На головну

Обов'язки в області охорони праці співробітників

  1. A) Продуктивність праці
  2. A) фондоозброєність праці
  3. I. Обов'язки бібліотеки
  4. II. Посадові обов'язки
  5. II. Посадові обов'язки
  6. II. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
  7. II. Права і обов'язки орендаря

І що навчаються

Співробітники вузу зобов'язані:

- Дотримуватися вимог охорони праці, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, а також правилами та інструкціями з охорони праці;

- Дотримуватися і забезпечувати в межах своїх посадових обов'язків протипожежний режим в приміщеннях ВНЗ;

- Правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту;

- Проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт з охорони праці, надання першої допомоги при нещасних випадках на виробництві, інструктаж з охорони праці, стажування на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці;

- Негайно сповіщати свого безпосереднього або вищестоящого керівника про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що трапився на виробництві, або про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про прояв ознак гострого професійного захворювання (отруєння);

- Проходити обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди (обстеження).

Ті, що навчаються вузу зобов'язані:

- Проходити обов'язкові медичні огляди, в необхідних випадках надавати в деканат медичні документи, що підтверджують можливі обмеження в навчальній, навчально-виховної, громадсько-корисної та іншої діяльності;

- Проходити вступний інструктаж з охорони праці при:

а) час вступу до вузу;

б) зарахування на курси, відділення, в ліцей та інші види і форми

навчальної взаємодії з вузом;

- Проходити цільовий інструктаж з охорони праці перед:

а) навчальною діяльністю в спеціалізованих приміщеннях;

б) початком практик, зборів;

в) участю в окремих видах виховних заходів;

г) проведенням виїзних навчально-виховних заходів (екскурсії та ін.);

д) участю в суспільно-корисних роботах;

- Дотримуватися вимог і заборони по утриманню пройдених інструктажів;

- Дотримуватися навчальну дисципліну, сприяти адміністрації вузу в контролі за станом охорони праці, підлягають негайному сповіщаючи деканати про помічені недоліки, несправності, порушення, що можуть призвести виникненням ризику для здоров'я і життя;

- Відмовлятися від будь-якої діяльності в умовах очевидного ризику для здоров'я і ризику;

- Дотримуватися вимог правил та інструкцій з пожежної безпеки;

- Негайно сповіщати викладача (деканат) про всі випадки травмування, вживати заходів до надання допомоги постраждалому, в екстрених випадках вжити заходів, що виключають повторне травмування людей.Підрозділів вищого навчального закладу | Контроль за охороною праці в вузі

протипожежний інструктаж | Пожежна безпека електропроводки | Пожежна безпека побутових електроприладів | Огнегасительное кошти і їх властивості | Первинні засоби пожежогасіння, їх застосування | Профілактика пожежної безпеки в освітніх установах | Дії в разі виникнення пожежі | | | ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимоги. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200059881 (дата звернення: 24.06.2015). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати