На головну

Профспілка, як суб'єкт трудового права

  1. I. Законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації;
  2. I. Теорія держави і права як наука
  3. II. Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації;
  4. II. Права і обов'язки орендаря
  5. III. Права і обов'язки користувачів
  6. IV Права, обов'язки і відповідальність
  7. IV. Речові права.

профспілка - Це добровільна громадська організація, яка об'єднує громадян, в тому числі навчаються в ВУЗах, ССУЗов, пов'язаних спільними інтересами за родом діяльності як у виробничій, так і в невиробничій сферах для захисту трудових і соціально-економічних інтересів. В даний час в РБ діє Закон «Про професійні спілки» від 14.01.2000г. Основною метою діяльності профспілок є захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

РБ ратифікувала Конвенцію №87 ( «Про свободу асоціацій і захист прав на організацію»), по якій працівники та підприємці мають право створювати на свій вибір організації, які захищали б їх права.

Профспілки мають право:

представляти інтереси працівників;

здійснювати контроль за дотриманням Законодавства про працю;

розробляти основні принципи державної політики зайнятості.

Це питання регламентується Декретом Президента РБ № 2 від 26.01.1999г. ( «Про деякі заходи щодо впорядкування діяльності політичних партій, профспілок, інших громадських об'єднань»). З цього Декрету випливає, що республіканські профспілки реєструються Міністерством юстиції, територіальні профспілки - управліннями юстиції облвиконкому і Мінського міськвиконкому.

Для створення і діяльності республіканського профспілки необхідно не менше 500 засновників від більшості областей та м Мінська; територіальних профспілок - не менше 500 засновників від більшості адміністративно-територіальних одиниць. Для створення профспілки на підприємстві ~ не менше 10% працюючих.

В даний час в РБ діють наступні профспілки:

- федерація профспілок білоруська. Чисельність 4.300.000 осіб. Очолює Л. Козик. Вона включає в себе 32 галузевих профспілки, 6 обласних об'єднань, 2 профспілки великих промислових підприємств, близько 80 тисяч профспілкових груп.

- білоруський незалежна профспілка гірників, хіміків, нафтовиків, енергетиків, будівельників. 10 тисяч членів.

- вільна профспілка білоруський. 3,5 тисячі членів.

Діяльність профспілок може бути припинена за рішенням його членів, а також за поданням Генерального прокурора, якщо ця діяльність суперечить Конституції.

Профспілки здійснюють контроль за дотриманням Законодавства про працю на підставі Постанови Ради Міністрів РБ від 23.10.2000г. № 630. Ця діяльність здійснюється через технічні, правові інспекції праці, громадських інспекторів.

При здійсненні контролю представники профспілок мають право:

4. здійснювати перевірки дотримання Законодавства про працю з питань укладення, зміни, припинення трудового договору, робочого часу, оплати праці і т.д .;

5. з відома керівництва організації відвідувати ці організації для перевірок;

6. запитувати і отримувати інформацію, документи, відомості про нещасні випадки і т.д .;

7. оглядати робочі місця, брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві;

8. вимагати від наймача усунень порушень з охорони праці;

9. звертатися до суду для захисту прав працівників.

Посадові особи, наймачі зобов'язані дотримуватися права профспілок:

розірвання трудового договору з ініціативи наймача з працівниками профкомів, не звільнених від роботи, допускається тільки з письмової згоди профспілок не менш ніж за 2 місяці;

особам, обраним до складу профспілкових органів надається право залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників при рівних умовах;

працівникам, звільненим від роботи в разі обрання на профспілкову посаду, після закінчення цієї роботи надається попередня робота, а при її відсутності інша рівноцінна робота;

притягнення до дисциплінарної відповідальності громадських інспекторів з охорони праці та контролю за дотриманням Законодавства про працю, які працюють в інших комісіях по захисту прав працівників, допускається за попередньою згодою профспілки.

Колективним договором можуть бути передбачені додаткові гарантії профспілковим працівникам.


ТЕМА 3: Трудові правовідносини

Поняття і зміст трудових правовідносин

Під правовідносинами розуміється врегульовані нормами права суспільні відносини, зміст яких виражається в конкретних юридичних правах і обов'язках суб'єкта.

трудові правовідносини - Це відносини, врегульовані нормами трудового права.

Трудове право регулює не тільки трудові відносини, а й тісно пов'язані з трудовими суспільні відносини. Всі ці відносини разом узяті складають предмет трудового права.

трудові правовідносини - Це відносини, що виникають на основі юридичних фактів, передбачених нормами трудового права, складні, що тривають відносини між працівником і наймачем у зв'язку із застосуваннями його здатності до праці, які будуються на безкоштовне характер, базуються на особистих відносинах.

Характерні риси трудових правовідносин:

1.це, як правило, складні правовідносини, тому що права і обов'язки мають як працівник, так і наймач;

2.вони носять що триває характер;

3.поведінка суб'єктів підпорядковане внутрішньому розпорядку;

4.трудові правовідносини носять особистий характер; представництво заборонено;

5.це завжди оплатне відносини;

6.працівник, як правило, буває тільки в одному правовідносинах (крім сумісників);

7.єдність взаємних прав і обов'язків, тобто праву одного суб'єкта відповідає обов'язок іншого.

приклад: Праву працівника на трудовий оплачувана відпустка відповідає обов'язок наймача надати цю відпустку

Змістом трудових правовідносин є права і обов'язки суб'єктів трудового права. Основні права і обов'язки працівника і наймача викладені в ст. 11,12,53-55 ТК РБ.Система трудового права | Правовідносини з нагляду за дотриманням законодавства про працю.

Поняття і особливості трудового договору | Форма і термін дії трудового договору | Підстави припинення трудового договору | Ліквідація підприємства, припинення діяльності індивідуального підприємця, скорочення чисельності або штату працівників | Порядок оформлення звільнення | Регулювання праці тимчасових працівників | Тимчасове заступництво. | Правове регулювання зайнятості населення в РБ | Обов'язки наймача щодо забезпечення зайнятості населення. | Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати