Головна

E) оборотних фондів і фондів обігу

  1. A) фондоозброєність праці
  2. Oslash; фондів соціальної підтримки населення.
  3. Активів на зміну власних оборотних коштів, млн р.
  4. Аналіз використання оборотних коштів підприємства
  5. Аналіз оборотних активів
  6. Аналіз складу і структури необоротних активів

Суспільство, розмір власного капіталу якого становить не менше 1000000-кратного розміру МРП, встановленого законом РК про республіканський бюджет на відповідний фінансовий рік, і з кількістю акціонерів п'ятсот і більше - це?

C) народне акціонерне товариство

Об'єднання осіб для спільного ведення діяльності на основі часткової власності за рахунок внесків його членів, вироблених у грошовій або матеріальній формах, при цьому прибуток цієї організації розподіляється між членами відповідно до їхньої трудової участі - це?

C) виробничий кооператив

Об'єднання підприємств різних галузей, що утворюються шляхом поглинання і злиття численних підприємств, які не мають між собою функціональних зв'язків - це:

D) конгломерат

Об'єднання, які переносять за кордон свої виробничі операції в таких масштабах, які істотно впливають на структуру економіки, експорту та ціноутворення приймаючої країни і на її ринок праці:

D) транснаціональні корпорації

Обсяг реалізованої продукції, поділений на середній залишок (суму) оборотних коштів, характеризує:

E) коефіцієнт оборотності оборотних коштів

Обсяг реалізованої продукції, поділений на середню вартість оборотних коштів, характеризує

A) коефіцієнт оборотності оборотних коштів

Оголошені акції-це

C) акції, випуск яких зареєстрований уповноваженим органом

Одні засновники підприємства відповідають за зобов'язаннями в межах своїх вкладів до статутного капіталу, а інші - всім своїм майном:

A) в командитному товаристві

Одним працівником підприємства випущено продукції на 89347 тенге в рік. Це показник:

A) продуктивності праці

Одноденний випуск продукції, помножений на норму запасу готової продукції на складі - так обраховується:

A) потреба в оборотних коштах на готову продукцію

Остаточну оцінку конкурентоспроможності дає показник, який визначається як відношення сумарного корисного ефекту від експлуатації або споживання продукції до сумарних витрат на придбання і використання - це якийсь показник?

C) Інтегральний показник конкурентоспроможності

Оплата за виготовлену продукцію в межах встановленої норми за прямими відрядними розцінками, а оплата за продукцію понад норму - за підвищеними розцінками - це:

A) відрядно-прогресивна оплата

Оплата за відпрацьований час, облік якого ведеться в табелі - це:A) Продуктивність праці | A) окладная зарплата

A) в Степногорську | C) виробничий кооператив | B) сумарні витрати на виробництво і продаж продукції, виражені в грошовій формі | A) показник поточної ліквідності | A) фондоозброєність праці | A) надійне і своєчасне досягнення цілей інвестора на основі результатів діяльності, що інвестується виробництва | A) трудомісткі, матеріаломісткі, енергоємні | B) ліквідаційна вартість | A) відрядно-прогресивної | A) терміну служби основних засобів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати