На головну

Заподіяння працівником прямої дійсної шкоди.

  1. А. Сума грошей, одержуваних на руки кожним працівником
  2. Активація Прямого Навчання.
  3. Громадяни Російської Федерації беруть участь у виборах на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
  4. ДІЙСНОГО ЗАСТАВИ
  5. ДІЙСНОГО ЗАСТАВИ
  6. ДІЙСНОГО ЗАСТАВИ
  7. Чи допускається заподіяння шкоди третім особам в стані необхідної оборони?

Під прямою дійсною шкодою слід розуміти втрату, погіршення або зниження цінності майна, яке тягне за собою необхідність для наймача провести витрати на відновлення, придбання майна чи інших цінностей, або виплатити зайві суми.

До прямої дійсної шкоди можуть бути зараховані суми незаконно нарахованої заробітної плати, премії, вартість ПММ, ін. Матеріальних цінностей необґрунтовано списаних у зв'язку з припискою обсягу робіт, продукції, вартість зіпсованого інструменту, спец. одягу, зайві грошові виплати, вироблені організацією з вини наймача.

Від прямої дійсної шкоди слід відрізняти неодержані доходи, тобто доходи які організація не отримала, але могла б отримати, якби працівник не порушив свої трудові обов'язки. Не допускається залучення працівника до матеріальної відповідальності за шкоду, що виникла в результаті нормального виробничо-господарського ризику, тобто ризик повинен бути виправданий. Ризик вважається виправданим якщо:

- Мета не може бути досягнута звичайними засобами.

- Ризик сприяє тієї мети, для якої він робиться.

- Можливість шкідливих наслідків тільки імовірна.

- Об'єктом ризику є матеріальні чинники, а не життя і здоров'я людей.

Протиправність поведінки працівника.

Під протиправною поведінкою працівника слід розуміти невиконання або неналежне виконання ним своїх обов'язків, які можуть бути встановлені ПВТР, посадовими інструкціями або наказами і т.д.

Бездіяльність визнається протиправним, якщо на працівника покладено обов'язки вчинити певні дії, але він їх не вчинив. Приклад (обов'язок інспектора з кадрів видати працівникові трудову книжку в день звільнення).

Дія працівника не може вважатися протиправним, якщо працівник був управомочен на заподіяння шкоди. Наприклад, знищення недоброякісної продукції, або дії в стані крайньої необхідності, пошкодження майна під час гасіння пожежі.

Наявність причинного зв'язку між протиправною поведінкою працівника і виникли збитком.

Причинний зв'язок присутній в тих випадках, коли встановлено що матеріальні збитки є прямим безпосереднім результатом дії (бездіяльності) досконалого працівником. Наприклад, куріння і пожежа. Відсутність причинного зв'язку між шкодою і поведінкою працівника виключає матеріальну відповідальність.Інші заходи правового впливу | Вина в заподіянні шкоди (умисел, необережність)

Поняття і методи забезпечення дисципліни праці | Обов'язки працівника і наймача | Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. | Визначення розміру шкоди | Порядок стягнення шкоди | здоров'ю працівника | Поняття охорони праці | Обов'язки наймача щодо забезпечення здорових і | Гарантії і пільги вагітним жінкам і жінкам, | Гарантії і пільги працівникам, молодше 18 років |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати