На головну

Заступник (помічник) директора по адміністративно

  1. Адміністративна реформа і адміністративно-правовий статус органу виконавчої влади.
  2. Адміністративно-командна система
  3. Адміністративно-правове регулювання підприємництва.
  4. Адміністративно-правовий статус державних службовців. Обмеження і заборони щодо державної цивільної служби.
  5. Адміністративно-правовий статус громадян РФ.
  6. Адміністративно-правовий статус комерційних організацій.
  7. Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань.

господарської роботи (по господарській частині) роботі:

- Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень освітнього закладу, технологічного, енергетичного обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт

- Забезпечує безпеку під час переміщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів;

- Організовує дотримання вимог пожежної безпеки будівель і споруд, слідкує за справністю засобів пожежогасіння;

- Забезпечує поточний контроль за санітарно-гігієнічним станом навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу та інших приміщень, а також їдальні відповідно до вимог норм;

- Несе відповідальність за складання паспорта санітарно-технічного стану освітнього закладу;

- Забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, господарські та інші приміщення обладнанням та інвентарем, які відповідають вимогам правил, норм і стандартів безпеки праці;

- Організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції злектроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, періодичне випробувань і оглядів водогрійних і парових котлів, посудин, що працюють під тиском, балонів для стислих і зріджених газів, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, наявності радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм щодо забезпечення безпеки життєдіяльності;

- Організовує не рідше 1 разу на 5 років розробку інструкцій з охорони праці за видами робіт для технічного персоналу;

- Організовує навчання, проводить інструктажі на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу, обладнує куточок безпеки життєдіяльності;

- Набуває відповідно до поданих заявок спецодяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту для працівників, які навчаються;

- Забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнання, просушування, прання, ремонт і знезараження спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту;

- Зобов'язаний мати 4 групу допуску по злектробезопасності, якщо в штаті немає електрика.

4. Заступник директора з виховної роботи:

- Забезпечує виконання класними керівниками, вихователями покладених на них обов'язків щодо забезпечення безпеки

життєдіяльності;

- Несе відповідальність за організацію виховної роботи, суспільно корисної праці учнів, вихованців в суворій відповідності з нормами і правилами охорони праці;

- Надає методичну допомогу класним керівникам, керівникам груп, гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій, трудових об'єднань, суспільно корисної, продуктивної праці і т. П. З охорони праці учнів, вихованців, попередження

травматизму та інших нещасних випадків, організовує їх інструктаж;

- Контролює дотримання і вживає заходів щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, правил з охорони праці, пожежної безпеки при проведенні виховних заходів та робіт на відкритих просторах освітнього закладу з учнями, вихованцями;

- Організовує з учнями та їх батьками заходи щодо попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків, що відбуваються на вулиці, на водоймах і т.д.

5. Викладач, класний керівник, вихователь:

- Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, керівництва про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують работоспособ-ність організму учнів;

- Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять, виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів;

- Організовує вивчення учнями правил з охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді і т.д .;

- Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів, вихованців під час освітнього процесу;

- Контролює дотримання правил (інструкції) з охорони праці.

 Порада. Опікунська рада. Педагогічна рада |

Охорона праці та соціальний захист жінок | Особливості охорони праці і здоров'я учнів і неповнолітніх | На психічний і моральний стан | Правове регулювання праці працівників організацій, що здійснюють освітню діяльність | | Розслідування та облік нещасних випадків | Про гострі професійні захворювання | | Державне управління охорони праці та особливості служби охорони праці в освітніх установах | Міністерства освіти і науки РФ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати