На головну

екологічна сертифікація

  1. Взаємодія природи і культури. Екологічна культура діяльності
  2. ПИТАННЯ 35 Сертифікація роздрібної торгівлі
  3. ПИТАННЯ 40 Сертифікація виробництв
  4. ПИТАННЯ 45 Сертифікація товарів текстильної та легкої промисловості
  5. ПИТАННЯ 46 Екологічна сертифікація
  6. ПИТАННЯ 47 Зарубіжна сертифікація
  7. Гігієнічна сертифікація використовуваного обладнання (ПЕОМ, ЕОТ) і атестація робочих місць з ПЕОМ

Ст. 2 ФЗ «Про технічне регулювання» визначає, що сертифікація - форма здійснюваного органом по сертифікації підтвердження відповідності об'єктів вимогам технічних регламентів, положенням стандартів, зводів правил або умов договорів.

Стаття 20. Форми підтвердження відповідності

1. Підтвердження відповідності на території Російської Федерації може носити добровільний або обов'язковий характер.

2. Добровільне підтвердження відповідності здійснюється у формі добровільної сертифікації.

3. Обов'язкове підтвердження відповідності здійснюється у формах:

прийняття декларації про відповідність (далі - декларування відповідності);

обов'язковій сертифікації.

3. Порядок застосування форм обов'язкового підтвердження відповідності встановлюється цим Законом.

Стаття 21. Добровільне підтвердження відповідності

1. Добровільне підтвердження відповідності здійснюється за ініціативою заявника на умовах договору між заявником і органом по сертифікації. Добровільне підтвердження відповідності може здійснюватися для встановлення відповідності національним стандартам, попередніми національним стандартам, стандартам організацій, склепіння правил, системам добровільної сертифікації, умовам договорів.

Об'єктами добровільного підтвердження відповідності є продукція, процеси виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, роботи і послуги, а також інші об'єкти, щодо яких стандартами, системами добровільної сертифікації і договорами встановлюються вимоги.

Орган з сертифікації:

· Здійснює підтвердження відповідності об'єктів добровільного підтвердження відповідності;

· Видає сертифікати відповідності на об'єкти, що пройшли добровільну сертифікацію;

· Надає заявникам право на застосування знака відповідності, якщо застосування знака відповідності передбачено відповідною системою добровільної сертифікації;

· Призупиняє або припиняє дію виданих ним сертифікатів відповідності.

2. Система добровільної сертифікації може бути створена юридичною особою і (або) індивідуальним підприємцем або кількома юридичними особами і (або) індивідуальними підприємцями.

Особа або особи, які створили систему добровільної сертифікації, встановлюють перелік об'єктів, що підлягають сертифікації, та їх характеристик, на відповідність яким здійснюється добровільна сертифікація, правила виконання передбачених даною системою добровільної сертифікації робіт і порядок їх оплати, визначають учасників даної системи добровільної сертифікації. Системою добровільної сертифікації може передбачатися застосування знака відповідності.

3. Система добровільної сертифікації може бути зареєстрована федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання.

Для реєстрації системи добровільної сертифікації в федеральний орган виконавчої влади з технічного регулювання представляються:

· Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та (або) індивідуального підприємця. У разі, якщо зазначений документ не представлений особою або особами, які створили систему добровільної сертифікації, за власною ініціативою, відомості, що містяться в ньому, подаються уповноваженою федеральним органом виконавчої влади щодо міжвідомчої запитом федерального органу виконавчої влади з технічного регулювання;

· Правила функціонування системи добровільної сертифікації, якими передбачені положення пункту 2 цієї статті;

· Зображення знака відповідності, що застосовується в даній системі добровільної сертифікації, якщо застосування знака відповідності передбачено, і порядок застосування знака відповідності;

· Документ про оплату реєстрації системи добровільної сертифікації.

Реєстрація системи добровільної сертифікації здійснюється протягом п'яти днів з моменту подання документів, передбачених цим пунктом для реєстрації системи добровільної сертифікації, в федеральний орган виконавчої влади з технічного регулювання. Порядок реєстрації системи добровільної сертифікації і розмір плати за реєстрацію встановлюються Кабінетом Міністрів України. Плата за реєстрацію системи добровільної сертифікації підлягає зарахуванню до федерального бюджету.

4. Відмова в реєстрації системи добровільної сертифікації допускається тільки в разі неподання документів, передбачених абзацами четвертим, п'ятим і шостим пункту 3 цієї статті, відсутності відомостей про державну реєстрацію юридичної особи та (або) індивідуального підприємця або збігу найменування системи і (або) зображення знака відповідності з найменуванням системи і (або) зображенням знака відповідності зареєстрованої раніше системи добровільної сертифікації. Повідомлення про відмову в реєстрації системи добровільної сертифікації надсилається заявнику протягом трьох днів з дня прийняття рішення про відмову в реєстрації цієї системи із зазначенням підстав для відмови.

Відмова в реєстрації системи добровільної сертифікації може бути оскаржено в судовому порядку.

5. Федеральний орган виконавчої влади з технічного регулювання веде єдиний реєстр зареєстрованих систем добровільної сертифікації, що містить відомості про юридичних осіб та (або) про індивідуальних підприємців, які створили системи добровільної сертифікації, про правила функціонування систем добровільної сертифікації, якими передбачені положення пункту 2 цієї статті, знаках відповідності та порядок їх застосування. Федеральний орган виконавчої влади з технічного регулювання повинен забезпечити доступність відомостей, що містяться в єдиному реєстрі зареєстрованих систем добровільної сертифікації, зацікавленим особам.

Порядок ведення єдиного реєстру зареєстрованих систем добровільної сертифікації і порядок надання відомостей, що містяться в цьому реєстрі, встановлюються федеральним органом виконавчої влади з технічного регулювання.Екологічна експертиза: поняття, види, порядок здійснення. | Екологічний аудит

Поняття і предмет екологічного права. | Об'єкти охорони навколишнього середовища | Державна власність. | Екологічна доктрина Російської Федерації | КЛІМАТИЧНА ДОКТРИНА І НАУКИ УКРАЇНИ | Глава VII. Вимоги в області охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності | Методи економічного регулювання в області природокористування і охорони навколишнього середовища | Екологічне управління: поняття, види, система органів | Виробниче екологічне управління | Нормування в області охорони навколишнього середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати