Головна

здоров'ю працівника

  1. А) для знешкодження тварини, що загрожує життю і здоров'ю громадян та (або) співробітника поліції
  2. А. Сучасні моделі взаємовідносин медичного працівника і пацієнта.
  3. В умисному спричиненні тяжкої шкоди здоров'ю при перевищенні необхідних для затримання вчинила злочин особи заходів (ч. 2 ст. 114 КК РФ) таке перевищення є
  4. Відшкодування шкоди життю, здоров'ю та майну людини
  5. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина.
  6. Вік працівника.
  7. Гарантії і пільги працівникам, молодше 18 років

Відповідальність наймача за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю працівника, пов'язаного з виконанням останнім своїх трудових обов'язків, визначається правилами трудового законодавства. Однак така відповідальність настає за порушення зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю людини (громадянина).

Тому відносини громадянина, пов'язані із заподіянням шкоди життю і здоров'ю громадянина при виконанні ним своїх трудових обов'язків регулюються:

1. Головою 58 ГК РБ;

2. Головою 38 ТК РБ;

3. Декретом Президента РБ №1 від 04.01.2000 року «Про деякі питання компенсації шкоди заподіяної життю і здоров'ю громадянина»;

4. Правилами відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю працівника, пов'язаного з виконанням ним своїх трудових обов'язків;

5) Положення «Про розслідування нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання» (затверджене наказами Мін. Праці РБ і МОЗ №160 / 170 від 17.05.99г.).

Зобов'язання відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну наймачем виникає при наявності загальних умов цивільно-правової відповідальності:

- Наявність шкоди, заподіяної особистості або майну;

- Протиправної поведінки заподіювача шкоди;

- Причинний зв'язок;

- Вина.

Наймач зобов'язаний відшкодувати шкоду, заподіяну працівникові трудовим каліцтвом. Каліцтво, як правило, є результатом нещасного випадку, тобто випадку при якому здоров'ю особи крім його бажання завдається шкода, внаслідок впливу на його тіло зовнішніх сил (травма, опік, отруєння).

Каліцтво буде вважатися трудовим, якщо воно заподіяно:

1) При виконанні трудових обов'язків (у тому числі у відрядженні), а також при здійсненні дій в інтересах роботодавця;

2) В дорозі на роботу або з роботи на транспорті наймача або іншому транспорті, орендованому наймачем;

3) На території організації або в іншому місці роботи протягом робочого часу, в надурочний час і т. Д.

Відповідальність настає, якщо шкода заподіяна джерелом підвищеної небезпеки. Якщо ж ми джерелом підвищеної небезпеки, то наймач м. Б. звільнений від відповідальності, якщо доведе, що шкода заподіяна не з його вини.

Відповідальність наймача за шкоду, заподіяну працівникові, в тому числі за шкоду, яка спричинила трудове каліцтво, виникає у наймача в результаті його бездіяльності внаслідок незабезпечення їм здорових і безпечних умов праці і виражається:

1) В порушення міжгалузевих норм з охорони праці та техніки безпеки;

2) Норм санітарії і гігієни;

3) Державних санітарних норм і правил (СНиП);

- Спеціальних норм з охорони праці жінок, неповнолітніх, інвалідів.

Ст. 423 ТК РБ встановлює, що доказами відповідальності наймача за заподіяну шкоду і доказами його провини можуть служити:

3. акт про нещасний випадок на виробництві (професійне захворювання);

4. вирок, рішення суду, постанова прокурора, органу дізнання;

5. висновок спеціально уповноважених органів державного нагляду і контролю;

6. рішення про накладення адміністративного або дисциплінарного стягнення на посадових осіб;

7. медичний висновок.

Якщо при заподіянні шкоди була присутня вина працівника, то розмір відшкодування зменшується відповідно до ступеня вини, на не більше ніж на 25% (змішана відповідальність).Порядок стягнення шкоди | Поняття охорони праці

Поняття і методи забезпечення дисципліни праці | Обов'язки працівника і наймача | Інші заходи правового впливу | Заподіяння працівником прямої дійсної шкоди. | Вина в заподіянні шкоди (умисел, необережність) | Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. | Визначення розміру шкоди | Обов'язки наймача щодо забезпечення здорових і | Гарантії і пільги вагітним жінкам і жінкам, | Гарантії і пільги працівникам, молодше 18 років |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати