На головну

Як должнооформляться ознайомлення працюючих з ПЛА?

  1. Аварійна зупинка посудин що працюють під тиском.
  2. Гідравлічне (пневматичне) випробування посудин, що працюють під тиском.
  3. Гідравлічне (пневматичне) випробування посудин, що працюють під тиском.
  4. Дані про чисельний і кваліфікаційний склад працюючих.
  5. Дані про чисельність працюючих на ділянці необхідно звести в таблицю 1 і вказати відсоткове співвідношення кожної категорії працюючих.
  6. ЗАХИСТ турбогенератора, ЩО ПРАЦЮЮТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ЗБІРНІ ШИНИ ГЕНЕРАТОРНОГО напруги
  7. Дослідження. Порівняльний аналіз змісту мотивації працюючих жінок в залежності від сімейного стану.

а) під розписку в оперативному журналі начальника зміни

б) під розписку в «Журналі реєстрації ознайомлення працюючих з ПЛА»

в) під розписку в журналі інструктажів

питання №251

Як часто повинні проводитися навчально-тренувальні заняття за планом ліквідації аварій (ПЛА)?

а) 1 раз на рік

б) 2 рази на рік

в) щомісяця за графіком

питання №252

Хто розробляє і затверджує графік проведення навчально-тренувальних занять по ПЛА?

а) начальник цеху (виробництва)

б) начальник УОТіПБ

в) начальник ділянки

питання №253

Де повинен знаходитися план ліквідації аварії?

а) у диспетчера комбінату, начальника пожежної частини, в ГСС

б) у технічного директора комбінату, диспетчера комбінату, начальника цеху, начальника зміни (диспетчера) цеху, начальника зміни ГСС, начальника пожежної частини і в штабі ГО і НС комбінату

в) у начальника цеху, диспетчера комбінату, начальника пожежної частини і в ГСС

питання №254

Коли проводиться позапланова перевірка знань з ПЛА?

а) при внесенні змін до ПЛА, за пропозицією органів державного нагляду, при переведенні на інше робоче місце

б) у разі помилкових дій при проведенні навчальної тривоги, при переведенні на інше робоче місце

в) при внесенні змін до ПЛА, при переведенні на інше робоче місце, за пропозицією органів державного нагляду, в разі помилкових дій при проведенні навчальної тривоги

питання №255

Яким чином визначаються місця розташування виписок з ПЛА?

а) ці місця своїм розпорядженням визначає головний інженер комбінату

б) визначаються розпорядженням по цеху

в) ці місця визначає державний інспектор Ростехнагляду

питання №256

У разі, коли аварійна ситуація від початку до кінця ліквідується аварійною службою складання наряду-допуску:

а) не вимагається

б) потрібно в обов'язковому порядку) на розсуд керівництва цеху

питання №257

Які відомості необхідно повідомляти під час дзвінка в пожежну охорону в разі виникнення пожежі?

а) Адреса, за якою сталося загоряння, кількість постраждалих

б) Адреса об'єкта, місце загоряння, кількість постраждалих

в) Адреса об'єкта, місце загоряння

питання №258

В організації в обов'язковому порядку повинні бути складені інструкції з охорони праці по кожній професії і видам робіт, технологічні, виробничо-технічні, службові інструкції. Якого виду інструкцій не вистачає?

а) По гігієну праці.

б) За пожежною безпекою.

в) За промислової безпеки.

питання №259

У кожній організації повинна бути призначена особа, відповідальна за забезпечення пожежної безпеки. Ця вимога є обов'язковою для керівника організації?

а) Так, така вимога встановлена ??Правилами протипожежного режиму.

б) Ні, відповідальний за забезпечення пожежної безпеки в організації може бути призначений за рішенням трудового колективу.

в) Ні. ця вимога не обов'язкова. Керівник організації має право призначати подібне особа.

питання №260

Какойдокумент встановлює протипожежний режим на території ВАТ «ЕВРАЗЗСМК», правила поведінки і виконання робіт, які є обов'язковими для ісполненіяработнікамі Товариства та інших організацій при знаходженні на терріторііОбщества в робочий і неробочий час і невиконання яких може повлечьвред життю і здоров'ю громадян та (або) завдати шкоди Товариству

а) Загальні правила безпеки для підприємств металургійної та коксохімічних виробництв.

б) Інструкція про заходи пожежної безпеки в ВАТ «Євраз ЗСМК».

в) Система управління охороною праці та промисловою безпекою в ВАТ «Євраз ЗСМК».

питання №261

Які категорії працівників організацій повинні проходити протипожежний інструктаж?

а) Всі працівники організації повинні допускатися до роботи тільки після проходження протипожежного інструктажу в порядку, встановленому керівником.

б) Тільки працівники вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних виробництв.

в) Тільки члени пожежно-технічної комісії.

питання №262

Чи обов'язково повинно проводитися навчання персоналу організації вимогам пожежної безпеки?

а) Ця вимога є обов'язковою.

б) Ні, рішення приймає керівник організації.

в) Навчання проводиться тільки робітникам, проведення навчання для керівників і фахівців не обов'язково.

питання №263

Чи дозволяється на території ВАТ «Євраз ЗСМК» спалювати сміття і відходи виробництва при проведенні прибирання території?

а) Дозволяється за погодженням з органами державного пожежного нагляду.

б) Чи не дозволяється, якщо місця для спалювання не обладнані засобами пожежогасіння.

в) Забороняється.

питання №264

До якої з причин можливого виникнення пожежі відноситься куріння на складі масел?

а) Порушення технологічного процесу виробництва.

б) Порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт.

в) Необережне поводження з вогнем.

питання №265

Ставитися чи до небезпечних факторів пожежі знижена концентрація кисню в повітрі?

а ні. не відноситься.

б) Так, знижена концентрація кисню в повітрі становить ризик пожежі.

в) Ні, не відноситься - знижена концентрація кисню знижує ефективність горіння.

питання №266

Умови виникнення горіння

а) Наявність горючого середовища і джерела запалювання

б) Наявність джерела запалювання і кисню повітря

в) Відповіді а), б)

питання №267

При експлуатації електронагрівальних приладів

а) Дозволяється використовувати електронагрівальні прилади, які не мають пристрою теплового захисту, без підставок з негорючих теплоізоляційних матеріалів, що виключають небезпеку виникнення пожежі.

б) Забороняється залишати без нагляду знаходяться під напругою електронагрівальні прилади.

питання №268

Розігрів застиглого продукту, крижаних, кристаллогидратной і інших пробок в трубопроводах слід проводити:

а) Паяльною лампою, факелом, гарячою водою.

б) Відкритим вогнем, парою.

в) Гарячою водою, парою і іншими безпечними способами. Застосування відкритого вогню не допускається.

питання №269

Необхідно проводити перемотування льняних рукавів на нову складку?

а) Щорічно.

б) Щоквартально.

в) Щомісяця.

питання №270

Порядок дій при пожежі:

а) Повідомити про пожежу по телефону «01» в підрозділ пожежної охорони (при цьому необхідно назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також повідомити своє прізвище); прийняти якомога заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей.

б) Повідомити про пожежу безпосереднього керівника, начальника цеху, диспетчеру комбінату, в підрозділ пожежної охорони по телефону «01» (при цьому необхідно назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також повідомити своє прізвище); прийняти якомога заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей.

в) Повідомити про пожежу безпосереднього керівника, начальника цеху, диспетчеру комбінату, прийняти по можливості заходів щодо збереження матеріальних цінностей.

питання №271

В який бік повинні відкриватися двері на шляхах евакуації людей при пожежі?

а) Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися в середину будівлі та приміщень.

б) Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися у напрямку виходу з будівлі.

в) Нормами не передбачено.

питання №272

Чи мають право громадяни на участь у встановленні причин пожежі, яка завдала шкоди їх здоров'ю та майну?

а) Ні, не мають. Причини пожежі встановлюють відповідні органи дізнання пожежної охорони.

б) Так, мають цю вимогу встановлено Федеральним законом «Про пожежну безпеку в РФ».

в) Участь громадян у встановленні причин пожежі, який завдав шкоди їх здоров'ю та майну, допускається тільки з дозволу посадових осіб пожежної охорони.

питання №273

При експлуатації евакуаційних шляхів і виходів забороняється:

а) Застосовувати горючі матеріали для обробки, облицювання і фарбування стін і стель, а також сходів і сходових майданчиків на шляхах евакуації.

б) Влаштовувати на шляхах евакуації пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей, фіксувати самозакривні двері сходових кліток, коридорів, холів і тамбурів у відкритому положенні.

в) Відповіді а), б)

питання №274

За якої умови розробляються і вивішуються на видних місцях плани (схеми) евакуації людей?

а) На об'єкті може одночасно знаходиться 50 і більше осіб (крім житлових будинків).

б) Наявність на поверсі робочих місць для 10 і більше осіб.

в) У обох випадках.

питання №275

Вогнегасники, бочки з водою, відра, лопати і т. П. Відносяться до засобів пожежогасіння:

а) Основним.

б) Допоміжним.

в) Первинним.

питання №276

При експлуатації пожежного крана внутрішнього протипожежного водопроводу:

а) Пожежний кран повинен бути укомплектований пожежним рукавом, пожежним стволом.

б) Пожежний кран повинен бути укомплектований запірною арматурою, пожежним стволом і пожежним рукавом, приєднаним до запірної арматури і стовбура.

в) Пожежний кран повинен бути укомплектований запірною арматурою і пожежним рукавом, приєднаним до запірної арматури.

питання №277

При виявленні на робочому місці порошкового вогнегасника, стрілка манометра якого вийшла з зеленого сектора, необхідно

а) Постаратися повернути стрілку в зелений сектор шляхом коригування положення манометра.

б) Замінити вогнегасник на інший, у якого стрілка манометра буде перебувати в зеленому секторі.

в) Перевірити дату виготовлення вогнегасника. Якщо термін експлуатації не перевищує п'яти років з моменту виготовлення, залишити вогнегасник на своєму місці.

питання №278

Розслідування випадків пожеж проводиться:

а) Органами державного пожежного нагляду спільно з представниками підприємства.

б) Органами державного пожежного нагляду.

в) Пожежно-технічною комісією підприємства.

ТЕМА 4 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

питання №279

Кардинальні екологічні вимоги підприємств групи ТОВ «Євразхолдинг»

Працівникам забороняється:

а) Відключати природоохоронне обладнання без відповідного дозволу і повідомлення.

Зливати в системи каналізацій і на рельєф місцевості хімічні продукти: нафтопродукти, кислоти, луги, а також рідкі продукти технології виробництва, скидання яких заборонений технологічними вимогами підприємства.

Спалювати відходи виробництва і споживання без спеціальних установок, а також розміщувати відходи поза встановленими майданчиків.

б) Знаходиться на території підприємства в стані наркотичного та (або) алкогольного сп'яніння.

Несанкціоновано відключати захисне блокування обладнання та інструментів.

Здійснювати дії, спрямовані на приховування та (або) спотворення фактів і обставин нещасних випадків на виробництві.

в) Відключати природоохоронне обладнання без відповідного дозволу і повідомлення.

Спалювати відходи виробництва і споживання без спеціальних установок, а також розміщувати відходи поза встановленими майданчиків.

г) Відключати природоохоронне обладнання без відповідного дозволу і повідомлення.

Здійснювати дії, спрямовані на приховування та (або) спотворення фактів і обставин нещасних випадків на виробництві.

питання №280

Заходи впливу за порушення Кардинальних екологічних вимог.

а) Залучення керівників відповідних підрозділів до дисциплінарної відповідальності,

б) Залучення керівників відповідних підрозділів до кримінальної відповідальності.

в) Залучення керівників відповідних підрозділів до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

г) Залучення керівників відповідних підрозділів до адміністративної відповідальності.

питання №281

Поняття «Екологічний аспект».

а) Присутність неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю нанесення збитку (ГОСТ Р 1.0-92).

б) Елемент діяльності організації, або її продукції або послуг, який може взаємодіяти з навколишнім середовищем.

в) Елемент діяльності організації, який може взаємодіяти з навколишнім середовищем.

г) Елемент діяльності організації та її продукції, який може взаємодіяти з навколишнім середовищем.

питання №282

Які аспекти є значущими для Товариства?

а) Викиди оксиду заліза.

б) Списані кошти обчислювальної техніки.

в) Діоксид сірки.

питання №283

поняття"Довкілля"

а) Сукупність компонентів природного середовища, природних та природно-антропогенних об'єктів, а також антропогенних об'єктів,

б) Середовище, в якому проходить трудова діяльність працівника.

в) Сукупність факторів виробничого середовища і навколишнє оточення (вода, повітря, земля).

г) Виробниче середовище і природні ресурси, що оточують працівника при виконанні ним трудових функцій.

питання №284

Поняття «Екологічний вплив».

а) Будь-яка зміна в навколишньому середовищі, несприятливий або сприятливе, повністю або частково виникає в результаті екологічних аспектів організації.

б) Будь-яка зміна в навколишньому середовищі, повністю або частково виникає в результаті екологічних аспектів організації.

в) Будь-яка зміна в навколишньому середовищі, несприятливий або сприятливе, що виникає в результаті екологічних аспектів організації.

г) Будь-яка зміна в навколишньому середовищі, несприятливий йди сприятливе.

питання №285

Поняття «Запобігання забрудненню»

а) Використання процесів, матеріалів, практичних прийомів, продукції таким чином, щоб уникнути, скоротити або прийняти контрольні заходи щодо забруднення.

б) Раціональне використання природних ресурсів.

в) Розробка природоохоронних програм.

г) Дотримання вимог законодавства в галузі охорони навколишнього середовища.

питання №286

Поняття «Негативний вплив на навколишнє середовище»

а) Вплив господарської та іншої діяльності, наслідки якої призводить до негативних змін навколишнього середовища.

б) Надходження в навколишнє середовище забруднюючих речовин.

в) Збільшення викидів і скидів забруднюючих речовин і мікроорганізмів в навколишнє середовище.

г) Нарощування обсягів виробництва промислового підприємства.

питання №287

Поняття «Несприятливі метеорологічні умови»

а) Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

б) Забруднення атмосферного повітря.

в) Метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих (забруднюючих) речовин в приземному шарі атмосферного повітря.

г) Метеорологічні умови, що сприяють зниженню шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

питання №288

Значні екологічні аспекти підрозділи

а) Сміття від побутових приміщень організацій несортоване (виключаючи великогабаритний).

б) Пошкодження виробів, приладів, обладнання, що містять токсичні речовини.

в) Освіта, зберігання і утилізація відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання.

г) Розміщення відходів на жужільному відвалі.

питання №289

Значні екологічні аспекти ВАТ «Євраз ЗСМК»

а) Запахи шкідливих хімічних речовин.

б) Списані кошти обчислювальної техніки.

в) Барвистий аерозоль.

г) Викиди від процесів горіння (діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту).

питання №290

Цілі в області екології на поточний рік

а) Знизити в поточному році щодо рівня попереднього року: викиди (скидання) забруднюючих речовин від джерел ВАТ «Євраз ЗСМК» на .......

б) Контроль екологічних показників виробничої діяльності комбінату з метою зниження впливу на навколишнє середовище.

в) Не допускати негативний вплив на навколишнє середовище.

питання №291

Вимоги екологічної безпеки при поводженні з відходами виробництва

а) Не допускається тимчасово зберігати відходи виробництва в виробничих або допоміжних приміщеннях.

б) Місця і способи тимчасового зберігання відходів не вказують в схемі і реєстрі місць тимчасового зберігання відходів.

в) Майданчики для тимчасового зберігання твердих відходів без тари (навалом) повинні мати штучне водонепроникне і хімічно стійке покриття.

г) Тимчасове зберігання відходів, що утворюються в результаті ремонтних, монтажних робіт, не повинно бути внесено в ПОР (порядок організації роботи).

питання №292

Вимоги екологічної безпеки при поводженні з твердими побутовими відходами

а) Періодичність вивезення відходів повинна відповідати санітарним нормам і вимогам екологічної та пожежної безпеки.

б) Вивіз твердих побутових відходів здійснюється в міру необхідності.

в) Періодичність вивезення відходів повинна відповідати вимогам пожежної безпеки.

г) Дозволяється розвантажувати відходи за межами полігону ТПВ.

питання №293

Вимоги екологічної безпеки при поводженні з відпрацьованими ртутними лампами і виробами, що містять ртуть

а) Пошкоджені ртутьсодержащие вироби не повинні зберігатися окремо від цілих виробів.

б) Допускається розміщення ртутьвмісних відходів і виробів в безпосередній близькості від нагрівальних приладів, під дією прямих сонячних променів.

в) Ртутьсодержащие відходи і вироби можуть розміщуватися в складах, лабораторних та інших приміщеннях з вільним доступом.

г) У складських приміщеннях для місць накопичень ртутьвмісних відходів і відпрацьованих виробів виділяють окремі полки, стелажі або контейнери.

питання №294

Вимоги екологічної безпеки при поводженні з нафтопродуктами і відпрацьованими нафтопродуктами

а) Відпрацьовані нафтопродукти в кожному підрозділі збирають в спеціальні ємності.

6) Забороняється зливати відпрацьовані нафтопродукти в водойми, каналізаційні системи, грунт, грунт.

в) Збір відпрацьованих нафтопродуктів в підрозділах Товариства рекомендується здійснювати в загальну ємність.

г) Для видачі нафтопродуктів і відпрацьованих нафтопродуктів допускається використання зливо-наливної систем з будь-яких матеріалів.

питання №295

Дії персоналу при виході робочих параметрів за обмеження:

а) Відкоригувати параметри згідно з таблицею операційного контролю.

б) Діяти відповідно до оперативної частини ПЛА.

в) Застосувати засоби пожежогасіння.

питання №296

Дії персоналу при порушенні технологічних режимів

а) Виконати ремонт приладів контролю.

б) Провести коригування параметрів згідно режимній карті, подати заявку на перевірку або наладку приладів контролю, що входять в систему автоматичного контролю.

в) Зупинити ведення технологічного процесу.

г) Продовжити роботу, повідомивши керівництву про порушення технологічного режиму.

питання №297

Заходи щодо зменшення впливу на поверхневі водні об'єкти.

а) Зниження обсягів скидів стічних вод в поверхневі водні об'єкти.

б) Усунення аварійних і позаштатних ситуацій,

в) Організація замкнутих виробничих циклів (повторне і оборотне водопостачання).

г) Варіанти відповіді а), б) і в)

питання №298

Заходи щодо зменшення негативного впливу на атмосферне повітря.

а) Оптимізація технологічних режимів для зменшення кількості джерел виділення забруднюючих речовин і джерел утворення відходів; скорочення споживання високо небезпечних речовин або заміна їх на менш небезпечні.

б) Раціональне використання сировини і матеріалів; організаційне розміщення відходів; використання вторинної сировини.

в) Вільний вхід ресурсів і викидання відходів.

г) Варіанти а) і б).

питання №299

Заходи дозволяють знизити рівень забруднення атмосферного повітря при веденні технологічних процесів

а) Проведення своєчасного ремонту газопилеулавлівающіх (ГПУУ) установок, за яким експлуатується технологічне обладнання.

б) Використання сировини різної якості при веденні технологічного процесу.

в) Скорочення витрат води на зрошення газопилеулавлівающіх (ГПУУ) установок.

г) Веде технологічний процес з відхиленнями від параметрів режимної карти.

питання №300

Розміщення відходів у підрозділі здійснюється:

а) Відповідно до вимог пожежної безпеки.

б) Відповідно до картою-схемою місць тимчасового зберігання відходів.

в) Згідно з постановою міської ради народних депутатів.

питання №301

Види шкідливого впливу промислового підприємства на навколишнє середовище.

а) Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин та інших речовин.

б) Скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні об'єкти, забруднення надр, грунтів.

в) Розміщення відходів виробництва і споживання.

г) Будь-який вид впливу на навколишнє середовище з перерахованих вище є шкідливим.

питання №302

Кількість режимів «Несприятливих метеорологічних умов»

а) 1 режим.

б) 4 режиму.

в) 2 режими.

г) 3 режими.

питання №303

Який документ гарантує забезпечення сприятливих для проживання умов навколишнього середовища?

а) ФЗ РФ «Про санітарно - епідеміологічне благополуччя населення».

б) ФЗ РФ "Про охорону атмосферного повітря".

в) Конституція РФ.

г) ФЗ РФ «Про екологічну експертизу».

питання№304

Для якої групи аспектів мірою управління є таблиця операційного контролю?

а) Забруднення ґрунту.

б) Викиди в атмосферу.

в) Поводження з відходами.

питання №305

Види відповідальності за порушення законодавства в галузі охорони навколишнього середовища

а) Майнова.

б) Майнова, дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

в) Адміністративна та кримінальна відповідальність.

г) Матеріальна, дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність

ТЕМА 5 ПО ПРОФЕСІЇ

питання №306

Заміна вантажопідйомного електромагніту здійснюється під керівництвом

а) начальника зміни

б) бригадира дільниці

в) електрика цеху

питання №307

Які роботи можна виконувати в газоочистки №4,5 під час продування конверторів

а) відновлення освітлення

б) заміна електродвигунів

в) ніяких, при продувки знаходження людей заборонено

питання №308

Ел. монтер з ремонту та обслуговування ел. обладнання повинен знати

а) цієї інструкції

б) правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

в) вимоги безпеки, регламентовані виробничо-технічними інструкціями, що діють в цеху СПП

г) все перераховане вище

питання №309

Як часто перевіряють на справність інструмент

а) раз в 10 днів

б) за графіком перевірок

в) щозміни

питання №310

Перед початком роботи електромонтер зобов'язаний

а) отримати від майстра завдання на роботу, перевірити наявність справність інструменту

б) прибрати робоче місце, інструмент, пристосування, матеріали, що залишилися і сміття

в) прибути змінно-зустрічну збори, отримати від майстра завдання на роботу, перевірити наявність, справність інструменту

питання №311

Яку групу з електробезпеки повинен мати виконавець робіт

а) не нижче II

б) не нижче IV

в) не нижче III

питання №312

До яких засобів захисту відносяться діелектричні рукавички при роботі в електроустановках до 1000 В

а) до допоміжних

б) до основних

в) до додаткових

питання №313

Які тролів треба відключити при заміні ізоляторів або струмоприймачів

а) тільки тролів №41

б) тільки тролів №45

в) тролів №41і №45

питання №314

Які роботи відносяться до робіт, виконуваних на висоті

а) при виконанні яких працівник перебуває на відстані менше 2 метрів від неогороджених перепадів по висоті 1,3 метра і більше

б) робіт, що проводяться на висоті понад 1 метра

в) роботи, що проводяться на висоті понад 1,5 метрів з необгороджених поверхонь

питання №315

Як часто випробовується запобіжний пояс

а) раз на рік

б) раз в 6 місяців

в) раз на квартал

питання №316

На якій відстані стоячи на сходинці від верхнього кінця драбини працювати заборонено

а) на відстані менше 1 метра

б) на відстані менше 0,5 метрів

в) на відстані менше 1,3 метра

питання №317

Час накладення джгута

а) на 1 годину затягують, на 15 хвилин-послаблюють

б) на 2 години затягують, на 10 хвилин - послаблюють

в) на 45 хвилин-в теплі, на 30 хвилин - в холоді, на 15 хвилин - ослаблення джгута

питання №318

Закон Ома для ділянки кола

а) I = U / R

б) I = U * R

в) U = I / R

питання №319

При роботі з мегоомметром потрібно використовувати діелектричні рукавички

а) так, завжди

б) немає

в) тільки при роботі з мегоомметром 2500 В

питання №320

По закінченню роботи електромонтер зобов'язаний

а) отримати від майстра завдання на роботу

б) перевірити наявність, справність інструменту, спецодягу та засобів індивідуального захисту

в) прибрати робоче місце, інструмент пристосування, матеріали, що залишилися і сміття, перевірити протипожежний стан і переконатися, що в районі проведення робіт немає вогнищ загоряння або тління

питання №321

Роботи з ремонту та обслуговування освітлення з використанням мостових кранів проводяться з дозволом:

а) майстра

б) начальником зміни

в) бригадира

питання №322

У яких випадках дозволяється ремонтувати живлять тролеї в зоні працюючого конвертера

а) тільки, якщо кран варто в ремонтній зоні

б) тільки, при зупинці конвертера

 Какойвід інструктажу з охорони праці проводиться працівникові перед виконанням Работньов пов'язаних з його функціональними обов'язками? | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ТребуетсяО вивчення КПВО при проведенні повторного інструктажу? | До какойгруппе відноситься плакат «Не включати. Працюють люди ». | Які органимогут розслідувати заяву потерпілого на проізводствеработніка при егонесогласіі з результатами розслідування? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати