На головну

Завдання до самостійної роботи студентів

  1. D) Роботі прикладених до точки сил
  2. Hpавственно-етичні принципи взаємин між клієнтом і фахівцем із соціальної роботи.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Мета та завдання НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НІМЕЦЬКА МОВА У СФЕРІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ» СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  5. I. Вища освіта навчальна діяльність студентів
  6. II. Методичні рекомендації ДЛЯ СТУДЕНТІВ
  7. III. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Для засвоєння і закріплення викладеного вище матеріалу, розглянутого на відповідних лекціях і необхідного для підготовки до виконання лабораторних робіт і практичних занять, студентам рекомендується продовжити поглиблене вивчення розглянутих вище питань, використовуючи основну і додаткову літературу з дисципліни, зазначену в робочій програмі дисципліни і в розділі « література і інформаційні ресурси »даного навчального посібника.

При виконанні даної самостійної роботи необхідно враховувати, що в розділі «Література і інформаційні ресурси» даного навчального посібника всі необхідні нормативні документи вказані разом з сайтами в Інтернеті, на яких з ними можна безкоштовно ознайомитися, причому переглянувши останню редаціі кожного із зазначених нормативних документів з усіма внесеними в них доповненнями та змінами, а в разі припинення дії будь-якого із зазначених нормативних документів не тільки відразу дізнатися про це, а й отримати інформацію про те, яким новим нормативним документом буде необхідно користуватися замість скасованого нормативного документа.

Студентам необхідно також відповісти на наведені нижче контрольні питання за матеріалом лекцій для самоконтролю отриманих знань.

Контрольні питання по першому розділі

1. Перерахувати основні напрямки державної політики в галузі охорони праці.

2. За рахунок чого забезпечується реалізація основних напрямів державної політики в галузі охорони праці? Які основні методи для цього використовуються?

3. Що є головною метою управління охороною праці і в цілому забезпеченням безпеки життєдіяльності в системі освіти?

4. Пояснити поняття «охорона праці».

5. Пояснити поняття «умови праці».

6. Пояснити поняття «безпечні умови праці».

7. Пояснити поняття «засоби індивідуального та колективного захисту працівників».

8. Перелічити основні цілі трудового законодавства.

9. Що зобов'язаний робити працівник відповідно до статті 214 Трудового кодексу Російської Федерації?

10. Основні обов'язки роботодавця для забезпечення охорони праці згідно зі статтею 212 Трудового кодексу Російської Федерації.

11. Перерахувати можливі види відповідальності за порушення вимог чинного законодавства з охорони праці.

12. Хто здійснює державне управління охороною праці відповідно до чинного законодавства Російської Федерації?

13. Назвати види нагляду і контролю за дотриманням законодавства з охорони праці.

14. Хто здійснює державний контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.

15. Хто здійснює відомчий контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.

16. Хто здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.

17. Що таке адміністративно-громадський контроль з охорони праці та як він здійснюється?

18. Як організовується чотириступінчаста сістемсістематіческого контролю за дотриманням законодавства з охорони праці?

19. Які особливі умови безпеки праці жінок вказані в главі 41 Трудового Кодексу Російської Федерації?

20. Навести приклади оптимальних і допустимих величин показників важкості та напруженості трудового процесу для жінок.

21. Назвати особливі умови безпеки праці осіб молодше 18 років (по главі 42 Трудового Кодексу Російської Федерації).

22. Що включає поняття «охорона здоров'я учнів» відповідно до статті 41 Федерального закону від 29.12.2012 р № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації».

23. Назвати нормальну тривалість робочого часу по Трудовому Кодексу Російської Федерації.

24. Для кого скорочується нормальна тривалість робочого часу?

25. До якого віку в Росії за чинним законодавством заборонено приймати громадян на важкі роботи?

26. До якого віку в Росії заборонено залучати працівників до нічних і надурочних робіт?

27. Перерахувати основине трудові права і соціальні гарантії для педагогічних працівників (відповідно до Федерального закону від 29.12.2012 р № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації»).

28. Як відображаються вимоги з охорони праці в будь-якому трудовому договорі?

29. На який термін можуть укладатися трудові договори?

30. Особливості трудових договорів з педагогічними кадрами.

31. Як можуть бути змінені умови трудового договору?

32. Перерахувати підстави для припинення трудового договору, зазначені в Трудовому кодексі Російської Федерації.

33. Яка тривалість роботи працівників напередодні святкових і вихідних днів?

34. Який може бути тривалість понаднормових робіт для кожного працівника?

35. Як оплачується робота у вихідні та неробочі святкові дні?

36. Що таке виробнича травма?

37. Перерахувати основні види виробничих травм і види пошкоджень при них.

38. Які бувають нещасні випадки?

39. Перерахувати основні цілі розслідування нещасних випадків.

40. Які нещасні випадки підлягають розслідуванню та обліку?

41. Що зобов'язаний забезпечити роботодавець при повідомленні про нещасний випадок?

42. Розповісти про основні правила розслідування нещасних випадків?

43. Особливості розслідування та обліку групового, важкого нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком.

44. Хто несе відповідальність за забезпечення безпечних умов праці на підприємстві, в організації чи установі?

45. Перерахувати суб'єкти страхування.

46. ??Хто є застрахованим відповідно до чинного законодавства Російської Федерації?

47. Хто є страхувальником відповідно до чинного законодавства Російської Федерації?

48. Що таке страховий випадок?

49. Що таке страховий внесок?

50. Кому призначаються і виплачуються одноразові страхові виплати і щомісячні страхові виплати?

51. Що таке професійне захворювання?

52. Що таке ступінь втрати професійної працездатності?

53. Як враховуються професійні захворювання?

54. Які гарантії працівникам, які дістали професійні захворювання, встановлені Трудовим Кодексом Російської Федерації?

55. У яких нормативних правових актах визначено порядок проведення, види і зміст інструктажу з охорони праці?

56. Перерахувати види інструктажу з охорони праці за характером і часу його проведення.

57. Що повинна включати програма вступного інструктажу з охорони праці?

58. Що повинна включати програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці?

59. Коли і з якою метою проводиться повторний інструктаж з охорони праці?

60. У яких випадках проводять позаплановий інструктаж з охорони праці?

61. У яких випадках проводять цільовий інструктаж з охорони праці?

62. Яка фінансова відповідальність юридичних осіб та керівників за порушення вимог законодавства з охорони праці?

 Соціальна допомога по старості | Глава 2. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Державне управління охорони праці та особливості служби охорони праці в освітніх установах | Міністерства освіти і науки РФ | Порада. Опікунська рада. Педагогічна рада | Заступник (помічник) директора по адміністративно | | II. Посадові обов'язки | | Методичні рекомендації з розробки інструкцій з охорони праці, затверджені Мінпраці РФ 13.05.2004 р [116]. | Система соціального страхування трудящих в РФ | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати