Головна

Підстави припинення трудового договору

  1. A) Показати витримки зі звітності ЕЮЯ за рік до 31 грудня 2008р. щодо договору оренди.
  2. III. Моделі культурної політики: підстави для класифікації й країни
  3. Агентський договір. Поняття агентського договору
  4. Аксіоматичні підстави концепції маркетингу: потреби, потреби, запити, товари, обмін, угода, ринок і його види.
  5. Антропологічні підстави історичного матеріалізму. теорія відчуження
  6. Аудиторська перевірка дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці.
  7. Банківський вклад як депозитна операція. Істотні умови договору банківського вкладу та порядок їх зміни.

ст. 35 ТК РБ

Угода сторін (ст. 37);

закінчення строку трудового договору (п.2,3 ст. 17), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;

а) розірвання трудового договору за власним бажанням (ст. 40);

б) розірвання трудового договору на вимогу працівника;

в) розірвання трудового договору з ініціативи наймача (ст. 42).
 Поняття «припинення трудового договору» ширше ніж поняття «розірвання трудового договору», тому що всі підстави розірвання входять в ст.35 ТК РБ.

переведення працівника за його згодою до іншого наймача або перехід на виборну посаду;

а) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з наймачем;

б) відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці;

в) відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна і реорганізацією.

обставини, які не залежать від волі сторін (ст. 44);

розірвання трудового договору з попередніми випробуванням.

12. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений термін за бажанням працівника

Трудовим законодавством встановлено, що працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, тобто звільнитися за власним бажанням. У цьому випадку працівник зобов'язаний письмово попередити наймача за 1 місяць. Однак за домовленістю між працівником і наймачем договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження. За час попередження працівник зобов'язаний дотримуватися ПВТР, тому що за порушення трудової дисципліни він може бути покараний аж до звільнення.

Працівник зобов'язаний подати свою заяву до відділу кадрів, працівники якого не мають права відмовляти в прийнятті заяви. У разі відмови працівник може послати свою заяву поштою. У цьому випадку датою подання заяви буде вважатися дата на поштовому штемпелі. Термін попередження працівником наймача обчислюється з наступного дня після подачі заяви.

Працівник до закінчення строку попередження має право відкликати свою заяву назад, за винятком випадку, коли на його місце в порядку переведення запрошений з іншого підприємства інший працівник, якому за Законом (ст. 16 ТК РБ) не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

У деяких випадках трудовий договір може бути розірваний за заявою працівника в строк, зазначений у його заяві.

Тут до уваги повинні братися наявність обставин, що ускладнюють або виключають продовження роботи:

стан здоров'я;

Пенсійний вік;

забруднення території, тобто ті випадки, коли навіть місячний термін може надати негативні результати на здоров'я працівника.

Після закінчення терміну попередження працівник має право не виходити на роботу, а наймач зобов'язаний в останній день роботи розрахуватися і видати трудову книжку.

13. Розірвання строкового трудового договору на вимогу працівника

За загальним правилом строковий трудовий договір не може бути розірваний до закінчення терміну, за винятком таких випадків:

1.якщо дана робота неможлива за станом здоров'я працівника;

2.якщо наймач порушив законодавство про працю, умови трудового договору. Факт порушення повинен бути підтверджений документально профспілкою, судом, Департаментом по інспекції праці. В цьому випадку
 наймач виплачує працівникові вихідну допомогу в розмірі двотижневого середнього заробітку;

3.з інших поважних причин (вступ до ВНЗ, переїзд до чоловіка).

14. Розірвання трудового договору з ініціативи наймача

(Ст.42 ТКРБ)

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення терміну його дії може бути розірваний наймачем лише у випадках:

1.ліквідації організації, припинення діяльності індивідуального підприємця, скорочення чисельності або штату працівників;

2.невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи;

3.невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, що перешкоджає продовженню даної роботи;

4.систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення;

5.прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трек годин протягом робочого дня) без поважних причин;

6.неявки на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (не рахуючи відпустки по вагітності та пологах), якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

7.появи на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, а також розпивання спиртних напоїв, вживання наркотичних або токсичних засобів на робочому місці і в робочий час;

8.здійснення за місцем роботи розкрадання майна наймача, встановленого набрав законної сили вироком суду або постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення;

9.одноразового грубого порушення правил охорони праці, що спричинило каліцтво або смерть інших працівників.Форма і термін дії трудового договору | Ліквідація підприємства, припинення діяльності індивідуального підприємця, скорочення чисельності або штату працівників

Система трудового права | Профспілка, як суб'єкт трудового права | Правовідносини з нагляду за дотриманням законодавства про працю. | Поняття і особливості трудового договору | Порядок оформлення звільнення | Регулювання праці тимчасових працівників | Тимчасове заступництво. | Правове регулювання зайнятості населення в РБ | Обов'язки наймача щодо забезпечення зайнятості населення. | Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати