На головну

Основні напрямки охорони і відновлення земель.

  1. A) Інтенсивність поляризованого світла, що пройшло через аналізатор, прямо пропорційна квадрату кута між дозволеними напрямками поляризатора і аналізатора
  2. A-Амінокислоти, класифікація стереохімія, кислотно-основні властивості, особливості хімічної поведінки. Пептиди, пептидний зв'язок. Поділ амінокислот і пептидів.
  3. I.I. ЗА НАПРЯМАМИ бакалаврату
  4. II Основні завдання регіонального розвитку
  5. II. Завдання, принципи та напрямки роботи з розвитку мовлення
  6. II. Основні жанри усного ділового спілкування
  7. II. Мовна тактика. Основні тактики спілкування

Реалізація державної політики в сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земельних ресурсів проводиться на основі державного земельного кадастру - зводу систематизованих відомостей про природний, господарський і правовий стан земель.

Система раціонального використання земель повинна носити природоохоронний, ресурсозберігаючий характер, забезпечувати збереження грунтів, обмежувати вплив на рослинний і тваринний світ, на геологічні породи та інші компоненти навколишнього середовища.

У природоохоронних цілях землекористувачі, землевласники, власники зем. ділянок зобов'язані здійснювати:

-відновлення і підвищення родючості грунтів, а також інших корисних властивостей землі;

-Захист земельних ділянок від водної та вітрової ерозії заболочування, засолення, забруднення відходами виробництва, інших процесів руйнування;

-Захист сільськогосподарських земель від заростання чагарниками і дрібноліссям, інших процесів погіршення стану земель;

-рекультівацію порушених земель та інші заходи з охорони і раціонального використання земель.

Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель спрямовано на підвищення зацікавленості землекористувачів і землевласників в збереженні та відтворенні родючості грунтів, на захист земель від негативних наслідків виробничої діяльності.

Це передбачає наступні заходи:

-виділення коштів з республіканського або місцевого бюджету для відновлення земель, порушених не з вини землекористувачів і землевласників;

-Звільнення від плати за земельні ділянки в період -сільськогосподарське освоєння;

-надання пільгових кредитів;

-заохочення за підвищення родючості грунтів і продуктивності земель, виробництво екологічно чистої продукції.

22. Еколого-економічне значення лісових та інших біологічних ресурсів. Особливості лісокористування і лісовідтворення. Ліс (Л) - географ. ландшафт, сост. з сов-ти деревних рослин, суші і являє собою високопродуктивну еколог. сис-му. значення Л: ¦ Л явл найголовнішим источни-ком і акумулятором органічного-го вещ-ва, оказ-т вирішальний вплив на енергетичний обмін у біосфері, виступає носієм колосальної енергії. ¦ Стабія-зація кисневого балансу атмосфери в планетарному масштабі. ¦ Л активно виконує очисні функції, вловлюючи хім. атмосферні загрязн-я, поглинає окремі промисло. викиди. ¦ Оздоровчий знач-е Л широко использ-ся для разл. форм рекреації населення. ¦ Важлива роль лісових масивів в попередженні та поглинанні можливого радиоакт. загрязн-я. (Ліси можуть захоплювати до 50% радиоакт. Пилу, захищаючи від неї прилеглі посіви, сади, населені пункти.) ¦ Л явл. однією з основ госп. деят-ти чола, джерелом отримання багатьох матер. рес-сов.

 Земля як засіб виробництва і просторовий базис розвитку суспільства | Лісові ресурси РБ. особливості лісокористування і лісовідновлення.

Ф-ції та завдання ЕП, теор основи і методи еколого-екон досліджень. | Основні джерела, види і наслідки забруднення повітряного басейну. | Основні напрямки рац. использ. і охорони мінер. ресурсів. | Управління природоохоронною діяльністю та раціональним природокористуванням на підприємстві. | Контроль в області природокористування. і пріродоохр. деят. | Удосконалення виробничих показників з урахуванням екологічних вимог | Формир. рин. інститутів еколого-економ. регулир. | Поняття, утримуючі. і види шкоди від забруднення і виснаження ОС. | Сутність і основні показателіЕкономіч еффектівностіПріродоохранних витрат. | Міжнародне співробітництво в природоохоронній діяльності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати