На головну

Критерії оцінювання освоєння компетенцій

  1. I Цілі і критерії соціально-економічного розвитку регіону
  2. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  3. IV. Підведення підсумків та критерії оцінки.
  4. V. Критерії оцінки конкурсних робіт
  5. VII. Критерії оцінки.
  6. Бально-рейтингова система оцінки якості освоєння навчальної дисципліни
  7. Бально-рейтингової СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

При виконанні тестових завдань різного ступеня складності в кількості 12 завдань критерії оцінювання виглядають наступним чином:

Студент вважається освоїло компетенцію на відповідному рівні при виконанні зазначених нижче вимог.

«Знання» - правильна відповідь на питання 1, 2.

«Розуміння» - правильна відповідь на питання 3, 4.

«Застосування» - правильна відповідь на питання 5, 6.

«Аналіз» - правильна відповідь на питання 7, 8.

«Синтез» - правильна відповідь на питання 9, 10.

«Оцінка» - правильна відповідь на питання 11, 12.

При вирішенні завдання, до якої формулюються питання відповідають певному рівню освоєння компетенції, критерії оцінювання наступні:

Студент вважається освоїло компетенцію на відповідному рівні при виконанні зазначених нижче вимог.

«Знання» - студент розкрив питання 1.

«Розуміння» - студент розкрив питання 2.

«Застосування» - студент розкрив питання 3.

«Аналіз» - студент розкрив питання 4.

«Синтез» - студент розкрив питання 5.

«Оцінка» - студент розкрив питання 6.

При виконанні письмового завдання критерії можуть виглядати наступним чином.

Завдання: Розробіть проект структури Екологічного кодексу Російської Федерації з пояснювальною запискою (виконання зазначеного завдання можливо в групі).

Критерії оцінювання:

1. «знання» - представлення проекту нормативного правового акта, структура якого відповідає системі відповідної галузі права з правильним застосуванням основ юридичної техніки і формуванням тексту норм відповідно до теоретичними положеннями про їх структуру.

2. «розуміння» - представлення проекту нормативного правового акта з правильним застосуванням юридичних термінів, відсильні норм і зазначенням в пояснювальній записці передумов прийняття даного акта.

3. «застосування» - підготовка проекту нормативно-правового акта виклад, якого є коротким, ясним, що забезпечує простоту, зрозумілість і доступність. Положення нормативно-правового акта повинні бути однозначними і не допускати можливість їх довільного тлумачення. У проекті не застосовуються метафори, алегорії, застарілі або сленгові терміни. Текст нормативного правового акта відповідає правилам сучасної російської літературної мови з урахуванням функціонально-стилістичних особливостей текстів нормативних правових актів.

4. «аналіз» - представлення проекту нормативного правового акта з пояснювальною запискою, в якій на основі аналізу соціально-політичної, економічної та правової дійсності доводиться необхідність прийняття даного акта із застосуванням останніх досягнень юридичної науки у відповідній сфері.

5. «синтез» - представлення проекту нормативного правового акта високої якості, відповідного федерального і обласного законодавства, обгрунтованість прийняття якого доведена в пояснювальній записці. При цьому студент дає пояснення щодо позитивних наслідків вступу в силу відповідного акта.

6. «оцінка» - пояснювальна записка містить розгорнутий аналіз системи законодавства в соціальній сфері із зазначенням на її переваги, недоліки і перспективи подальшого розвитку.

 Фонди оціночних засобів | Тема 1. Предмет і принципи економічної науки

Самостійна робота студентів. | Управління самостійною роботою студентів | Управління самостійною роботою студента. | Управління самостійною роботою студента. | Управління самостійною роботою студента. | Самостійна робота студентів. | Самостійна робота студентів | Самостійна робота студентів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати