На головну

Її значення в правовому механізмі екологічного права

  1. I. Теорія держави і права як наука
  2. II. Права і обов'язки орендаря
  3. III. Права і обов'язки користувачів
  4. IV Права, обов'язки і відповідальність
  5. IV. Речові права.
  6. IX. Про мудро розмірному з практичним призначенням людини співвідношенні його пізнавальних здібностей
  7. J. Права і обов'язки сторін

екологічна експертиза - Встановлення відповідності документів і (або) документації, які обгрунтовують намічувану в зв'язку з реалізацією об'єкта екологічної експертизи господарську та іншу діяльність, екологічним вимогам, встановленим технічними регламентами та законодавством в області охорони навколишнього середовища, з метою запобігання негативного впливу такої діяльності на навколишнє середовище (ст . 1 Федерального закону «Про екологічну експертизу»).

Звернемо увагу на те, що в попередній редакції цієї норми Закону завданням екологічної експертизи було також визначення допустимості реалізації об'єкта екологічної експертизи.

Крім того, раніше завдання експертизи не зводилася до встановлення відповідності запланованій діяльності екологічним вимогам, що містяться лише в технічних регламентах та законодавстві. Тобто в процесі експертизи встановлювалося відповідність запланованій діяльності вимогам з охорони навколишнього середовища від шкідливих хімічних, фізичних і біологічних впливів і забезпечення раціонального використання природних ресурсів, вироблених наукою, в тому числі екологічної, і практикою. Такі вимоги можуть випливати також із природних законів розвитку природи. В експертизі беруть участь, як правило, фахівці - представники науки і практики, що володіють знаннями таких вимог. Тим самим екологічна експертиза дозволяла дати більш повну та об'єктивну оцінку впливу запланованій діяльності природу.

Екологічна експертиза проводиться з метою попередження можливих несприятливих впливів відповідної діяльності на навколишнє природне середовище та пов'язаних з ними соціальних, економічних та інших наслідків реалізації об'єкта екологічної експертизи. Таким чином, екологічна експертиза виконує функцію попереджувального екологічного контролю. За деякими оцінками, запобігання забрудненню природного середовища обходиться в чотири - п'ять разів дешевше, ніж ліквідація негативних наслідків екологічно необгрунтованих рішень. Вона є також інструментом підтримки екологічного правопорядку в правотворчості, в господарської, управлінської та іншої діяльності, забезпечення дотримання та охорони права кожного на сприятливе навколишнє середовище, джерелом різноманітної екологічно значимої інформації, засобом доведення при вирішенні спорів.

І, нарешті, якщо оцінка впливу на навколишнє середовище являє собою засіб забезпечення врахування екологічних вимог при плануванні і проектуванні нової господарської діяльності і становить основу підготовки екологічно значущих господарських рішень, то екологічна експертиза, перш за все державна, створює правові передумови для їх прийняття.

§ 6|

| Джерела екологічно значимої інформації | Моніторинг навколишнього середовища | Державні кадастри та реєстри природних ресурсів і об'єктів | | | | Нормативи допустимого вилучення природних ресурсів | Поняття і місце оцінки впливу на навколишнє середовище в механізмі екологічного права | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати