Головна

A) фондоозброєність праці

  1. A) Продуктивність праці
  2. V. Результати проведення спеціальної оцінки умов праці
  3. А) результати праці належать виробнику
  4. Аналіз та економічне обгрунтування напрямків по підвищення рівня організації праці
  5. Аналіз продуктивності праці та заробітної плати
  6. Анкета по вивченню задоволеності існуючої системи мотивації та стимулювання праці

Відношення середньорічної вартості основних фондів підприємства до обсягу випущеної продукції - це

D) фондомісткість продукції

Ставлення суми накопиченої амортизації до первісної вартості основних засобів - це коефіцієнт:

C) зносу

Відношення фактичної продуктивності машин і устаткування в одиницю часу до технічної або планової продуктивності - це:

A) коефіцієнт інтенсивного використання машин і устаткування

Відношення фактичної продуктивності устаткування до його планової продуктивності - це:

A) коефіцієнт інтенсивного використання обладнання

Галузь, що тяжіє до джерел сировини:

C) металургійна

Офіційно незареєстровані заняття дозволеними законом видами діяльності з метою приховування прибутку або надприбутки від оподаткування - це якийсь вид бізнесу?

C) тіньової

П

Первісна вартість - Ліквідаційна вартість) х (2 х Норма амортизації) - так визначається щорічна сума амортизаційних відрахувань основних засобів:

A) методом зменшення залишку

Первісна вартість основних засобів за мінусом суми накопиченої амортизації - це:

A) залишкова вартість

Первісна вартість основних засобів за мінусом суми амортизаційних відрахувань - це

E) залишкова вартість

Змінні витрати:

B) витрати які змінюються прямо пропорційно зміні обсягу випуску;

Планування, яке є обов'язковим до виконання для його виконання, називають:

D) директивне планування

Планування, орієнтоване на довгострокову перспективу і визначає основні напрямки розвитку підприємства - це:

B) стратегічне планування

Планування здійснюване на період від 1 року до 5 років відносять до:

A) середньострокового планування

Планування, що охоплює період до 1 року - це:

C) поточне планування

Під валовим доходом розуміється:

A) різниця між доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції

Під інвестиційною активністю підприємства розуміється:

A) комплекс робіт по створенню інвестиційних проектів, встановлення контактів з потенційними інвесторами

Під інвестиційною привабливістю слід розуміти:

A) надійне і своєчасне досягнення цілей інвестора на базі економічних результатів діяльності даного інвестованого

Під інвестиційною привабливістю розуміють:A) окладная зарплата | A) надійне і своєчасне досягнення цілей інвестора на основі результатів діяльності, що інвестується виробництва

A) в Степногорську | C) виробничий кооператив | B) сумарні витрати на виробництво і продаж продукції, виражені в грошовій формі | A) показник поточної ліквідності | A) Продуктивність праці | E) оборотних фондів і фондів обігу | A) трудомісткі, матеріаломісткі, енергоємні | B) ліквідаційна вартість | A) відрядно-прогресивної | A) терміну служби основних засобів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати