На головну

Основи формування екологічної культури

  1. I. Лінгвістичні, психологічні та психолінгвістичні засади розвитку мовлення дітей
  2. I. Основи теорії
  3. II. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ І ТЕРМОДИНАМІКИ
  4. II. Технологія формування розуміння предмета дослідження (проблеми)
  5. III. Концепція культури Карла Юнга
  6. IV. Аспекти культури мовлення. Поняття мовної норми
  7. IV. Генетика бактерій. основи біотехнології

Глава 13 ФЗ «Про охорону навколишнього середовища»

Стаття 71. Загальність і комплексність екологічної освіти

З метою формування екологічної культури і професійної підготовки фахівців в області охорони навколишнього середовища встановлюється система загального і комплексного екологічного освіти, що включає в себе загальну освіту, середню професійну освіту, вищу освіту та додаткову професійну освіту фахівців, а також поширення екологічних знань, в тому числі через засоби масової інформації, музеї, бібліотеки, установи культури, природоохоронні установи, організації спорту і туризму.

Стаття 73. Підготовка керівників організацій і фахівців в області охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки

1. Керівники організацій та фахівці, відповідальні за прийняття рішень при здійсненні господарської та іншої діяльності, яка справляє чи може справити негативний вплив на навколишнє середовище, повинні мати підготовку в галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

2. Підготовка керівників організацій і фахівців в області охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки, відповідальних за прийняття рішень при здійсненні господарської та іншої діяльності, яка справляє чи може справити негативний вплив на навколишнє середовище, здійснюється відповідно до законодавства.

Стаття 74. Екологічна освіта

1. З метою формування екологічної культури в суспільстві, виховання дбайливого ставлення до природи, раціонального використання природних ресурсів здійснюється екологічне просвітництво у вигляді поширення екологічних знань про екологічну безпеку, інформації про стан навколишнього середовища і про використання природних ресурсів.

2. Екологічна освіта, в тому числі інформування населення про законодавство в галузі охорони навколишнього середовища та законодавстві в області екологічної безпеки, здійснюється органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації, а також організаціями, що здійснюють освітню діяльність, установами культури, музеями, бібліотеками, природоохоронними установами, організаціями спорту і туризму, іншими юридичними особами.Державний екологічний нагляд. Виробничий і громадський контроль | Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

КЛІМАТИЧНА ДОКТРИНА І НАУКИ УКРАЇНИ | Глава VII. Вимоги в області охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності | Методи економічного регулювання в області природокористування і охорони навколишнього середовища | Екологічне управління: поняття, види, система органів | Виробниче екологічне управління | Нормування в області охорони навколишнього середовища | Екологічна експертиза: поняття, види, порядок здійснення. | екологічна сертифікація | Екологічний аудит | екологічне страхування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати