на півдні РБ утворюють великий сланцевий басейн. Гор. сланці рассматр-ся в кач-ве потенц-ой сировинної бази для розвитку енергетики, хімічної. пром-сті і пр-ва строит-их мат-ів.

Гірничо-хімічного-е сировину представлено калійними і кам'яними солями, фосфорітамі, мінералізованими розсолами. Запаси кам'яної солі оцінивши-ся як практ. невичерпні. Тільки на трьох розвіданих родовищах (Мозирському, Дави-довском і Старобінський) вони перевищують 22 млрд т. Кам'яна сіль м. Б. использ-на в кач-ве сировини для пр-ва кальцинованої соди. На тер-рії. РБ виділені два фосфоритоносная басейну: Сожскій і Прип'ятський. Територія заводу РБ перспективна на руди чорних і кольорових металів. Відкрито местор-я: Околовское і Новосел-Ковськи їх использ-е багато в чому буде визначатися рішення паливно-енерг. проблеми з Тране.

 Основні напрямки охорони і відновлення земель. | Основні напрямки рац. использ. і охорони мінер. ресурсів.

Ф-ції та завдання ЕП, теор основи і методи еколого-екон досліджень. | Основні джерела, види і наслідки забруднення повітряного басейну. | Земля як засіб виробництва і просторовий базис розвитку суспільства | Управління природоохоронною діяльністю та раціональним природокористуванням на підприємстві. | Контроль в області природокористування. і пріродоохр. деят. | Удосконалення виробничих показників з урахуванням екологічних вимог | Формир. рин. інститутів еколого-економ. регулир. | Поняття, утримуючі. і види шкоди від забруднення і виснаження ОС. | Сутність і основні показателіЕкономіч еффектівностіПріродоохранних витрат. | Міжнародне співробітництво в природоохоронній діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати