На головну

Інші заходи правового впливу

  1. II. Специфічні ознаки фінансово-правової норми обумовлені в кінцевому підсумку особливостями предмета фінансово-правового регулювання.
  2. Адекватна реакція організму у відповідь на зовнішні і внутрішні впливи
  3. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання. 1 сторінка
  4. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання. 2 сторінка
  5. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання. 3 сторінка
  6. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання. 4 сторінка
  7. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання. 5 сторінка

за ст. 203 ТК РБ якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається не мав дисциплінарного стягнення. При цьому накладене дисциплінарне стягнення погашається автоматично.

Якщо протягом 1 року на працівника буде накладено нове стягнення, то річний термін дії стягнення почне текти з часу застосування нового стягнення (на працівника було накладено 2 дисциплінарних стягнення 2.04.1998г. І 10.07.1998г. Стягнення від 2.04.1998г. Втратить свою силу ні з 3.04.1999г., а з 11.07.1999г. за умови, якщо працівник не буде підданий чергового стягнення в період з 10.07.1998г по 11.07-1999г.).

Керівник організації, посадова особа, яка застосувала стягнення має право зняти його достроково до закінчення року з таких підстав:

за власною ініціативою;

за клопотанням керівника;

за клопотанням профспілки або іншого представницького органу;

на прохання працівника.

Дострокове зняття дисциплінарного стягнення оформляється наказом. До іншим заходам правового впливу, які не належать до дисциплінарних, можна віднести позбавлення премій, позбавлення 13 заробітної плати, перенесення відпустки, зменшення відпустки на число днів прогулу, ненадання путівок і т.д.

Ці заходи, як правило, застосовуються одночасно з дисциплінарним стягненням. Наймач має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу, товариського суду або громадської організації.

ТЕМА: Матеріальна відповідальність сторін

трудового договору.

1. Поняття і значення матеріальної

відповідальності.

Матеріальна відповідальність полягає в обов'язку працівника відшкодувати повністю або частково майнову шкоду, заподіяну з їх вини організації, де вони працюють, тобто якщо працівник винними діями завдає шкоди організації, з якої складається в трудових відносинах, то він зобов'язаний відшкодувати його. Для залучення до матеріальної відповідальності необхідно щоб в момент заподіяння шкоди працівник перебував у трудових відносинах з організацією.

Матеріальна відповідальність самостійний вид юридичної відповідальності, тому не виключається крім матеріальної відповідальності залучення працівника до інших видів відповідальності.

Матеріальна відповідальність здійснює три функції:

1. відшкодувальній- Проявляється в тому, що працівник зобов'язується відшкодувати заподіяну організації збиток.

2. Захисна- Полягає в тому, що працівникові надається ряд гарантій охороняють його заробітну плату від необґрунтованих і надмірних утримань.

3. Виховна- Полягає в тому, що в ході реалізації матеріальної відповідальності виявляється виховний вплив, як на працівника заподіяла шкоду, так і на інших членів трудового договору колективу.

Норми Трудового Кодексу Республіки Білорусь спрямовані на те, щоб запобігати трудові правопорушення, в результаті яких завдається шкода, а якщо це трапляється, то повинна бути здійснена своєчасна і повна компенсація.

Таким чином, матеріальна відповідальність працівника це обов'язок в трудових правовідносинах відшкодувати в установленому законодавством порядку та межах пряму дійсну шкоду, заподіяну з їх вини організації шляхом невиконання або неналежного виконання своїх трудових обов'язків.

 Обов'язки працівника і наймача | Заподіяння працівником прямої дійсної шкоди.

Поняття і методи забезпечення дисципліни праці | Вина в заподіянні шкоди (умисел, необережність) | Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. | Визначення розміру шкоди | Порядок стягнення шкоди | здоров'ю працівника | Поняття охорони праці | Обов'язки наймача щодо забезпечення здорових і | Гарантії і пільги вагітним жінкам і жінкам, | Гарантії і пільги працівникам, молодше 18 років |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати