На головну

Визначення розміру шкоди

  1. b) Визначення модуля Юнга для алюмінію по періоду коливань системи
  2. D) тіло розмірами якого можна знехтувати в порівнянні з розмірами характеризують рух
  3. I етап. Початкове предпрофессиональное самовизначення учнів 5-6 класів
  4. I. Визначення параметрів спрацьовування струмових захистів ліній електропередачі
  5. V розділ. Визначення показників економічної ефективності.
  6. VII. Визначення та усунення несправностей
  7. А) Назвіть номер абзацу, в якому Participle I (причастя I) є визначенням. Випишіть цю пропозицію і переведіть його на російську мову.

Указом Президента РБ №259 від 7.07.1995 р, наказами Міністерства юстиції №161, Міністерства фінансів №196 затверджено Порядок визначення розміру і відшкодування збитків у випадках розкрадання, нестачі товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, надання послуг за заниженими цінами і т. д.

Згідно з Порядком розмір збитку визначається з наступного:

1. При розкраданні, недостачі грошових коштів - виходячи з викраденої (відсутньої) суми зі сплатою відсотків на суму цих коштів.

Відсоток береться за обліковою ставкою Національного банку РБ на день винесення рішення про стягнення збитків.

2.При розкраданні, недостачі іноземної валюти, фондових цінностей в іноземній валюті - відповідно до законодавства.

3.При розкраданні, недостачі, умисному знищенні або псування товарно-матеріальних цінностей та іншого державного майна - виходячи з цін
 сформованих на день винесення рішення про стягнення, а при їх відсутності - виходячи з цін на аналогічні товарно-матеріальні цінності.

4.При розкраданні, недостачі, умисному знищенні товарно-матеріальних цінностей, на які в держ. торгівлі встановлені регульовані ціни - виходячи з цін, що склалися на день винесення рішення про стягнення, але не нижче цін, за якими це майно числиться з обліку.

5.При розкраданні, недостачі, умисному знищенні товарно-матеріальних цінностей, що надійшли в організацію в порядку гуманітарної по
 мощі - збиток визначається оціночної комісією за участю фінансових органів.

6. При розкраданні, недостачі всіх видів квитків, талонів, абонементів, інших знаків, призначених для розрахунку за послуги - виходячи з їх номінальної вартості на день винесення рішення про стягнення.

7.При розкраданні, недостачі, умисному знищенні, псуванні акцій, облігацій, інших цінних паперів - виходячи з їх реальної вартості на день винесення
 рішення про стягнення, але не нижчою за номінальну вартість (за методикою Державного комітету з цінних паперів).

8. При зайвому стягнення з підприємств орендної плати, вартості виконаних робіт, отриманих послуг, послуг зв'язку - виходячи з надмірно виплаченої
 суми зі сплатою відсотків на суму цих коштів.

9. У разі незаконних грошових виплат - виходячи з суми цих виплат зі сплатою відсотків на суму цих коштів.

10.У разі незаконних або зайвих витрат коштів і товарно-матеріальних цінностей за винятком бюджетних коштів - виходячи з витрат на пальне
 зі сплатою відсотків на суму цих коштів.

Порядком також передбачено обчислення розміру шкоди прі не стягнення або недовзисканіі орендної плати.

Якщо шкода заподіяна з вини кількох працівників, розмір збитку визначається для кожного окремо з урахуванням ступеня його провини, видів і меж матеріальної відповідальності.Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. | Порядок стягнення шкоди

Поняття і методи забезпечення дисципліни праці | Обов'язки працівника і наймача | Інші заходи правового впливу | Заподіяння працівником прямої дійсної шкоди. | Вина в заподіянні шкоди (умисел, необережність) | здоров'ю працівника | Поняття охорони праці | Обов'язки наймача щодо забезпечення здорових і | Гарантії і пільги вагітним жінкам і жінкам, | Гарантії і пільги працівникам, молодше 18 років |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати