На головну

Обов'язки наймача щодо забезпечення здорових і

  1. I. Обов'язки бібліотеки
  2. II. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
  3. II. Посадові обов'язки
  4. II. Посадові обов'язки
  5. II. Права і обов'язки орендаря
  6. III. Права і обов'язки користувачів
  7. IV Права, обов'язки і відповідальність

безпечних условійтруда

Здорові умови праці- Це такі умови праці, які відповідають санітарно-гігієнічним, психофізіологічних і соціально-економічним нормам, нормативам і правилам, що забезпечує збереження в процесі трудової діяльності здоров'я і працездатність працівників.

Безпечні умови праці- Це умови забезпечують недопущення травматизму чи інших різких ушкоджень здоров'я в процесі праці.

Обов'язки наймача щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці викладені в ст.226 ТК РБ.

Медичні огляди

Залежно від цілей, які вони переслідують можна виділити 4 групи медоглядів:

Друга група.

Огляди, які проводяться в інтересах охорони праці самих працівників (список №1 і 2, особи молодше 18 років, особи які безпосередньо обслуговують електричні установки).

Друга група.

Медогляди з метою запобігання небезпеки, як для самого працівника, так і для оточуючих його на виробництві (водії).

Друга група.

Медогляди, що забезпечують інтереси громадської гігієни і санітарії та запобіжні різні інфекційні захворювання. Такі огляди проходять працівники, зайняті в харчовій промисловості, дитячих та лікувально-профілактичних установах та ін. Існує перелік працівників, які при надходженні на роботу підлягають обов'язковому медогляду:

- Працівники підприємств громадського харчування;

- Харчових підприємств і т.п .;

- Дитячих лікувально-профілактичних і санаторно-курортних установ;

- Дитячих установ;

- Шкіл і ін. Навчально-виховних установ для дітей і підлітків;

- Працівники лікувально-профілактичних закладів для дорослих, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів і т.д.

Друга група.

Медогляди метою, яких є з'ясування придатності в фізичному відношенні працівника до виконання фізичної роботи.

Наймач не має права встановлювати на свій розсуд медогляди, не передбачені в установленому порядку.

Від зазначених вище медоглядів слід відрізняти масові профілактичні огляди, які проводяться мед. установами в порядку диспансеризації населення та охоплюють або всіх працівників однієї професії, або тільки жінок, або тільки осіб віком до 18 років.

7. Гарантії і пільги працюючим жінкам

Конституція РБ визначає рівні права чоловіків і жінок. Трудове законодавство містить ряд спеціальних норм, які передбачають охорону праці всіх працюючих жінок, а також охорону праці жінок у зв'язку з материнством. Ст. 262 передбачає 2 обмеження в застосуванні праці жінок:

1) повна заборона праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими умовами праці, а також на підземних роботах (за винятком нефізичних робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).

Список важких робіт і робіт зі шкідливими умовами праці, на яких заборонено застосування праці жінок, затверджений Постановою Державного комітету з праці Республіки Білорусь №90 від 20.07.1994 р

2) обмеження ваги важких предметів, які вони можуть переміщати, при виконанні інших робіт. Норми підіймання і переміщення важких речей жінками вручну затверджені Міністерством праці РБ 8.12.1997г., Постановою №111 і обов'язковий для застосування з 1.01.1998 р

 характер робіт  Гранично допустима маса вантажу
 1. Підйом і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2-х разів на годину)  10кг
 2. Підйом і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни  7 кг
 3. Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом кожної години зміни: а) з робочої поверхні (стіл, верстак) б) з підлоги  до 350 кгдо 175 кг

При цьому:

1. У масу що піднімається і переміщуваного вантажу включається маса тари і упаковки;

2. При переміщенні вантажів на візку або вконтейнерах прикладені зусилля не повинні перевищувати 10 кг;

3. Відстань, на яке переміщається вантаж не має перевищувати 5 метрів. Висота підйому вантажу з підлоги обмежується 1 метром, а з робочої поверхні 0,5 метра.Поняття охорони праці | Гарантії і пільги вагітним жінкам і жінкам,

Поняття і методи забезпечення дисципліни праці | Обов'язки працівника і наймача | Інші заходи правового впливу | Заподіяння працівником прямої дійсної шкоди. | Вина в заподіянні шкоди (умисел, необережність) | Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. | Визначення розміру шкоди | Порядок стягнення шкоди | здоров'ю працівника | Гарантії і пільги працівникам, молодше 18 років |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати