На головну

Право навколишнього середовища держав СНД та інших держав Центральної і Східної Європи

  1. A) Коливання по відношенню до напрямку коливань частинок середовища діляться на: А) Поздовжні B) поперечні С) крутильні
  2. I. Види і принципи державної служби
  3. I. Законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації;
  4. I. Нормативні правові акти та інші офіційні документи
  5. I. Визначте, які теорії походження держави коротко викладені нижче.
  6. I. Правовий звичай.
  7. I. Прийняття на Русі православ'я, піднесення Москви.

Як і в Російській Федерації, законодавство про навколишнє середовище в державах - колишніх республіках СРСР знаходиться в стадії формування. У них прийняті нові конституції і нові закони в сфері взаємодії суспільства і природи.

Обсяг регулювання екологічних відносин в конституціях різний. Так, охорона навколишнього середовища та природокористування досить широко регулюються в Конституції України, прийнята 28 червня 1996 г. Вона визнає право своїх громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням цього права. Крім того, кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення (ст. 50). З правом громадян співвідноситься обов'язок держави забезпечувати екологічну безпеку і підтримувати екологічну рівновагу на території України, долати наслідки Чорнобильської катастрофи, зберігати генофонд українського народу (ст. 16). Таким чином, в Конституції України закріплено екологічна функція держави.

Конституція Республіки Казахстан, прийнята на референдумі 30 серпня 1995 року, містить лише публічна заява про те, що держава ставить за мету охорону навколишнього середовища, сприятливого для життя і здоров'я людини (ст. 31). При цьому екологічні права громадян не встановлюються.

Певною мірою збігаються підходи цих держав до регулювання відносин власності на природні багатства. У ст. 6 Конституції Казахстану передбачається право державної власності на надра, води, рослинний і тваринний світ. Земля може знаходитися як у державній, так і в приватній власності. Згідно ст. 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси континентального шельфу, внутрішньої (морської) економічної зони є об'єктами права власності українського народу, від імені якого право власності здійснюють органи державної влади і органи місцевого самоврядування в межах компетенції, визначеної Конституцією. Крім того, Конституція України гарантує право власності на землю, яке набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону (ст. 14).

У державах СНД йде активний процес законотворчості. У Казахстані, наприклад, прийняті: Земельний кодекс (1990); Кодекс «Про надра та переробки мінеральної сировини» (1992); Лісовий кодекс (1993); Водний кодекс (1993); закони «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991, 1997); «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок екологічного лиха в Приаралье» (1992); «Про охорону, відтворенні та використання тваринного світу» (1993), «Про екологічну експертизу» (1997), «Про особливо охоронюваних природних територіях» (1997).

Систему екологічного законодавства України утворюють: Земельний кодекс (1990), Лісовий кодекс (1994), Кодекс «Про надра» (1994); Водний кодекс (1995 г.); закони «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р); «Про природно - заповідний фонд України» (1992); «Про плату за землю» (1992); «Про охорону атмосферного повітря» (1992); «Про тваринний світ» (1993); «Про екологічну експертизу» (1995) ;.

У Республіці Білорусь поряд з Законом «Про охорону навколишнього середовища» діють Кодекс про землю, Кодекс про надра, Лісовий кодекс, Водний кодекс.

Як і в Російській Федерації, в ряді держав - Білорусі, Казахстані, Україні, інших - ведеться підготовка екологічного кодексу.

Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія та інші колишні соціалістичні держави Центральної і Східної Європи мають більш розвинене право навколишнього середовища, ніж Росія та інші держави СНД. Воно було більш розвиненим і на етапі соціалістичного розвитку. Уже в 80-ті роки в Болгарії, Угорщині, Польщі були прийняті комплексні закони про охорону навколишнього середовища. Зараз такі закони прийняті у всіх державах цього регіону. Вони передбачають всебічне регулювання охорони навколишнього середовища від шкідливих впливів.

Основними напрямками законодавчої діяльності цих держав є, по перше, Прийняття законів, яких бракує в колишній системі екологічного законодавства, а по-друге, Гармонізація національного законодавства з урахуванням права Європейського Союзу. У цьому, зокрема, проявляється їх тенденція до входження в європейський правовий простір.

Раніше, ніж в Росії, в цих державах були створені міністерства охорони навколишнього середовища. Взаємодіючи з іншими державними структурами на національному та місцевому рівні, вони вирішують проблеми навколишнього середовища.

В умовах переходу до ринкової економіки ця група держав відчуває об'єктивні труднощі, пов'язані з дефіцитом фінансових коштів, необхідністю модернізації виробництв з урахуванням більш високих екологічних вимог і т. П.

§ 2Правовий режим екологічно неблагополучною території | Право навколишнього середовища в економічно розвинених державах

Призначення і правовий режим зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько - питного призначення | Призначення і правовий режим територій традиційного природокористування | Правове регулювання поводження з потенційно небезпечними речовинами і матеріалами | Правове регулювання поводження з генетично модифікованими організмами | | Правове регулювання поводження з радіоактивними відходами | | | Правові заходи попередження екологічно несприятливих ситуацій | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати