Головна

Модуль IX. Правовий режим використання і охорони тваринного світу

  1. D) модуль рівнодіючої сили дорівнює «0» і напрямку немає сенсу говорити.
  2. I. Правовий звичай.
  3. II. Специфічні ознаки фінансово-правової норми обумовлені в кінцевому підсумку особливостями предмета фінансово-правового регулювання.
  4. III) Третій елемент форми держави - політичний (державний) режим.
  5. IV. Специфічні ознаки фінансово-правової норми обумовлені структурою норми.
  6. VІІ - Модуль. Отбасинда м?дені ??ндили?тарди дамитуди? негiздерi.
  7. А) для знешкодження тварини, що загрожує життю і здоров'ю громадян та (або) співробітника поліції

Тваринний світ як об'єкт використання та охорони. Право власності на тваринний світ. Право користування тваринним світом і його види. Правове регулювання полювання. Правове регулювання рибальства.

Державне управління і контроль у галузі використання і охорони тваринного світу: поняття, органи, функції. Правові заходи охорони тваринного світу.

Види порушень законодавства про тваринний світ і юридична відповідальність за їх вчинення.

Модуль X. Правова охорона атмосферного повітря

Атмосферне повітря як об'єкт екологічних відносин. Державне управління в галузі охорони атмосферного повітря.

Державний облік шкідливих впливів на атмосферне повітря та їх джерела. Державний моніторинг атмосферного повітря Державний виробничий і громадський контроль за охороною атмосферного повітря.

Правові заходи охорони атмосферного повітря.

Види порушень законодавства про охорону атмосферного повітря та відповідальність за їх вчинення.

Модуль XI. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій та об'єктів. Зона надзвичайної ситуації та зона екологічного лиха

Загальна характеристика правового режиму природно-заповідного фонду. Поняття і категорії особливо охоронюваних природних територій та об'єктів. Правовий режим державних природних заповідників, національних і природних парків, природних заказників, пам'яток природи, дендрологічних парків і ботанічних садів. Правовий режим курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон природи.

Юридична відповідальність за порушення правового режиму особливо охоронюваних природних територій та об'єктів.

Поняття, види, правовий режим екологічно неблагополучних територій. Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації та зон екологічного лиха.

Юридична відповідальність за порушення правового режиму в зоні екологічного лиха і в зоні надзвичайної екологічної ситуації.

Модуль XII. Правова охорона навколишнього середовища в населених пунктах і в окремих сферах виробничо-господарської діяльності.

Поняття і склад територій міських і сільських населених пунктів (поселень).

Основні напрямки охорони навколишнього середовища в населених пунктах (поселеннях). Забезпечення права громадян на сприятливе середовище життєдіяльності при здійсненні містобудування.

Екологічні вимоги при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію об'єктів. Екологічні вимоги при експлуатації об'єктів.

Тематичний планМодуль V. Відповідальність за екологічні правопорушення | НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ООП | МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Теоретичні заняття (лекція) - 2 години. | Самостійна робота студентів *. | Управління самостійною роботою студента. | Самостійна робота студентів. | Управління самостійною роботою студентів | Управління самостійною роботою студента. | Управління самостійною роботою студента. | Управління самостійною роботою студента. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати