На головну

Регулювання праці тимчасових працівників

  1. A) Продуктивність праці
  2. A) фондоозброєність праці
  3. V розділ. Регулювання відносин сторін у системі медичного страхування.
  4. V. Результати проведення спеціальної оцінки умов праці
  5. А) результати праці належать виробнику
  6. А) чисельність працівників облікового складу на певну дату з урахуванням прибулих і вибулих за цей день працівників;
  7. А. Державне регулювання ринку

Тимчасовими працівниками визнаються працівники, прийняті на роботу на термін до 2 місяців, а для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи до 4 місяців. Праця тимчасових працівників регулюється гл.23 ТК РБ. Особи, яких приймають на роботу в якості тимчасових працівників повинні бути попереджені про це при укладенні трудового договору. У наказі про прийом на роботу вказується, що даний працівник принижується на тимчасову роботу і вказується термін його роботи. Для тимчасових працівників попереднє випробування не встановлюється.

Відповідно до ст.294 ТК РБ тимчасові працівники мають право розірвати трудовий договір письмово попередивши про це наймача за 3 дні.

Наймач має право розірвати трудовий договір з тимчасовим працівником по ст.42 (крім п.6), ст.44, а також:

1.в разі припинення роботи або скорочення робіт на термін більше тижня з причин виробничого характеру. У цьому випадку наймач виплачує працівникові вихідну допомогу в розмірі тижневого середнього заробітку, а при призові на військову службу - в розмірі двотижневого середнього заробітку.

2.при хворобі тимчасового працівника понад 2 тижнів поспіль. Якщо непрацездатність настала внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, то місце роботи за тимчасовим працівником зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, але не більше ніж до закінчення терміну роботи за трудовим договором.

3.за одноразове грубе порушення трудової дисципліни.

Незаконно звільненому або переведеному працівнику і поновлений на роботі виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу з дня звільнення до поновлення на роботі чи закінчення строку роботи за трудовим договором, але не більше ніж за 3 місяці.

Тимчасові працівники можуть залучатися до роботи у вихідні та святкові дні без їх згоди, якщо час трудового договору не більше 6дней. Тимчасові працівники мають право на заміну відпустки грошовою компенсацією.

Якщо тимчасовий працівник пропрацював понад терміну, зазначеного в договорі і жодна зі сторін не зажадала припинення трудових відносин трудовий договір вважається укладеним на невизначений строк. Крім того, якщо звільнений тимчасовий працівник знову прийнятий на роботу до того ж наймачеві менше ніж через тиждень і при цьому термін його роботи до і після перерви в цілому перевищує 2 або 4 місяці, то договір також переоформляється на невизначений термін.Порядок оформлення звільнення | Тимчасове заступництво.

Система трудового права | Профспілка, як суб'єкт трудового права | Правовідносини з нагляду за дотриманням законодавства про працю. | Поняття і особливості трудового договору | Форма і термін дії трудового договору | Підстави припинення трудового договору | Ліквідація підприємства, припинення діяльності індивідуального підприємця, скорочення чисельності або штату працівників | Правове регулювання зайнятості населення в РБ | Обов'язки наймача щодо забезпечення зайнятості населення. | Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати