Головна

A) Продуктивність праці

  1. A) фондоозброєність праці
  2. V. Результати проведення спеціальної оцінки умов праці
  3. А) результати праці належать виробнику
  4. Аналіз та економічне обгрунтування напрямків по підвищення рівня організації праці
  5. Аналіз продуктивності праці та заробітної плати
  6. Анкета по вивченню задоволеності існуючої системи мотивації та стимулювання праці

Який з перерахованих показників характеризує обсяг продукції на 1 тенге основних фондів?

C) Фондовіддача

Який з перерахованих показників характеризує питомі витрати живого праці?

B) Трудомісткість продукції

Який з перерахованих показників характеризує питомі витрати основних фондів?

D) Фондомісткість

Який з перерахованих показників характеризує ефективність поточних витрат?

E) Рентабельність продукції

Які з статей витрат на виробництво продукції відносяться до категорії постійних:

A) амортизація будівлі заводоуправління

Які з статей витрат на виробництво продукції відносяться до категорії умовно-змінних:

A) витрати на сировину і основні матеріали

Які критерії необхідні для оцінки конкурентоспроможності продукції?

E) Всі відповіді вірні

Які заходи не відносяться до заходів державного регулювання заробітної плати?

A) встановлення розміру фонду заробітної плати підприємства

Капітальні вкладення - це:

B) Витрати на відтворення основних фондів;

До зовнішніх факторів виникнення кризи відносяться:

E) нестабільність податкової системи і зростання інфляції

До заборонених прийомів і методів недобросовісної конкуренції відносять нижче перераховані, за винятком:

E) використання відкритих джерел для отримання інформації про конкурента

До індивідуальним спільного підприємництва відноситься:

B) просте товариство

До джерел сировини тяжіють підприємства:

D) бавовноочисні

До матеріалоємним галузям промисловості відноситься:

E) кольорова металургія

До заходів державного регулювання щодо підвищення конкурентоспроможності національної економіки Казахстану відносяться такі, за винятком:

D) Інфляційне таргетування

Колективне підприємництво - це?

A) коли підприємницькою діяльністю займається колектив на основі колективної, спільної власності

Кількість років, які повинні пройти, щоб сумарні доходи стали рівні початковим вложеніям- це:

A) Термін окупності капітальних вкладень

Кількісна характеристика кадрів на підприємстві оцінюється за яким показником?

A) спискова чисельність працівників

Комерційне підприємництво - це:

A) діяльність з купівлі-продажу, обміну, перепродажу товарів

Компанія, що володіє контрольними пакетами акцій інших компаній з метою контролю, управління ними та отримання дивідендів - це:

C) холдинг

Комплекс розпорядчих заходів, спрямованих на запобігання втрат від ризику у випадку настання несприятливих обставин, а також на їх компенсацію в разі виникнення втрат - це:A) показник поточної ліквідності | E) оборотних фондів і фондів обігу

A) в Степногорську | C) виробничий кооператив | B) сумарні витрати на виробництво і продаж продукції, виражені в грошовій формі | A) окладная зарплата | A) фондоозброєність праці | A) надійне і своєчасне досягнення цілей інвестора на основі результатів діяльності, що інвестується виробництва | A) трудомісткі, матеріаломісткі, енергоємні | B) ліквідаційна вартість | A) відрядно-прогресивної | A) терміну служби основних засобів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати