На головну

Система органів нагляду та контролю за

  1. I. Форми контролю
  2. III. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  3. IV. фінансова система
  4. IX. Система органів сечовиділення
  5. S: Який орган державної влади здійснює координацію органів влади з питань реалізації федерального законодавства про державну таємницю
  6. SCADA-система Intouch
  7. SCADA-система WinCC

дотриманням законодавства отруде

нагляд- Це діяльність державних органів щодо перевірки виконання законодавства, щодо забезпечення точного і одностайної виконання законів.

контроль- Це складова частина управлінської діяльності, сутність якої полягає в перевірці відповідності законодавству діяльності підконтрольних об'єктів, виявлення недоліків в роботі посадових осіб і загальна оцінка ефективності даної роботи.

Існує ціла система органів нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. У цій системі можна виділити державні органи, що здійснюють загальний нагляд, і спеціально уповноважені органи, які здійснюють нагляд і контроль безпосередньо законодавства про працю.

Основним, спеціально уповноваженим державним органом, що здійснює нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці є Департамент по інспекції праці при Міністерстві праці та соціального захисту РБ, який діє на підставі Положення, затвердженого Постановою Ради Міністрів РБ №1589 від 31.10. 2001 р Це єдиний спеціалізований орган, який займається наглядом за дотриманням законодавства про

праці в повному обсязі.

Основні завдання Департаменту по інспекції праці

- Здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю.

- Профілактика, виявлення, припинення будь-яких порушень законодавства про працю, в тому числі із застосуванням санкцій до порушників і посадовим особам.

- Координація діяльності спеціально уповноважених органів з охорони праці та техніки безпеки.

- Проведення спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві.

- Збір та аналіз інформації про нещасні випадки на виробництві, професійні захворювання, інших порушеннях.

Посадові особи Департаменту по інспекції праці (інспектори праці) мають право:

- Безперешкодно в будь-який час доби без попередження наймача проходити на територію, до приміщень підприємства, вимагати ознайомлення з
 будь-якими документами, отримувати їх копії.

- Вилучати або брати з собою для аналізу зразки матеріалів і речовин.

- Вони мають право контролювати видачу спецодягу, інших засобів індивідуального захисту.

- Видавати приписи наймачам, посадовим особам для усунення виявлених порушень.

- Припиняти роботу цехів, верстатів, машин у випадках виявлення порушень правил охорони праці.

- Накладати штрафи на наймачів і посадових осіб:

11.За невиконання або неналежне виконання обов'язків по створенню працівниками здорових і безпечних умов праці від 2 до 6 базових величин;

12.На порушення правил охорони праці, що призвели до заподіяння тілесних ушкоджень, інвалідність або нещасний випадок зі смертельним результатом від 6 до 300 базових величин;

13.за незаконне розірвання трудового договору з ініціативи наймача з вагітними жінками, жінками, що мають дітей до 14 (18) років, з іншими працівниками, які мають гарантії від 50 до 100 базових величин;

14.за одностороння відмова наймача від ведення колективних переговорів від 50 до 100 базових величин.

15.за протидії з боку наймача від 50 до 100 базових величин.Гарантії і пільги працівникам, молодше 18 років | Відповідальність наймачів посадових осіб за порушення

Інші заходи правового впливу | Заподіяння працівником прямої дійсної шкоди. | Вина в заподіянні шкоди (умисел, необережність) | Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. | Визначення розміру шкоди | Порядок стягнення шкоди | здоров'ю працівника | Поняття охорони праці | Обов'язки наймача щодо забезпечення здорових і | Гарантії і пільги вагітним жінкам і жінкам, |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати