На головну

Порядок стягнення шкоди

  1. II. Порядок проведення атестації
  2. III. Порядок виконання роботи
  3. III. Порядок виконання роботи
  4. III. Порядок виконання роботи
  5. III. Порядок виконання роботи
  6. III. Порядок виконання роботи
  7. III. Порядок оформлення дозволу на видачу табельної бойової ручної стрілецької зброї, боєприпасів і спеціальних засобів на постійне зберігання і носіння

Існує два порядку стягнення шкоди:

добровільний

примусовий

Добровільне відшкодування збитківвідбувається відповідно до ст. 401 ТК РБ. Працівник, який заподіяв шкоду може відшкодувати його повністю або частково.
 За згодою наймача працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або полагодити пошкодження незалежно від виду
 матеріальної відповідальності. Таким чином відшкодування шкоди, може здійснюватися не тільки шляхом внесення грошових коштів в касу, а й відшкодуванням в на
 турі або виправленням.

Примусове відшкодування збиткурегулюється ст. 408 ТК РБ. Якщо працівник відмовився від добровільного відшкодування шкоди, то він може бути відшкодована в примусовому порядку. В даний час діє два порядки примусового відшкодування шкоди:

1. Позасудовий порядокполягає в тому, що відшкодування збитку в розмірі, що не перевищує середньомісячний заробіток проводиться за наказом (розпорядженням) наймача шляхом утримання із заробітної плати працівника. Розпорядження має бути зроблено не пізніше 2-х тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше 10 днів з дня повідомлення про це працівникові. Перед виданням наказу про утримання з працівника необхідно зажадати письмове пояснення. Якщо збиток стягується з керівника організації, їхніх заступників, то наказ видається вищим органом. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром трудовий спір може бути розглянутий за його заявою в КТС або суді.

В судовому порядкувідшкодування шкоди провадиться в 3-х випадках:

1. коли розмір відшкодовується збитку перевищує середньомісячний заробіток працівника;

2. коли працівник припинив трудові відносини з організацією та відшкодування шкоди не може бути зроблено шляхом утримання із заробітної плати, а
 також коли наймач пропустив 2-х тижневий термін для видання наказу про утримання із заробітної плати працівника;

3. Коли працівник не згоден з відрахуванням, виробленим адміністрацією в відшкодування шкоди (перед цим він повинен, звернутися до КТС).

Стягнення збитків у судовому порядку з керівників організацій, їх заступників проводиться за позовом власника майна, уповноваженого ним органу чи прокурора.

Відшкодування шкоди провадиться незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за дії, (бездіяльності) якими завдано збитків наймачеві.

Якщо адміністрація організації порушила встановлений порядок відшкодування шкоди, орган з розгляду трудових спорів за заявою працівника повинен винести рішення про повернення незаконно утриманої суми.

Для звернення адміністрації до суду з питання стягнення з працівника шкоди встановлений термін - 1 рікз дня виявлення шкоди.

Позовної строк, пропущений з поважних причин може бути відновлений судом. Розглядаючи справи про стягнення матеріальної шкоди суд в праві з урахуванням ступеня вини, конкретних обставин, матеріального становища працівника зменшити розмір відшкодовується збитку за винятком 2-х випадків:

-Якщо Шкоди завдано злочином, вчиненим з корисливою метою.

- Якщо працівник перебував у нетверезому стані.Визначення розміру шкоди | здоров'ю працівника

Поняття і методи забезпечення дисципліни праці | Обов'язки працівника і наймача | Інші заходи правового впливу | Заподіяння працівником прямої дійсної шкоди. | Вина в заподіянні шкоди (умисел, необережність) | Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. | Поняття охорони праці | Обов'язки наймача щодо забезпечення здорових і | Гарантії і пільги вагітним жінкам і жінкам, | Гарантії і пільги працівникам, молодше 18 років |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати